Träarbetare

 
 
Träarbetare arbetar med nybyggnation, ombyggnation och renovering av bostäder och lokaler. De bygger bland annat formar för betonggjutning och tillverkar träkonstruktioner för stommar och mellanväggar. De monterar förtillverkade byggelement, fönster- och dörrkarmar, väggbeklädnad och inredning. Träarbetare arbetar också vid anläggningsprojekt, exempelvis brobyggen.
Bild på två träarbetare.
Träarbetare är vanligtvis anställda hos bygg- och anläggningsföretag. Träarbetarna är den största yrkesgruppen i bygg- och anläggningsbranschen.

Arbetsuppgifter
Träarbetare arbetar med nyproduktion, ombyggnation och renovering av bostäder och lokaler. Det kan vara småhus, lägenhetshus, kontorslokaler, industrilokaler och sjukhus. Träarbetare arbetar även med anläggningsarbeten, till exempel brobyggen. Träarbetaren har många olika uppgifter under hela byggprocessen, från grundläggning till det att bygget är klart med inredning och taktäckning. Ritningsläsning är en viktig del av arbetet eftersom merparten av allt byggarbete utgår ifrån en ritning.

De två vanligaste arbetsuppgifterna är formsättning för betonggjutning och stomresning av bärande väggar och ytterväggar. Vid nyproduktion av hus monterar träarbetaren ofta färdiga byggdelar som är förtillverkade i fabrik. Träarbetaren reser mellanväggar och monterar väggbeklädnader som gipsskivor, spånskivor eller panel. Träarbetaren monterar även dörr- och fönsterkarmar, skåp och andra snickerier.

En del småhus byggs med lösvirke. I det arbetet tillverkar träarbetaren väggar, golv och andra delar på plats. Vid ombyggnation och renovering sker också mycket av tillverkningen på plats. Den typen av arbete ställer högre krav på hantverksskicklighet.

Arbetsmiljö
På större byggarbetsplatser ingår träarbetare i arbetslag med andra yrkesgrupper, oftast betongarbetare. Arbetet sker både utom- och inomhus, ibland på höga höjder. Träarbetare arbetar ofta inom en region där uppdragen förläggs på olika platser, resor till och från arbetet under dagen är därför vanligt. Arbetet kan vara fysiskt krävande, men hjälpmedel och byggkranar underlättar arbetet.

Utbildning

Grundutbildning till träarbetare finns inom gymnasieskolan på bygg- och anläggningsprogrammet, inriktning husbyggnad. Efter examen söker man lärlingsanställning (färdigutbildning) i ett företag. Efter cirka 2,5 år som lärling får man sitt yrkesbevis, förutsatt att man har en komplett grundutbildning. Läs mer om gymnasieutbildningar på gymnasieinfo.se.

Alternativa vägar till grundutbildning är via en av BYN godkänd utbildningsgivare (vuxen- eller arbetsmarknadsutbildning) eller via en distansutbildning där BYN anordnar den teoretiska delen av utbildningen och där byggföretaget står för den praktiska utbildningen. BYN (Byggnadsindustrins Yrkesnämnd) har mer information om utbildningsvägar och yrkesbevis. Kontakta din kommun för frågor om vuxenutbildning och din arbetsförmedlare för frågor om arbetsmarknadsutbildning.

Du som har utbildning från ett annat land kan ansöka om att få den validerad. Mer information finns på Universitets- och högskolerådet, som bedömer utländska gymnasieutbildningar, yrkeshögskoleutbildningar och akademiska utbildningar.

Om du har erfarenhet från ett yrke, men saknar intyg kan du få dina yrkeskunskaper bedömda. Mer information finns på valideringsinfo.se eller hos Arbetsförmedlingen.

B-körkort är ofta ett krav eller en merit vid anställning.

Förmågor

Förmågor som träarbetare behöver ha eller utveckla:

God fysik: En god grundfysik underlättar då arbetet kan vara fysiskt ansträngande i vissa situationer. Det finns dock många hjälpmedel.

Problemlösningsförmåga:
Ibland stöter träarbetaren på problem och behöver använda fantasi och hantverksskicklighet för att lösa uppgiften.

Samarbetsförmåga:
Träarbetare ingår ofta i arbetslag och behöver därför kunna samarbeta med andra träarbetare och yrkesgrupper på byggarbetsplatsen.

Självständighet: Träarbetare behöver kunna ta egna initiativ och arbeta självgående. Det kan till exempel handla om att se och upptäcka fel och brister.

Framtid

I Yrkeskompassen på arbetsformedlingen.se visas framtidsutsikterna för träarbetare och snickare.

Mer info

Vänd dig exempelvis till:

Byggnadsindustrins Yrkesnämnd (BYN)

Byggnads (Svenska Byggnadsarbetareförbundet)

Sveriges Byggindustrier

Arbetsförmedlingen

Skolans studie- och yrkesvägledare

Redaktionen för yrkesinformation, 2017-03-19

Foto: Lina Siksjö

Vid synpunkter på texten: yrkesinformation@arbetsformedlingen.se
  
  

Tillhör yrkesområde

Bygg och anläggning