Bussförare

 
 
Bussförare kör expressbuss, flygbuss, färdtjänst eller linjetrafik. Även turist- och beställningstrafiken sysselsätter många bussförare. Att arbeta som bussförare är ett ansvarsfullt serviceyrke. Bussföraren är företagets ansikte utåt och det är viktigt att bemöta kunderna på ett positivt sätt.
Bussförare är anställda vid busstrafikföretag eller arbetar som egna företagare.

Arbetsuppgifter
Förare i lokal eller regional linjetrafik kör bestämda linjer efter tidtabell. I arbetet kan det ingå att sälja och/eller att kontrollera biljetter och färdbevis samt att ropa ut hållplatserna. En bussförare kan också hantera paket och annat gods som skickas med bussen.

En del bussförare kör enbart beställningstrafik som turist- eller charterbussar i Sverige eller utomlands. Som turistbussförare lägger man upp resplan i samråd med kunden och beställer kartor eller annat material som behövs. Ofta behövs språkkunskaper i tullen och på färjorna. Vid stopp under resans gång lastar och lossar man bagage samt håller bussen hel och ren.

Spårvagnsförare kör spårvagnar i linjetrafik, arbetet påminner om bussförarens. Att köra spårvagn är inte tekniskt svårt men ställer höga krav på kunskap om tågen, säkerhetsbestämmelser och bananläggningen. Genom kommunikationsradio står föraren i ständig kontakt med trafikledningen och får instruktioner eller information om förseningar och andra händelser. Föraren kan också genom trafikledningen få hjälp om något oväntat skulle inträffa, till exempel tekniska problem eller sjukdomsfall hos passagerarna. Inom Sverige finns spårvägar i Stockholm, Göteborg och Norrköping.

Färdtjänstförare kör specialbyggda fordon för funktionshindrade passagerare. Man kör turer på fasta tider eller på beställning.

Arbetstid
Oregelbunden arbetstid förekommer på både vardagar och helger. Om man kör i beställningstrafik kan man till exempel arbeta enbart dagtid eller kvällstid eller nattetid. Att köra beställningstrafik i utlandet kan innebära att man under kortare eller längre perioder är borta från hemmet.

Utbildning

Utbildning till bussförare finns inom gymnasieskolans fordons och transportprogram, med inriktning transport. Den som genomgår yrkesförarutbildning till bussförare i gymnasieskolan kan få körkort med behörigheterna D eller DE från 18 års ålder med vissa begränsningar för att kunna utföra sådana transporter.

Alternativa vägar till utbildning är via arbetsmarknadsutbildning eller vuxenutbildning. Kontakta din kommun för frågor om vuxenutbildning och Arbetsförmedlingen för frågor om arbetsmarknadsutbildning

All information om kraven för körkort för buss finns på Körkortsportalen och på bussförare.nu

Bussförare behöver ha Yrkeskompetensbevis (YKB). Grundläggande utbildning leder efter godkänt prov till ett yrkeskompetensbevis. Detta gäller i fem år. Därefter krävs att föraren går en återkommande fortbildning för att förnya beviset. Läs mer om yrkesförarkompetens på Transportstyrelsen.

Spårvagnsförare utbildas internt inom företagen med en handledare och övningskörning. I utbildningen ingår också fyra teoretiska prov, slutexamination (uppkörning) samt praktik. Reglerna för att bli antagen kan skilja något mellan trafikföretagen.

Du som har utbildning från ett annat land kan ansöka om att få den validerad. Mer information finns på Universitets- och högskolerådet, som bedömer utländska gymnasieutbildningar, yrkeshögskoleutbildningar och akademiska utbildningar.

Om du har erfarenhet från ett yrke, men saknar intyg kan du få dina yrkeskunskaper bedömda. Mer information finns på valideringsinfo.se eller hos Arbetsförmedlingen.

Förmågor

Förmågor som bussförare behöver ha eller utveckla:

Initiativförmåga: Man behöver kunna agera självständigt och lösa problem som kan uppstå, som bussförare arbetar man ofta ensam.

Serviceinriktad: Man möter många människor i yrket och det är viktigt att man har kundens behov i centrum och agerar med trevligt bemötande. Man behöver kunna ge och ta emot information så att resenärerna förstår.

Säkerhetsfokus: Det är viktigt att man sätter säkerheten för bussens passagerare i första rummet. Bussföraren är ansvarig för att passagerarna färdas på ett säkert sätt.

Stresstålig: Man bör kunna behålla lugnet i stressade situationer.

Uppmärksam: Det är viktigt att man är uppmärksam och lyhörd på omgivningen och trafiken.

Framtid

I Yrkeskompassen på arbetsformedlingen.se visas framtidsutsikterna för buss- och spårvagnsförare.

Mer info

Vänd dig exempelvis till:

Sveriges Bussföretag

Svenska kommunalarbetareförbundet

Svenska Transportarbetareförbundet

Arbetsförmedlingen

Skolans studie- och yrkesvägledare

Redaktionen för yrkesinformation, 2014-10-17
Vid synpunkter på texten: yrkesinformation@arbetsformedlingen.se

  
  

Tillhör yrkesområde

Transport