Arbetsförmedlingen
  • Kontakt
  • Other languages
  • Teckenspråk

VVS-montör/Industrirörmontör

 
 
VVS-montörer installerar och reparerar rör och annan utrustning för värme, ventilation och sanitet i alla typer av fastigheter. Industrirörmontörer arbetar enbart med industrifastigheter. Till skillnad från VVS-montörer jobbar industrirörmontörer bara med grövre rör som kräver mycket svetsning.
VVS står för värme, ventilation och sanitet. VVS-montörer kan vara anställda på VVS-installationsföretag, fastighetsbolag, industriföretag, sjukhus eller har eget företag. Industrirörmontörer arbetar på större industrier med processledningar. Det kan till exempel vara kraftverk, kemiska industrier och läkemedelsindustrier.

Arbetsuppgifter
VVS-montörer arbetar med installationer vid ny- och ombyggnation, men också med service och reparationer. En arbetsuppgift kan handla om att montera rörledningar och olika värmesystem som gör att människor kan duscha, tvätta och får ett bra inomhusklimat.

När VVS-montören har kapat och bockat rören till rätt form ska de sammanfogas och anslutas till den utrustning som installeras. Det kan ske genom kopplingar, svetsning eller hårdlödning. Ritningar och tekniska beskrivningar finns som stöd i arbetet.

En VVS-montör installerar också olika slags värmepannor, värmepumpar, värmeväxlare, golvvärmesystem och styr- och reglerutrustning. Service och underhåll av VVS-anläggningar är ett arbetsområde som ökar när anläggningarna blir mer avancerade och datoriserade.

Industrirörmontörer installerar rörsystem som transporterar vätskor och gaser som används i tillverkningsindustrin. Inom industrin har rören större dimensioner och arbetet innehåller mycket mer svetsning.

Industrirörmontören kan också arbeta med underhåll och reparation, som till exempel felsökning, att byta ut skadade delar, täta läckor och reparera ledningar. Eftersom industrirörmontören arbetar med både reparation och nybyggnation av industrier måste man känna till grunderna för uppbyggnad, montering och funktion av industriröranläggningar. Ritningsläsning och VVS-teknik ingår i arbetet.

Arbetsmiljö
Vid större nybyggen eller anläggningar arbetar VVS-montörer vanligtvis i arbetslag med en arbetsledare. Vid underhålls- och reparationsarbeten arbetar man oftast ensam. Industrirörmontörer arbetar i lag och arbetsplatserna varierar ofta.

Utbildning

VVS-montörer och industrirörmontörer utbildas inom gymnasieskolan på VVS- och fastighetsprogrammet, inriktning VVS. Se gymnasieinfo.se för mer information.

Efter utbildningen på gymnasiet söker man anställning som lärling i ett företag. Efter cirka två år som lärling avlägger man branschprov för att bli branschcertifierad VVS-montör.

Det kan också finnas möjlighet att få hela utbildningen genom lärlingsanställning i företag. Läs mer om detta i VVS-branschens yrkesnämnds information om företagslärling.

Körkort är ofta ett krav.

Förmågor

Förmågor som VVS-montörer/industrirörmontörer behöver ha eller utveckla:

Handlingskraftig: Det är viktigt att kunna arbeta självständigt och fatta egna beslut.

Händig: VVS-montörer/industrirörmontörer har ett hantverksyrke.

Samarbetsförmåga: VVS-montörer/Industrirörmontörer arbetar ofta i lag och behöver kunna samarbeta.

Framtid

I Yrkeskompassen på arbetsformedlingen.se visas framtidsutsikterna för VVS-montörer.

Att tänka på

Man bör ha god fysik då obekväma arbetsställningar kan förekomma.

Sinne för matematik är en god hjälp.

Läs mer om hur du kan förebygga att drabbas av allergier eller eksem på Jobbafrisk.se

Mer info

Svenska Byggnadsarbetareförbundet

VVS-Branschens Yrkesnämnd

VVS Företagen

Arbetsförmedlingen

Skolans studie- och yrkesvägledning

Redaktionen för yrkesinformation, 2012-08-16
Vid synpunkter på texten: yrkesinformation@arbetsformedlingen.se

  
  

Tillhör yrkesområde

Bygg och anläggning
Platser i Platsbanken
VVS-montörer m.fl.(214)