Signaltekniker

 
 
Signaltekniker ser till att det finns fungerande signalsystem inom järnvägen. Arbetsuppgifterna handlar om underhåll, felavhjälpning och nybyggnation av signalsystem. Arbetet sker till stor del utomhus och i arbetslag. Att vara flexibel, stresstålig och kunna lösa olika problem som uppstår är viktiga förmågor för signaltekniker.
Signaltekniker arbetar hos järnvägsentreprenörer som bygger, driver och underhåller järnvägssystem. Det finns ett antal stora företag i branschen, men också några små företag.

Arbetsuppgifter
Signaltekniker arbetar med drift, underhåll, felavhjälpning och byggnation av järnvägens signalsystem. Mycket av arbetet sker via digital informationsteknik. Dokumentation av kontroller och felrapporter ingår i signalteknikerns arbete.

Signalsystemet kontrollerar och styr järnvägstrafiken. Det är uppbyggt i flera delsystem som påverkar varandra. Kombinationen av hög hastighet och maximal säkerhet ligger till stor del i järnvägens signalsystem. Via signalsystemet får lokförare information som gör att de kan framföra tågen på ett säkert sätt. Eftersom signalsystemen är så viktiga för säkerheten, ställs stora krav på att signalteknikern är säkerhetsmedveten.

Arbetsmiljö
Signaltekniker arbetar till stor del utomhus i nästan alla väder. Det är ett fysiskt arbete som kräver god kondition och stor rörlighet. Arbetet organiseras alltid i arbetslag som jobbar tätt tillsammans. Arbeten på spåren sker ofta under stor tidspress för att tågtrafiken ska kunna rulla och inte stoppas upp i onödan.

Arbetstider
Signaltekniker arbetar ofta under dagtid, men arbete under nätter och helger förekommer. Det förekommer även att signaltekniker arbetar utanför hemorten i perioder. Vissa veckor har man jour och beredskap i hemmet efter arbetstidens slut, för att snabbt kunna rycka ut på felsökning och felavhjälpning.

Utbildning

Grundläggande utbildning finns på gymnasieskolans el- och energiprogram. Efter utbildningen krävs en yrkeshögskoleutbildning inom järnvägsspecifik signalteknik.

Det finns även en riksrekryterande gymnasieutbildning inom el- och energiprogrammet i Nässjö som utbildar inom signalteknik. Utbildningen ger möjlighet till jobb direkt efter gymnasiet.

För mer information om el- och energiprogrammet, se gymnasieinfo.se.

Alternativa vägar till utbildning är via arbetsmarknadsutbildning eller vuxenutbildning. Kontakta din kommun för frågor om vuxenutbildning och Arbetsförmedlingen för frågor om arbetsmarknadsutbildning.

Du som har utbildning från ett annat land kan ansöka om att få den validerad. Mer information finns på Universitets- och högskolerådet, som bedömer utländska gymnasieutbildningar, yrkeshögskoleutbildningar och akademiska utbildningar.

Om du har erfarenhet från ett yrke, men saknar intyg kan du få dina yrkeskunskaper bedömda. Mer information finns på valideringsinfo.se eller hos Arbetsförmedlingen.

Yrkeshögskolan har information om eftergymnasiala utbildningar inom signalteknik.

Det kan också finnas möjlighet att gå en företagsanpassad utbildning via Trafikverket. Då anställs man först hos en järnvägsentreprenör som bekostar utbildningen.

För att anställas krävs att man blir godkänd för de medicinska krav som ställs för alla som jobbar i säkerhetstjänst på järnväg. Transportstyrelsen har mer information om vilka kraven är.

B-körkort är ett krav vid anställning. BE-körkort och C-körkort kan vara meriterande.

Signaltekniker kan vidareutbilda sig till säkerhetskontrollant.

Förmågor

Förmågor som signaltekniker behöver ha eller utveckla:

Förmåga att vara flexibel: Signaltekniker behöver kunna anpassa sig efter olika situationer som uppstår i arbetet.

Initiativförmåga: Arbetet kräver att man kan ta egna initiativ och är beredd att hugga i där det behövs.

Problemlösningsförmåga: Signaltekniker behöver kunna lösa olika problem som uppstår.

Samarbetsförmåga: Signaltekniker arbetar i arbetslag och tillsammans med övriga yrkesarbetare på spåren.

Stresstålig: Arbeten på spåren sker ofta under stor tidspress.

Framtid

I Yrkeskompassen på arbetsformedlingen.se visas framtidsutsikterna för elektronikreparatörer och kommunikationselektriker, där signaltekniker ingår.

Mer info

Vänd dig exempelvis till:

Järnvägsjobb.se

Föreningen Sveriges Järnvägsentreprenörer (FSJ)

SEKO - Facket för service och kommunikation

Trafikverkssskolan

Arbetsförmedlingen

Skolans studie- och yrkesvägledare

Liknande yrken

Elektrikeryrken
Teletekniker

Redaktionen för yrkesinformation, 2015-11-04
Vid synpunkter på texten: yrkesinformation@arbetsformedlingen.se

  
  

Tillhör yrkesområde

Installation, drift, underhåll