Tandläkare

 
 
Tandläkaren förebygger, utreder och behandlar sjukdomar och skador i munnen och käksystemet. Det är ett precisionsarbete där man använder sina medicinska och biologiska kunskaper. Men det är samtidigt ett omvårdnadsyrke där man arbetar nära andra människor.
Som tandläkare arbetar man oftast på tandläkarmottagningar. Ungefär hälften av tandläkarna är anställda inom folktandvården och hälften driver eller är anställda inom privata praktiker.

Arbetsuppgifter
Som tandläkare undersöker man patienten, ställer diagnos och bestämmer vilken behandling som ska utföras. Man ansvarar även för att behandlingen blir utförd vilket innebär att man antingen själv utför arbetet eller fördelar arbetet till exempelvis tandsköterska eller tandhygienist.

Att laga hål i tänderna, göra rotfyllningar, genomföra operationer och behandla tandköttsinflammationer är vanliga arbetsuppgifter. I arbetet med att rätta till felställda tänder och ersätta skadade tänder med kronor, broar, proteser eller implantat sker ofta ett samarbete med en tandtekniker, som tillverkar själva tandställningen respektive tandersättningen.

Som tandläkare arbetar man också för att förebygga skador på tänderna. Tandläkaren studerar också förändringar i hela munhålan och kan slå larm om sjukdomar på ett tidigt stadium. Dessutom är man som tandläkare skyldig att enligt lag alltid föra journal.

Vanligtvis arbetar man i team tillsammans med tandhygienist och tandsköterska. Tandläkaren har då en arbetsledande funktion.

Efter några år som allmäntandläkare finns möjlighet att specialisera sig exempelvis inom barntandvård, tandlossning eller tandreglering. Det finns åtta olika specialiteter inom tandvården. Man kan också arbeta som forskare eller lärare.

Arbetsmiljö
Man bör ha god fysik då arbetet kan slita på nacke och axlar.

Utbildning

Tandläkarutbildningen omfattar fem års heltidsstudier på universitetsnivå. Efter slutförd utbildning ansöker man om legitimation hos Socialstyrelsen vilket krävs för att få arbeta som tandläkare. För mer information om utbildningar och antagningskrav, se studera.nu.

Du som har utbildning eller erfarenhet från ett annat land kan ansöka om att få den validerad. Mer information finns hos Socialstyrelsen.

Förmågor

Förmågor som en tandläkare behöver ha eller utveckla:

Empatisk förmåga: Som tandläkare arbetar man omvårdande nära patienten vilket gör det viktigt att man kan förstå och leva sig in i hur personen upplever besöket.

Kommunikativ förmåga: Det är viktigt att vara lyhörd och kunna utrycka sig på ett tydligt sätt, både i tal och skrift, så att patienten förstår råden de får och vad behandlingen innebär.

Noggrannhet:
Undersökningarna innebär att man behöver vara noggrann och metodisk för att minimera riskerna för misstag vid diagnostisering och behandling.

Samarbetsförmåga: Tandläkare arbetar mycket tillsammans med exempelvis tandhygienister och tandsköterskor, vilket gör det viktigt att man kan samarbeta bra med andra människor.

Serviceinriktad:
Som tandläkare är det viktigt att vara serviceinriktad och sätta patienten i fokus för att utveckla en professionell relation och för att patienten ska vilja komma tillbaka.

Självständighet: Då man ofta har ett eget behandlingsansvar som tandläkare är det viktigt att känna sig bekväm i att arbeta självständigt.

Framtid

I Yrkeskompassen på arbetsformedlingen.se visas framtidsutsikterna för tandläkare.

Mer info

Vänd dig exempelvis till:

Privattandläkarna

Sveriges Kommuner och Landsting

Sveriges Tandläkarförbund

Tjänstetandläkarna

Skolans studie- och yrkesvägledare

Arbetsförmedlingen

Redaktionen för yrkesinformation, 2015-11-17
Vid synpunkter på texten: yrkesinformation@arbetsformedlingen.se

  
  

Tillhör yrkesområde

Hälso- och sjukvård
Platser i Platsbanken
Tandläkare(191)