Planeringsarkitekt

 
 
Planeringsarkitekter tar fram fysiska planer för hur hela kommuner, stadsdelar, kvarter och fastigheter ska användas. Utifrån olika förutsättningar, behov och krav utformar planeringsarkitekter planer som skapar en bra helhet, bland annat ur ett funktionellt, ekologiskt och ekonomiskt perspektiv.
Bild på planeringsarkitekter som granskar en översiktsplan.
Planeringsarkitekter arbetar ofta inom offentlig sektor. Exempel på arbetsgivare är kommunernas stadsbyggnads-, stadsarkitekts- eller planeringskontor, länsstyrelserna, Boverket och Trafikverket. Många arkitekter startar eget företag, som sedan får uppdrag genom avtal eller direktbeställning. Planeringsarkitekter kan även kallas planarkitekt eller fysiska planerare.

Arbetsuppgifter 
Planeringsarkitekter tar fram förslag på hur stadsmiljöer och samhällen ska se ut. Det handlar om stora fysiska planer som för hela kommuner och stadsdelar eller mindre för enskilda kvarter och fastigheter. Uppdragen kan vara att ta fram helt nya idéer för ett område, men det kan också handla om att bevara och restaurera redan befintliga områden. Det kan innefatta alltifrån grönytor till byggnader. Arbetet innefattar att utifrån olika förutsättningar, behov, och krav skapa en bra helhet där den önskade användningen av ett område blir lämplig.

Arkitekten undersöker beställarens behov, krav och önskemål och utforskar därefter olika möjligheter. Det är viktigt att ta hänsyn till många aspekter, så som ekonomi, hållbarhet och estetik. Även platsens förutsättningar och gällande lagar måste tas hänsyn till. Arbetet innebär både matematiska beräkningar och kreativt skissande. Kartor ritas, bilder skissas och texter som motiverar valen skrivs. Förslagen diskuteras med beställaren för att sedan vidareutvecklas eller skrotas. Arkitekten gör slutligen planer och anvisningar för hur området ska vara utformat. Översiktsplanen visar mer översiktligt hur en hel kommun eller ny stadsdel ska utformas och detaljplanen reglerar hur mark- och vattenområden ska användas inom ett mindre geografiskt område.

Utbildning

Vid Blekinge tekniska högskola i Karlskrona finns möjlighet att utbilda sig till planeringsarkitekt och ta masterexamen efter fem års studier. Även arkitekt- och landskapsarkitektutbildade kan inrikta sin utbildning mot arbete som planarkitekt. 

Mer information om utbildningar finns på studera.nu.

Förmågor

Förmågor som arkitekter behöver ha eller utveckla:

Organisationsförmåga: Som planeringsarkitekt arbetar du vanligtvis med flera planer samtidigt och behöver därför vara duktigt på att strukturera ditt arbete.

Initiativförmåga:
Som planeringsarkitekt är du ofta huvudansvarig och behöver därför vara bra på att driva och ta initiativ för att planerna ska följa uppsatta tidsplaner.

Samarbetsförmåga:
Som planeringsarkitekt arbetar du nästan alltid tillsammans med andra yrkesgrupper och behöver därför vara bra på att samarbeta.

Förmåga att vara noggrann:
Som planeringsarkitekt upprättar du planer som kan överklagas och behöver därför vara noggrann så att planerna är lagenligt upprättade och innefattar väl motiverade bedömningar.

Framtid

I Yrkeskompassen på arbetsformedlingen.se visas framtidsutsikterna för arkitekter, där planeringsarkitekt ingår.

Mer info

Vänd dig exempelvis till:

Arkitekter i Sverige - AIS

Sveriges Arkitekter

Svenska Teknik- och Designföretagen

Arkitektprovet

Arbetsförmedlingen

Skolans studie-och yrkesvägledare

Redaktionen för yrkesinformation, 2017-11-29

Foto: Rikki Bråth

Vid synpunkter på texten: yrkesinformation@arbetsformedlingen.se
  
  

Tillhör yrkesområde

Tekniskt arbete
Platser i Platsbanken
Planeringsarkitekter m.fl.(39)