Byggnadsplåtslagare

 
 
Byggnadsplåtslagare arbetar med att klä byggnaders tak och fasader med plåt. I arbetet ingår att tillverka, bearbeta och montera plåtdetaljer i olika former. Byggnadsplåtslagare arbetar både med nyproduktion och renoveringsarbeten. Andra uppgifter som ingår i yrket är bland annat montering av taksäkerhetsanordningar och regnvattensystem samt snöskottning av tak.
Byggnadsplåtslagare är anställda av företag som är verksamma inom byggnadsplåtslageri. Arbetsplatser är främst byggarbetsplatser eller befintliga byggnader.

Arbetsuppgifter
Byggnadsplåtslagaren arbetar med att tillverka, bearbeta och montera tak- och fasadbeklädnader av plåt. Byggnadsplåtslagaren arbetar med alla typer av byggnader, exempelvis villor, kyrkor och industrifastigheter.

Byggnadsplåtslagaren tillverkar plåtdetaljer efter ritningar eller egna mått. Plåtslageri handlar ofta om millimeteranpassning. En del plåtdetaljer är förtillverkade, exempelvis hängrännor och stuprör. Vissa arbeten kan därmed handla mer om montering än om hantverksarbete.

Lackerad förzinkad plåt är det vanligaste materialet som byggnadsplåtslagaren arbetar med. Rostfritt stål, titanzink, aluminium och koppar är exempel på andra material. Plåtslagaren använder handverktyg och maskiner i arbetet med att forma plåten. Föremålen monterar sedan plåtslagaren på taket eller fasaden.

Andra arbetsuppgifter som ingår i yrket är montering av taksäkerhetsanordningar, regnvattensystem och fönsterbleck, takmålning och snöskottning av tak.

Ventilationsplåtslagare tillverkar och installerar ventilationssystem i byggnader. Läs mer om yrket i en separat yrkesbeskrivning.

Arbetsmiljö
Byggnadsplåtslagaren arbetar ofta utomhus, ibland på höga höjder och i olika taklutningar. Egen tillverkning görs oftast i en verkstad. God grundfysik är viktigt eftersom arbetet är rörligt och ibland utförs i obekväma arbetsställningar. Byggnadsplåtslagare arbetar ofta i självgående, mindre arbetslag eller ensamma.

Utbildning

Grundutbildning till byggnadsplåtslagare finns inom gymnasieskolan på bygg- och anläggningsprogrammet, inriktning plåtslageri. Se gymnasieinfo.se för mer information. Efter examen söker man lärlingsanställning (färdigutbildning) i ett företag. Efter ca två år som lärling avlägger man yrkesexamen och får sitt yrkesbevis som plåtslagare, förutsatt att man har en komplett grundutbildning.

Om gymnasieskolan inte har inriktningen plåtslageri kan man läsa kärnämnena på bygg- och anläggningsprogrammet i skolan och få den praktiska utbildningen genom ett plåtslageriföretag. I det fallet får man kompletterande utbildning vid branschens skola, PVF Teknikcentrum i Katrineholm.

Det kan också finnas möjlighet att få hela utbildningen genom lärlingsanställning i ett företag. Modellen kräver kompletterande utbildning på PVF Teknikcentrum. Denna utbildningsväg tar cirka fyra år.

Alternativa vägar till grundutbildning är via arbetsmarknadsutbildning eller vuxenutbildning. Kontakta din kommun för frågor om vuxenutbildning och Arbetsförmedlingen för frågor om arbetsmarknadsutbildning.

Du som har utbildning från ett annat land kan ansöka om att få den validerad. Mer information finns på Universitets- och högskolerådet, som bedömer utländska gymnasieutbildningar, yrkeshögskoleutbildningar och akademiska utbildningar.

Om du har erfarenhet från ett yrke, men saknar intyg kan du få dina yrkeskunskaper bedömda. Mer information finns på valideringsinfo.se eller hos Arbetsförmedlingen.

Mer information finns på PVF Yrke och Utbildning.

Förmågor

Förmågor som byggnadsplåtslagare behöver ha eller utveckla:

Initiativförmåga: Plåtslagaren arbetar ofta självgående och det kräver ibland att man tar egna initiativ.

Kommunikativ förmåga: Plåtslagaren skickas ofta till kunder för att ta reda på behovet och diskutera fram till en lösning, då är det viktigt att kunna kommunicera på ett bra sätt.

Kreativ förmåga: Ett plåttak ska inte bara vara tätt, det ska se bra ut också. Därför är det bra med en kreativ förmåga.

Noggrannhet:
Det finns en anledning till att plåtslagaren mäter i millimeter, plåtdetaljerna de tillverkar och monterar måste passa. Noggrannhet är därför viktigt i arbetet.

Problemlösningsförmåga: Inget tak är det andra likt och standardlösningar passar inte överallt, därför behöver plåtslagaren kunna hitta nya lösningar.

Framtid

I Yrkeskompassen på arbetsformedlingen.se visas framtidsutsikterna för byggnads- och ventilationsplåtslagare där byggnadsplåtslagare ingår.

Mer info

Vänd dig exempelvis till:

Plåt & Ventföretagen

PVF Yrke & Utbildning

Byggnads (Svenska Byggnadsarbetareförbundet)

Arbetsförmedlingen

Skolans studie- och yrkesvägledare

Redaktionen för yrkesinformation, 2017-06-09
Vid synpunkter på texten: yrkesinformation@arbetsformedlingen.se