Spelutvecklare

 
 
En spelutvecklare omsätter idéer till att bli riktiga spel. Det är spelutvecklaren som skapar spelet från grunden och ser till att det håller högsta möjliga kvalitet. Arbetet kan egentligen delas in i tre olika delar. Man kan antingen arbeta med design, grafik eller programmering.

Det allra vanligaste är att man har utbildat sig och arbetar inom ett av dessa tre områden men på mindre företag kan en och samma spelutvecklare arbetar med alla tre delarna.
Spelutvecklare arbetar på företag som utvecklar dataspel. Det allra vanligaste är att man arbetar inom ett av de tre områdena -speldesign, grafik eller programmering. På mindre företag kan en och samma spelutvecklare arbeta med alla tre delarna.

Arbetsuppgifter
Speldesigners och level designers skapar spel utifrån idéer, de arbetar med att konstruera hur spelet ska spelas och hur det kommer upplevas. Ofta har en speldesigner en projektledande roll och en helhetssyn över spelet. Man arbetar mycket med detaljer för att slutprodukten ska bli så komplett som möjligt och följa tanken eller idén med spelet.

Som designer är det kreativitet och spelupplevelsen som står i centrum. Detta förmedlar man sen till resten av teamet. Man behöver också veta vad man kan begära av de programmerare och grafiker man arbetar med genom att ha en grundkunskap om deras arbete.

Speldesign är oftast en mer senior arbetsroll. En level designer arbetar med mindre upplevelser i spelet, exempelvis hur en bana ska spelas och upplevas, medan en speldesigner har mer övergripande ansvar.

Grafiker har hand om det visuella i spelet. Alla 3D-modeller, texturer eller miljöer är grafikerns hantverk. Det kan handla om att fånga en stämning som teamet är ute efter, exempelvis genom att ge landskap i spelet en särskild karaktär. Grafikern arbetar med hjälp av till exempel färger och ljussättning för att skapa en sådan miljö. En konstnärlig förmåga är viktig för en grafiker att ha som grund i arbetet.  

Programmerarens arbete har en teoretisk utgångspunkt och skiljer sig inte mycket från andra programmerares jobb. Arbetsuppgifterna består till största delen av att skriva kod som “ger spelet liv” - den skapar funktioner och logiska samband. Programmeraren bygger ramen och verktygen som gör att spelet fungerar. Programmeraren ser till att spelet får de funktioner som det behöver, att det följer de kommandon som spelaren ger och hur spelet ska reagera på alla kommandon. Under arbetets gång testas spelet för att kontrollera att det fungerar som man vill.

Arbetstider
När man är i slutfasen av ett projekt händer det att man behöver arbeta kvällar och helger.

Utbildning

Det finns ett antal olika utbildningar som inriktar sig på dataspelsutveckling, både inom universitet och högskola och inom Yrkeshögskolan. Oftast inriktar man sig under utbildningen mot programmering, grafik eller design m.m.  Man samarbetar mellan utbildningsinriktningarna och gör spel i projektarbeten under utbildningen.

Mer information om utbildningar och antagningskrav finns på Spelutbildningar.se, Studera.nu, yrkeshogskolan.se och dataspelbranschen.se

Man måste inte ha gått en utbildning som är direkt inriktad mot dataspelsutveckling. Exempelvis har en del av de som arbetar med programmering för dataspel ofta en bakgrund från andra programmeringsutbildningar.

Utbildning är inte alltid nödvändigt för anställning eftersom spelföretag anställer utifrån portfolio eller arbetsprover. Det betyder att tidigare erfarenhet av spelprojekt står i centrum och kreativ talang och personlighet spelar in. Det är viktigt att kunna visa att man kan arbeta i team.

Du som har utbildning eller erfarenhet från ett annat land kan ansöka om att få den validerad. Mer information finns på Universitets- och högskolerådet, på valideringsinfo.se eller hos Arbetsförmedlingen.

Förmågor

Förmågor som en spelutvecklare behöver ha eller utveckla:

Kommunikationsförmåga: Tydlig kommunikation är en förutsättning för att lyckas oavsett vilken roll man har. Programmeraren måste kunna visa vilka begränsningar som finns ur programmeringssynpunkt, designern måste vara tydlig i sina krav på hur spelet ska fungera och se ut för att nå rätt spelupplevelse.

Konstnärlig förmåga: Som grafiker behöver man kunna skapa karaktärer, miljöer och stämningar som stämmer överens med spelets handling och innehåll.

Organisationsförmåga
: Spelutvecklaren arbetar ofta som projektledare. Det kan ställa krav på planering när det gäller ekonomi och tidsramar. Det är bra att kunna se helheten i ett spel under uppbyggnad, från start till slut.

Samarbetsförmåga: Spelutveckling är ett lagarbete och det är viktigt att komplettera och inspirera sina medarbetare.

Framtid

Arbetsförmedlingen gör ingen prognos för det här yrket. Du kan själv söka efter information om framtidsutsikterna, till exempel genom att använda länkarna under rubriken Mer info, nedan.

Mer info

Vänd dig exempelvis till:

Dataspelsbranschen

Spelutbildningar.se

Arbetsförmedlingen

Skolans studie- och yrkesvägledare

Redaktionen för yrkesinformation, 2017-10-26
Vid synpunkter på texten: yrkesinformation@arbetsformedlingen.se

  
  

Tillhör yrkesområde

Data/IT
Kultur, media, design