Personlig assistent

 
 
Personliga assistenter arbetar med att ge stöd i vardagen åt personer som har en funktionsnedsättning. Som personlig assistent arbetar man med att underlätta så att brukaren kan leva sitt liv så som han eller hon själv vill. Det gör arbetet väldigt varierande och ger mycket till den som vill arbeta med människor. Men det ställer också krav på både kompetens och personliga egenskaper hos de som arbetar inom yrket.
Oftast är personliga assistenter anställda av kommuner eller av privata aktörer. I dessa fall kan de vara anställda av privata bolag, brukarkooperativ eller direkt av brukaren själv. Tillsvidareanställningar som personlig assistent förekommer bara i de fall då man är anställd av en kommun.

Arbetsuppgifter
En personlig assistents uppgift är att underlätta för brukaren, personen med funktionsnedsättning, att i så stor utsträckning som möjligt leva sitt liv såsom de hade gjort utan en funktionsnedsättning. En personlig assistent kan kompensera många olika typer av funktionsnedsättningar. Det kan till exempel vara rörelsenedsättning, syn- eller hörselnedsättningar, eller en intellektuell funktionsnedsättning.

Vilka praktiska arbetsuppgifter en personlig assistent har beror helt på brukarens behov och önskemål. Arbetet handlar ofta om att hjälpa till med sådant som ingår i alla människors vardag. Det kan till exempel gälla mat, att sköta hygien och att sköta hemmet. Men det kan också handla om att hjälpa en brukare att vara förälder och att sköta sitt arbete. Assistenten hjälper också brukaren att kunna ägna sig åt sina fritidsintressen, vara med i olika föreningsaktiviteter eller att studera. Arbetet kan också handla om att hjälpa brukaren att kommunicera med andra eller andra arbetsuppgifter som kräver att man har särskild kunskap om brukaren.

Brukaren ska ha ett privatliv precis som alla andra. Därför har personliga assistenter tystnadsplikt. Det innebär att de inte får lämna ut några uppgifter om personen de assisterar och hans eller hennes privata förhållanden.

Det förekommer att människor som assisteras är svårt sjuka. Det ställer särskilda krav på den som arbetar som personlig assistent. Som personlig assistent har man generellt inte några sjukvårdsuppgifter, men det förekommer att sjukvårdsuppgifter delegeras från sjuksköterskor och som personlig assistent har man då ansvar för att utföra dessa. Det kan till exempel handla om att dela ut medicin till brukaren.

Arbetsmiljö
Arbetet utförs i den miljö där brukaren befinner sig. Det kan vara i olika verksamheter, på olika platser och under olika tider på dygnet.

Arbetstider
Arbetstiderna kan vara varierande och arbete på kvällar och helger är vanligt. Som personlig assistent följer man brukarens vanor så att han eller hon inte ska behöva anpassa sig eller planera sitt liv på annat sätt än vad personer utan funktionsnedsättning hade gjort.

Ofta är det flera assistenter som turas om att hjälpa brukaren enligt ett fastlagt schema. Rätten att ha en personlig assistent finns i lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade, (LSS).

Utbildning

Personliga assistenter kan ha mycket olika bakgrund. Erfarenhet från yrken där man har mycket kontakt med andra människor eller som ställer krav på servicekänsla och professionellt bemötande kan vara en bra grund. Brukaren ska själv påverka valet av vem som blir hans eller hennes assistent, även om det är kommunen som fattar beslut i de fall kommunen är arbetsgivare.

Ofta betyder personliga egenskaper och referenser från tidigare anställningar minst lika mycket som utbildning för att bli anställd. Arbetet kräver ofta både kunskaper inom socialt arbete och även specifika kunskaper beroende på vilken funktionsnedsättning som den personliga assistenten ska kompensera för.

Lämplig utbildning för arbetet som personlig assistent kan man få genom gymnasieskolan med inriktning mot vård och omsorg eller barn och fritid. För vissa arbetsuppgifter kan det krävas fördjupad kunskap, till exempel om olika former av funktionsnedsättningar. I vissa fall går det att få sådan utbildning genom arbetsgivaren.

Läs mer om gymnasieutbildningar på gymnasieinfo.se

Lämplig utbildning kan även finnas inom Yrkeshögskolan och finns också vid ett antal folkhögskolor.

Oftast genomgår personliga assistenter en introduktionsutbildning då de anställts.

Förmågor

Förmågor som en personlig assistent behöver ha eller utveckla:

Empati: Personliga assistenter möter ofta människor som befinner sig i svåra situationer. En personlig assistent måste ha stor respekt för brukarens behov av ett privatliv, samtidigt som man har som uppgift att hjälpa den som assisteras i privatlivet. Därför är det viktigt att vara lyhörd och att kunna smälta in i brukarens vardag och göra saker på det sätt brukaren önskar eller själv skulle ha gjort.

Förmåga att inspirera och stödja: Förmåga att uppmuntra brukaren att göra saker själv.

Social förmåga: Arbetet kräver att man har förmåga att samspela med även med brukarens anhöriga, vänner och andra människor som finns runt honom eller henne. Arbetet är trot det i stor utsträckning ett ensamarbete där man sällan arbetar tillsammans med andra personliga assistenter.

Framtid

I Yrkeskompassen på arbetsformedlingen.se visas framtidsutsikterna för personliga assistenter.

Att tänka på

Personlig assistans är ett ansvarsfullt arbete som bygger på ömsesidig respekt.

Körkort och tillgång till bil kan vara ett krav.

Man kan behöva lyfta tungt. Brukaren har dock ofta tekniska hjälpmedel för olika förflyttningar.

Som personlig assistent har man tystnadsplikt.

Arbetstiderna kan vara oregelbundna. Det är vanligt med arbete på kvällar och helger.

Mer info

Vänd dig exempelvis till:

Sveriges Kommuner och Landsting

Kommunal

Assistanskoll

Skolans studie- och yrkesvägledare

Arbetsförmedlingen

Liknande yrken

Undersköterska

Redaktionen för yrkesinformation, 2013-03-22
Vid synpunkter på texten: yrkesinformation@arbetsformedlingen.se

  
  

Tillhör yrkesområde

Hälso- och sjukvård
Socialt arbete
Platser i Platsbanken
Personliga assistenter(3652)