Personbilsmekaniker

 
 
Personbilsmekaniker gör felsökningar, service och reparationer på personbilar eller motorcyklar. Arbetet kräver noggrannhet och servicekänsla. Kundkontakter ingår i arbetet. Utvecklingen inom yrket går mot att det blir alltmer elektronik och mindre mekanik för personbilsmekanikern att hantera.
Personbilsmekaniker arbetar oftast med flera olika bilmärken på bilverkstäder, men det finns också personbilsmekaniker som är specialiserade på ett bilmärke.

Arbetsuppgifter
Arbetsuppgifterna för personbilsmekaniker handlar om att serva, felsöka och reparera lätta fordon. På de flesta verkstäder tar personbilsmekanikern emot kunderna när bilen lämnas in. Genom samtal med kunden får personbilsmekanikern en bättre möjlighet att avgöra vad felet är, uppskatta hur lång tid felet tar att åtgärda och vad det kommer att kosta. På större verkstäder tas kunden ofta emot av en kundmottagare som lämnar uppgifterna vidare till personbilsmekanikern. En personbilsmekaniker arbetar självständigt och är oftast specialiserad på vissa uppgifter.

Fordonsbranschen är teknikintensiv, vilket innebär att nya material, metoder och produkter förändrar arbetet för personbilsmekaniker. Det ingår alltmer avancerad elektronik i moderna bilar och el-reparationerna utgör en större del av reparationerna. Bilens elektronik är till största delen datorstyrd. För att ta reda på var felet sitter gör personbilsmekanikern en digital felsökning med hjälp av elektronisk test- och mätutrustning. Mekanikern kopplar upp sig mot bilens styrdator och med hjälp av program för felsökning kan felkoder läsas av.

Reparationsarbete innebär oftast att den del det är fel på byts ut. När felet är ett programfel i något av bilens datorprogram kodas datorerna om. Efter reparationen ser mekanikern till att allt fungerar genom en funktionskontroll vilket ibland innebär att man provkör bilen.

Även underhållsarbeten, svetsning och enklare karosseriarbeten kan ingå i arbetsuppgifterna. Personbilsmekanikern installerar också elektrisk utrustning som GPS eller stereo.

Utbildning

Utbildning till personbilsmekaniker finns inom gymnasieskolan på fordons- och transportprogrammet, inriktning personbil. Läs mer om utbildningar på gymnasieinfo.se

Det kan finnas möjlighet till lärlingsutbildning inom fordons- och transportprogrammet, vilket innebär att upp till halva utbildningen genomförs på en eller flera arbetsplatser. Möjligheterna varierar över landet, kontakta utbildningsanordnare för mer information.

Alternativa vägar till utbildning är via arbetsmarknadsutbildning eller vuxenutbildning. Kontakta din kommun för frågor om vuxenutbildning och Arbetsförmedlingen för frågor om arbetsmarknadsutbildning

Du som har utbildning från ett annat land kan ansöka om att få den validerad. Mer information finns på Universitets- och högskolerådet, som bedömer utländska gymnasieutbildningar, yrkeshögskoleutbildningar och akademiska utbildningar.

Om du har erfarenhet från ett yrke, men saknar intyg kan du få dina yrkeskunskaper bedömda. Mer information finns på valideringsinfo.se eller hos Arbetsförmedlingen.

Vidareutbildningar kan finnas inom Yrkeshögskolan.

B-körkort är ett krav vid anställning.

Förmågor

Förmågor som en personbilsmekaniker behöver ha eller utveckla:

Noggrannhet: En personbilsmekaniker bör kontrollera att arbetet är korrekt utfört för att säkerställa att inga misstag begås.

Problemlösningsförmåga: Arbetet handlar mycket om felsökning och att lösa olika problem.

Serviceinriktad: Personbilsmekaniker har mycket kundkontakter. Det är viktigt att kommunicera med kunderna, skapa goda relationer och vara lyhörd för deras behov.

Självständighet: Personbilsmekaniker har till stor del ett självständigt arbete. Det är viktigt att kunna ta egna initiativ.

Framtid

I Yrkeskompassen på arbetsformedlingen.se visas framtidsutsikterna för motorfordonsmekaniker och fordonsreparatörer, där personbilsmekaniker ingår.

Mer info

Vänd dig exempelvis till:

Bilproffs.se/Motorbranschens yrkesnämnd

Transportföretagen

IF Metall

Arbetsförmedlingen

Skolans studie- och yrkesvägledare

Redaktionen för yrkesinformation, 2016-06-14
Vid synpunkter på texten: yrkesinformation@arbetsformedlingen.se