Bilskadereparatör

 
 
En bilskadereparatör återställer formen och strukturen på skadade bilar. I arbetet används olika typer av specialverktyg och databaser. Det är ett hantverksyrke som kräver god känsla för form och förmåga att hantera många olika material.
Bild på en bilskadereparatör.
Bilskadereparatörer arbetar på en bilskadeverkstäder.

Arbetsuppgifter
En bilskadereparatör arbetar med fordon som har blivit skadade. Ingen skada är den andre lik, men återkommande arbetsmoment handlar om att rikta, mäta, bearbeta och byta ut bilens olika delar. Det är skillnad på skador som påverkat stommen, strukturskador på exempelvis chassi eller karossens stolpar och ytliga skador på karossen, till exempel bucklor och repor.

Bilskadereparatören ska förstå hur en skada har uppstått. Det ger vägledning i det fortsatta arbetet. En kostnadsberäkning görs utifrån den tid det tar att utföra olika moment. Det är viktigt att alla reparationer följer respektive tillverkares krav och reparationsanvisningar. En modern bil innehåller en stor mängd olika material med specifika egenskaper. Den traditionella plåtkarossen ersätts alltmer av legeringar och kompositer, det vill säga sammansättningar av olika metaller, plaster och/eller glasfiber.

Bilskadereparatören måste ha god kännedom om olika sammanfogningstekniker. Reparationer utförs med hjälp av många olika specialverktyg och databaser med detaljinformation om bilmodellerna. En riktbänk är basutrustning för att kunna dra och justera de stora delarna av ramen och karossen. Olika svetsar och mätinstrument används för att få detaljer tillbaks till ursprungsläget.

Omfattande skador kräver stora ingrepp. Bilskadereparatören hanterar dragkrafter på flera ton för att rikta bilens bärande kaross. Passningen måste bli rätt på millimetern för att exempelvis dörrarna ska gå att stänga, eller för att bilens säkerhets- och skyddsutrustning ska fungera på rätt sätt.

Att reparera karossdetaljerna kräver form- och fingertoppskänsla. Bucklor och repor handriktas, slipas och spacklas bort. Ofta används också olika limningstekniker för att fästa material mot varandra. Återställningen av lacken lämnas ofta över till en billackerare.

En bilskadereparatör bör ha kunskap om bilens säkerhetsutrustning som ofta måste kopplas bort innan reparationer kan göras. Även kännedom om bilens elektroniska system underlättar arbetet.

Utbildning

Grundläggande utbildning till bilskadereparatör sker inom gymnasieskolan på Fordons- och transportprogrammet, inriktning karosseri och lackering. Utbildning sker också i form av vuxenutbildning.

B-körkort krävs vid anställning.

Vidareutbildningar brukar anordnas inom branschen. De kompetenskrav som ställs på bilskadereparatörer utvecklas hela tiden. Det är därför vanligt att en till två veckor om året används till vidareutbildning.

För mer information, se gymnasieinfo.se.

Information om utbildningar finns även på bilproffs.se.

Förmågor

Förmågor som en bilskadereparatör behöver ha eller utveckla:

Finmotorik: Arbetet är till stor del ett hantverksarbete som kräver att man kan använda sina händer och röra fingrar och muskler exakt och snabbt.

Problemlösning: Bilskadereparatören måste förstå hur en skada har uppstått för att sedan kunna återställa formen och strukturen på bilen.

Resultatinriktad: Producera tillfredsställande resultat enligt plan då kunden oftast får en uppgift om tidsåtgång för arbetet när bilen lämnas in på verkstaden.

Framtid

I Yrkeskompassen på arbetsformedlingen.se visas framtidsutsikterna för tunnplåtslagare där bilskadereparatörer ingår.

Mer info

Vänd dig exempelvis till:

Motorbranschens Yrkesnämnd, MYN / Bilproffs.se

Motorbranschens Arbetsgivareförbund MAF / TransportGruppen

Arbetsförmedlingen

Skolans studie- och yrkesvägledare

Redaktionen för yrkesinformation, 2014-11-11

Foto: Lina Siksjö

Vid synpunkter på texten: yrkesinformation@arbetsformedlingen.se
  
  

Tillhör yrkesområde

Industriell tillverkning
Platser i Platsbanken
Tunnplåtslagare(48)