Läkare

 
 
En läkare måste kunna kombinera sina medicinska kunskaper med mänsklig förståelse. Läkaryrket kan innehålla en mängd olika arbetsuppgifter beroende på vilket arbetsområde man arbetar inom och hur länge man varit läkare. Exempelvis barnläkare är specialiserade för att arbeta just med barn medan läkare inom rättsmedicin arbetar med att hjälpa till att lösa brottsmål.
Arbetsplatserna för läkare är många. Man kan arbeta på exempelvis sjukhus, vårdcentraler, privata mottagningar och läkemedelsföretag eller ägna sig åt forskning och undervisning på universitetssjukhus. Man kan även arbeta tillsammans med försäkringskassor eller med personal ute på företag.

Arbetsuppgifter

Som läkare träffar man patienter med olika besvär och arbetsuppgifterna skiljer sig bland annat beroende på om man har valt att specialisera sig eller inte samt på vilken specialitet man i så fall valt. Till exempel tillbringar kirurgen en stor del av sin tid i operationssalen, medan en psykiatriker arbetar mycket med samtal med sina patienter. I läkarens arbete ingår också ofta att informera patienten och de närstående om till exempel behandlingsmöjligheter och biverkningar av mediciner. Läkare arbetar ofta i arbetslag med bland annat andra läkare, sjuksköterskor och undersköterskor.

I läkararbetet ingår också administration. I patientens journal för läkaren in resultatet av undersökningar och behandlingar. Man skriver remisser om patienten måste skickas vidare till andra avdelningar och kliniker. Även sjukintyg och recept på mediciner ska skrivas ut. Dessutom är läkaren ofta chef och har personalansvar.

Efter att ha arbetat som läkare i några år vidareutbildar sig de flesta läkare till specialistläkare och arbetar efter det inom någon av de cirka 60 specialiteter som finns i Sverige. Exempel på några specialiseringar är allmänmedicin, internmedicin, psykiatri, kirurgi, barn- och ungdomsmedicin, gynekologi och ortopedi.

Arbetstider
Som läkare måste man vara beredd på obekväma arbetstider och övertid. Arbetar man på sjukhus har man också jour vissa tider.

Utbildning

Läkarutbildningen består av 5,5 års universitetsstudier och ges på flera studieorter i landet. Efter den grundläggande läkarexamen genomför man allmäntjänstgöring (AT) som kompletterar grundutbildningen med praktiska erfarenheter. AT-tjänstgöringen måste genomföras för att man ska få sin läkarlegitimation och därmed rätten till att arbeta som läkare på egen hand. När man är legitimerad läkare kan man påbörja specialiseringstjänstgöring (ST), vilket tar minst fem år och resulterar i en specialistkompetens inom ett specifikt område.

Många väljer att studera till läkare utomlands. De prövas av Socialstyrelsen inför arbete i Sverige och vid godkännande utfärdas läkarlegitimation.

För mer information om utbildningar och behörighetskrav, se studera.nu.

Du som har utbildning eller erfarenhet från ett annat land kan ansöka om att få den validerad. Mer information finns hos Socialstyrelsen.

Förmågor

Förmågor som en läkare behöver ha eller utveckla:

Empatisk förmåga: Det är viktigt att ha förståelse för situationen patienterna befinner sig i för att kunna ge rätt stöd.

Förtroendeingivande: Det är viktigt att man som läkare arbetar på ett sätt som får patienterna att känna förtroende.

Noggrannhet: Att vara noggrann och kontrollera att arbetet är rätt utfört är väldigt viktigt för att minska antalet misstag vid exempelvis diagnostisering, behandling och medicinering.

Problemlösningsförmåga: Det är viktigt att som läkare lösa problem med anpassning till situation, syfte eller sammanhang.

Samarbetsförmåga: I arbetet som läkare arbetar man ofta i arbetslag, vilket gör det viktigt att man lätt kan samarbeta med andra människor.

Uppmärksam: Som läkare är det viktigt att vara uppmärksam och lyhörd för att kunna bemöta patienterna på bästa sätt.

Framtid

I Yrkeskompassen på arbetsformedlingen.se visas framtidsutsikterna för läkare.

Mer info

Vänd dig exempelvis till:

Sveriges läkarförbund

Svenska Läkaresällskapet

Sveriges Kommuner och Landsting

Socialstyrelsen

Skolans studie- och yrkesvägledare

Arbetsförmedlingen

Redaktionen för yrkesinformation, 2015-10-15
Vid synpunkter på texten: yrkesinformation@arbetsformedlingen.se

  
  

Tillhör yrkesområde

Hälso- och sjukvård