Marknadsförare

 
 
Marknadsföraren får uppdrag från företag och organisationer att välja en idé och skapa en marknadsplan. Denna plan görs för att marknadsföra produkter och tjänster från dessa uppdragsgivare. Marknadsföring har som mål att öka försäljningen eller stärka varumärken. I andra fall är målet att marknadsföra en idé, eller ett beteende i form av ett tillvägagångssätt.
Marknadsförare, även kallad marknadsanalytiker eller marknadskommunikatör, arbetar på företag som anlitas på uppdrag av andra verksamheter som vill ha hjälp med sin marknadsföring. På större företag är marknadsföraren ofta del av en marknadsavdelning. Det är även vanligt att marknadsföraren är ensamt ansvarig för marknadsföringen i en organisation.

Arbetsuppgifter
Marknadsförarens viktigaste uppgift är att skapa publicitet och uppmärksamhet för andra företags produkter, tjänster eller idéer. Detta kallas för marknadsföring och innehåller många steg.

Först analyserar marknadsföraren en viss marknad, dess produkter och konkurrenter, för att skapa en helhetsblick av marknaden. Målet är att ta reda på hur marknadsföringen ska utformas eller hur produkterna kan förbättras för att de ska sälja mer. Det är vanligt att skicka ut enkäter eller utföra undersökningar för att samla denna information. Marknadsföraren ska även vara uppdaterad inom sociala medier för att kunna anpassa och agera på aktuella trender och information.

Därefter skapar marknadsföraren en kampanj, även kallad för marknadsplan, i form av säljstrategier. Kampanjen kan ske lokalt, nationellt och globalt. Marknadsföraren projektleder och ansvarar för att planera, genomföra, följa upp och utvärdera denna kampanj. Det gäller att ha en känsla för när och hur kampanjen ska utföras. Målet är att försöka få rätt produkt, eller tjänst, till kunden på rätt plats och vid rätt tidpunkt. Då är chanserna goda för att strategin lyckas.

Eftersom marknadsföraren anpassar sin marknadsplan för kunderna så kan den se ut på olika sätt. Bland annat kan marknadsföraren skapa annonser och broschyrer. Internet, tidningar, radio och TV är andra exempel på användbara kanaler som marknadsföraren bör förstå och behärska. En marknadsförare ska även synliggöra den egna verksamheten och andras verksamheter genom att jobba med digitala plattformar, exempelvis sökmotorer och sociala medier.

Utbildning

För att få jobb som marknadsförare behöver man ha en universitets- eller högskoleutbildning. Ofta kombineras högskoleutbildning i ekonomi, samhällsvetenskap eller teknik med marknadsföring och reklam.

Vid några universitet och högskolor finns utbildningsprogram som är särskilt inriktade mot marknadsföring. Det går också att välja marknadsföring som fördjupning inom ett ekonomprogram. Dessutom finns möjlighet att själv kombinera kurser i marknadsföring och andra ämnen till en examen.

För information om utbildningar och behörighetskrav, se studera.nu.

Lämplig utbildning kan också finnas inom Yrkeshögskolan.

Att ha praktisk erfarenhet från försäljning och journalistik är värdefullt. Ofta är en teknisk utbildning, branschkunskap, kunskaper om informationsteknik och språkkunskaper bra meriter.

Du som har utbildning från ett annat land kan ansöka om att få den validerad. Mer information finns på Universitets- och högskolerådet, som bedömer utländska gymnasieutbildningar, yrkeshögskoleutbildningar och akademiska utbildningar.

Om du har erfarenhet från ett yrke, men saknar intyg kan du få dina yrkeskunskaper bedömda. Mer information finns på valideringsinfo.se eller hos Arbetsförmedlingen.

Förmågor

Förmågor som en marknadsförare behöver ha eller utveckla:

Förtroendeingivande: I marknadsförarens möte med kunder är det viktigt att kunna knyta kontakter och kunna behålla dessa. Detta görs genom ett bemötande och arbete som målar upp ett förtroende för verksamheten och marknadsföraren.

Kreativ förmåga: Arbetet ställer krav på skapandet av nya, eller förnyade, marknadsplaner. Därför behöver marknadsföraren ha lätt för att tänka i nya banor och vara bra på att kläcka nya idéer.

Kommunikativ förmåga: En marknadsförare ställs ofta inför uppgiften att formulera texter för en målgrupp och idéer för det egna företagets kunder. Därför är det viktigt att vara bra på att uttrycka sig, både i tal och skrift, för att det avsedda budskapet ska nå fram på bästa sätt.

Organisationsförmåga: I processen av en marknadsplan finns många steg och faktorer. Mycket av arbetet bedrivs även inom en tidsram för projektet. Marknadsföraren måste vara bra på att planera sitt arbete för att hålla sina tider, samt för att ta med det som projektet behöver.

Säljinriktad: En stor del av marknadsförarens arbete handlar om att sälja en idé, vara eller tjänst. På så sätt eftertraktas personer som kan försäljning och hittar övertygande säljargument.

Framtid

I Yrkeskompassen på arbetsformedlingen.se visas framtidsutsikterna för marknadsanalytiker och marknadsförare.

Mer info

Vänd dig exempelvis till:

Fackförbundet Unionen

Sveriges Marknadsförbund

Jusek

Civilekonomerna

Karriär i handeln

Arbetsförmedlingen

Skolans studie- och yrkesvägledare

Redaktionen för yrkesinformation, 2018-01-25
Vid synpunkter på texten: yrkesinformation@arbetsformedlingen.se