Larm- och säkerhetstekniker

 
 
Larm- och säkerhetstekniker arbetar ofta i ett elteknikföretag och gör installationer av olika slag. Det kan handla om att installera, programmera och driftsätta säkerhetssystem. Det kan vara brandlarm, inbrottslarm, TV-övervakningssystem eller passersystem. I jobbet ingår ofta att utbilda användarna av systemen.
Larm- och säkerhetstekniker arbetar inom säkerhetsbranschen. De är ofta anställda av elinstallationsföretag, elteknikföretag, larm- och säkerhetsföretag eller företag som är specialiserade på exempelvis brandlarm. Beroende på var man jobbar kan man ha olika yrkestitlar.

Arbetsuppgifter

Larm– och säkerhetstekniker installerar brandlarm, inbrottslarm, CCTV (kameraövervakning), passersystem och annan säkerhetsutrustning. Man jobbar både med trådbunden och trådlös kommunikation. I arbetet ingår det mesta från planering till montering, programmering och driftsättning. Larm- och säkerhetsteknikern gör också en teknisk beskrivning av installationen.

En stor del av arbetet handlar om att integrera olika säkerhetssystem. Brandlarm, passagesystem och inbrottslarm är ofta kopplade till samma system. På så sätt skapas en gemensam central för styrning och övervakning av säkerheten. Larm- och säkerhetstekniker jobbar även med att nätverksansluta larm, vilket innebär att man ansluter larmet till kundens nätverk och IT-system.

Larm- och säkerhetsteknikern sköter även service och reparation av larmsystem och säkerhetsanläggningar. Vid en reparation är det viktigt att ta reda på vad som är fel genom att tala med kunden, undersöka och göra mätningar. När felet är hittat åtgärdas det och utrustningen ställs in och provkörs.

Det är ofta teknikerns uppgift att utbilda användarna av larmsystemen. Det är därför viktigt att ha kunskap om de lagar och föreskrifter som styr arbetet med larm.

Grunden för arbetsuppgifterna är densamma som för teletekniker eftersom båda jobbar med kabeldragning och installationer. Ett liknande yrke har även låssmeder. I en del företag jobbar larm- och säkerhetstekniker i nära samarbete med låssmeder. Det blir också allt vanligare att låssmeder gör larminstallationer.

Arbetsmiljö
Larm- och säkerhetstekniker åker ofta ut till kunderna i en servicebil. Det innebär att mycket tid tillbringas i bilen. Jour och beredskap efter arbetstid kan förekomma.

Utbildning

Grundutbildning för larm- och säkerhetstekniker finns på el- och energiprogrammet i gymnasieskolan. Läs mer om utbildningar på gymnasieinfo.se

På auktoriserade larminstallationsföretag måste det också finnas någon larmtekniker som är certifierad "behörig ingenjör". För det certifikatet krävs praktiskt arbete som larmtekniker och kunskaper i de regler som gäller för larm/larminstallationer.

Det är vanligt att man först går bredvid en erfaren larm- och säkerhetstekniker innan man börjar arbeta självständigt med installationer.

Alternativa vägar till utbildning är via arbetsmarknadsutbildning eller vuxenutbildning. Kontakta din kommun för frågor om vuxenutbildning och Arbetsförmedlingen för frågor om arbetsmarknadsutbildning.

Du som har utbildning från ett annat land kan ansöka om att få den validerad. Mer information finns på Universitets- och högskolerådet, som bedömer utländska gymnasieutbildningar, yrkeshögskoleutbildningar och akademiska utbildningar.

Om du har erfarenhet från ett yrke, men saknar intyg kan du få dina yrkeskunskaper bedömda. Mer information finns på valideringsinfo.se eller hos Arbetsförmedlingen.

Man behöver oftast ha körkort.

Förmågor

Förmågor som larm- och säkerhetstekniker behöver ha eller utveckla:

Pedagogisk förmåga:
I jobbet är det viktigt med en förmåga att lära ut och instruera kunder som ska använda larmsystemen.

Serviceinriktad: Larm- och säkerhetsteknikern möter mycket kunder i arbetet och då är det viktigt att förstå vad kunderna vill och agera utifrån det.

Syn: Man bör ha normalt färgseende.

Problemlösning: Vid service- och reparationsarbete måste larm- och säkerhetsteknikern göra felsökningar för att förstå var felet sitter. Man bör tycka om att lösa problem eftersom felavhjälpning ofta ingår i arbetet.

Framtid

I Yrkeskompassen på arbetsformedlingen.se visas framtidsutsikterna för elektronikreparatörer och kommunikationselektriker, där larm- och säkerhetstekniker ingår.

Redaktionen för yrkesinformation, 2014-01-27
Vid synpunkter på texten: yrkesinformation@arbetsformedlingen.se

  
  

Tillhör yrkesområde

Installation, drift, underhåll