Ingenjör inom kemi och kemiteknik

 
 
Ingenjörer inom kemi & kemiteknik arbetar med att ta fram och utveckla olika kemiska produkter. Ofta arbetar kemiingenjören i ett laboratorium. Vissa är med och forskar om framtidens mediciner medan andra experimenterar och analyserar på redan befintliga produkter och material.
Kemiingenjörer kan arbeta inom en mängd olika branscher, privat som offentligt. Vanliga arbetsgivare är läkemedelsföretag, tillverkningsindustrin, högskolor och universitet samt konsultföretag.

Arbetsuppgifter
Kemiingenjören arbetar ofta i ett laboratorium. Analyser och tester av befintliga produkter och material på marknaden för att säkerställa kvalitet och säkerhet är vanliga arbetsuppgifter. Det är också vanligt att delta i eller driva utvecklingsprojekt med sina kollegor. Sådana projekt innebär laborativt arbete såsom mätning, utvärdering, testning och tillverkning av nya kemiska komponenter. Experiment och provtagningar genomförs för att sedan beräknas och dokumenteras.

Inom den kemiska tillverkningsindustrin är arbetsområdena många. Att utveckla nya kemiska produkter eller mindre kemiska komponenter till större produkter är en vanlig arbetsuppgift för kemiingenjören. Det kan handla om utveckling av nya miljövänligare vattenreningskemikalier, färger, lim och plaster eller drivmedel så som biodiesel. Läkemedelsindustrin är ett annat stort och viktigt fält för kemiingenjören, där nya mediciner och testinstrument tas fram. Ofta integreras kemi med andra fält, inom exempelvis elektrokemi när sensorer utvecklas eller bioteknologi när nya rengöringsprodukter tas fram.

Efter några års erfarenhet är det vanligt att arbeta som projektledare eller gruppchef. Arbete med forskning är också vanligt.

Utbildning

I Sverige finns över 200 ingenjörsutbildningar på högskole- och civilingenjörsnivå med olika inriktningar som ges vid ett 30-tal skolor. Civilingenjörsutbildningar är fem år medan högskoleingenjörsutbildningar är tre år. Antingen väljer du en inriktning redan från början eller så väljer du öppen ingång vilket betyder att du läser samma grundläggande kurser som övriga civilingenjörsstudenter och efter ett år väljer inriktning.

Läs mer på studera.nu.

Det är möjligt att läsa ett fjärde år efter Tekniskt program på gymnasiet. Med det fjärde året efter Tekniskt program eller likvärdig gymnasieutbildning får man gymnasieingenjörsexamen.

Läs mer på utbildningsinfo.se

Mer information om studievägar och validering för den som är nyanländ finns på uhr.se och på valideringsinfo.se

Förmågor

Förmågor som ingenjörer behöver ha eller utveckla:

Analytisk förmåga: Kemiingenjören behöver kunna undersöka, samla in och analysera stora mängder data för att dra slutsatser som driver utvecklingen framåt.

Kommunikativ: Det är viktigt att kunna kommunicera och interagera med medarbetare inom teamet och vid behov med externa experter inom olika arbetsfält.

Noggrann: Eftersom detaljrika och ibland känsliga eller farliga tester genomförs behöver kemiingenjören vara ansvarstagande och noggrann. Det är också viktigt att noggrant och detaljerat dokumentera information och resultat.

Initiativförmåga: Kemiingenjören behöver ta initiativ och driva utvecklingsprojekten framåt. Att se nya utvecklingsområden och lösningsmöjligheter är också viktigt.

Samarbete: Arbetet sker ofta i team så att kunna samarbeta med andra är en nödvändig förmåga.

Framtid

I Yrkeskompassen på arbetsformedlingen.se visas framtidsutsikterna för civilingenjörer inom kemi samt ingenjörer och tekniker inom kemi.

Mer info

Vänd dig exempelvis till:

Ingenjörsvägen

Innovations- och Kemiföretagen

Kungliga Ingenjörsvetenskapsakademien

Sveriges Ingenjörer

Teknikföretagen

Skolans studie- och yrkesvägledare

Arbetsförmedlingen

Liknande yrken

Kemist
Laboratorieingenjör

Redaktionen för yrkesinformation, 2017-03-15
Vid synpunkter på texten: yrkesinformation@arbetsformedlingen.se

  
  

Tillhör yrkesområde

Tekniskt arbete