Väktare och ordningsvakter

 
 
Väktarens arbetsuppgifter är att förebygga och förhindra brott och olyckor. Väktare behövs i allt ifrån butiker till torg eller för att skydda personer och särskilda skyddsobjekt. Efter den grundläggande väktarutbildningen kan man specialisera sig mot exempelvis personskydd eller värdetransport.
Bild på ordningsvakter.
Väktare är oftast anställda på bevakningsföretag, och placeras sedan på en eller flera arbetsplatser så som köpcenter, industriområden eller gator och torg.

Ronderande väktare åker runt och bevakar flera olika fastigheter, så som butiker, kontor och industrier. Arbetsuppgifter kan vara stängning/låsning och hantering av larm.

Stationära väktare kan arbeta i reception/port på företag, museer och köpcentrum. De sköter in- och utpassering, övervakar säkerhetskameror och sköter brand- och brottsplatsbevakning.

Ordningsvakter hjälper polisen att upprätthålla den allmänna ordningen på allmänna platser, så som köpcentrum, kollektivtrafiken, gator och torg, eller vid olika typer av evenemang så som konserter, idrottsmatcher och demonstrationer. Ordningsvakter har större rätt att ingripa mot personer som stör ordningen än väktare.

Butikskontrollanter är särskilt utbildade väktare som arbetar civilklädda eller i uniform i butiker. Butikskontrollantens främsta uppgift är skydda butikens varor genom att förebygga och ingripa mot snatteri och stöld.

Värdetransportörer
är särskilt utbildade väktare som arbetar med skyddade transporter av sedlar, mynt, värdepapper och annan värdefull egendom. Vanligtvis sker värdetransporter mellan butiker, restauranger, banker och uttagningsautomater.

Personskyddsväktare är särskilt utbildade väktare som skyddar till exempel företagsledare, offentliga personer, socialarbetare och andra hotade och utsatta personer.

Skyddsvakt har som främsta arbetsuppgift är att motverka sabotage, spioneri, terrorism och grovt rån vid ett begränsat område som klassas som skyddsobjekt, till exempel kärnkraftverk, försvarsanläggningar och flygplatser.

Väktare har ofta långa arbetspass och arbetar varierande arbetstider dagtid, kvällar, nätter och helger. Deltids- och behovsanställning förekommer.

Utbildning

För att arbeta som väktare krävs väktarutbildning. Utbildningen till väktare anordnas av till exempel Bevakningsbranschens Yrkes- och arbetsmiljönämnd (BYA).

Utöver väktargrundutbildning krävs vidareutbildning för vissa av specialiseringarna, så som värdetransportör och personskyddsväktare.

Utbildning till väktare finns även inom gymnasieskolan. Läs mer om utbildningsmöjligheter på utbildningsinfo.se

Du som har utbildning eller erfarenhet från ett annat land kan ansöka om att få den validerad. Mer information finns hos avdelningen för rättsliga frågor hos Länsstyrelsen i Stockholms län.

Förmågor

Förmågor som är bra för en väktare att ha eller utveckla:

Förmåga att ta ansvar: Som väktare eller ordningsvakt måste man kunna stå upp för och förklara varför man har agerat som man gjort vid ett ingripande. Det ställer krav på ansvarstagande.

Förmåga att vara flexibel: Inom säkerhetsarbete kan arbetssituationer snabbt förändras och då behöver väktaren eller ordningsvakten vara flexibel och kunna anpassa sig efter den nya situationen.

Kommunikativ förmåga
: Väktare och ordningsvakter måste på ett tydligt och enkelt sätt kunna förklara för alla inblandade människor vad som gäller vid ett ingripande.

Samarbetsförmåga: Väktare och ordningsvakter arbetar ofta i grupp eller lag där samarbetsförmågan kan vara avgörande för att lyckas i ett ingripande.

Framtid

I Yrkeskompassen på arbetsformedlingen.se visas framtidsutsikterna för väktare och ordningsvakter.

Mer info

Vänd dig exempelvis till:

Säkerhetsföretagen

Svenska Transportarbetareförbundet

Arbetsförmedlingen

Skolans studie- och yrkesvägledare

Redaktionen för yrkesinformation, 2017-09-29
Vid synpunkter på texten: yrkesinformation@arbetsformedlingen.se

  
  

Tillhör yrkesområde

Säkerhetsarbete
Platser i Platsbanken
Väktare och ordningsvakter(952)