Automationstekniker

 
 
Automationstekniker arbetar med att installera och underhålla automatiskt styrda processer och anläggningar. Arbetet är både praktiskt och tekniskt inriktat. En stor del av arbetet handlar om att göra felsökningar och automationsteknikern använder sig då av mätinstrument och testprogram för att hitta felen. Man kan även arbeta med att utveckla nya tekniska lösningar.
Automationstekniker kan arbeta hos företag som tillverkar och sköter installation och service av automatiserade anläggningar. De kan också vara anställda av serviceföretag som åker runt till olika anläggningar.

Det förekommer att man även kallas styr- och reglertekniker eller styr- och reglermekaniker. Om arbetet utförs i en processindustri kan man även kallas instrumenttekniker. Underhållstekniker har ett liknande yrke.

Arbetsuppgifter
Automationstekniker arbetar med att:

● Installera, ställa in, programmera och köra igång automatiska anläggningar
● Montera, underhålla och sköta utrustning för automatisk styrning
● Styra och övervaka el- och energiförbrukning

I arbetsuppgifterna ingår att kontrollera maskiner/anläggningar och göra förebyggande underhåll av dessa. När reparation av anläggningar utförs handlar mycket av arbetet om att försöka hitta felen. Mätinstrument används för att göra mätningar i kraft- och signalsystem och testprogram för att söka fel i de program som styr processen eller maskinen.

Ibland är maskinerna eller anläggningarna uppkopplade till nätverk och felsökningen görs ofta via en uppkopplad dator. När automationsteknikern har hittat felet byts eller repareras de trasiga delarna. Justeringar görs också i programmen och man kontrollerar att utrustningen fungerar igen.

Automationstekniker kan också arbeta med att utveckla nya tekniska lösningar. Det kan vara förbättring av befintliga anläggningar eller utveckling av nya anläggningar. Då ingår man ofta i en projektgrupp tillsammans med bland annat ingenjörer.

Arbetsmiljö
Ofta arbetar automationstekniker under tidspress eftersom ett avbrott i produktionen kan kosta mycket pengar. En del resor ingår i arbetet för automationstekniker som arbetar på serviceföretag.

Arbetstider
Beredskapstjänst eller jourtjänst ingår ofta i arbetet. Ibland får man arbeta kvällar, nätter och helger.

Utbildning

En bra grund för arbete som automationstekniker finns inom gymnasieskolan på el- och energiprogrammet, inriktning automation. För mer information om utbildningar, se gymnasieinfo.se

Det kan också finnas utbildningar på eftergymnasial nivå inom Yrkeshögskolan.

Alternativa vägar till utbildning är via arbetsmarknadsutbildning eller vuxenutbildning. Kontakta din kommun för frågor om vuxenutbildning och Arbetsförmedlingen för frågor om arbetsmarknadsutbildning.

Du som har utbildning från ett annat land kan ansöka om att få den validerad. Mer information finns på Universitets- och högskolerådet, som bedömer utländska gymnasieutbildningar, yrkeshögskoleutbildningar och akademiska utbildningar.

Om du har erfarenhet från ett yrke, men saknar intyg kan du få dina yrkeskunskaper bedömda. Mer information finns på valideringsinfo.se eller hos Arbetsförmedlingen.

Förmågor

Förmågor som automationstekniker behöver ha eller utveckla:

Förmåga att vara flexibel: Det är viktigt att vara flexibel eftersom förändringar eller störningar sker i produktionen.

Initiativförmåga: När det uppstår störningar eller driftstopp i produktionen behöver teknikern kunna ta initiativ och rycka in snabbt för att åtgärda orsaken till störningen.

Organisationsförmåga: Teknikern ansvarar för att planera, genomföra och utvärdera sina arbeten. Det kräver förmåga att organisera.

Problemlösningsförmåga: Felsökning är en arbetsuppgift som innebär att teknikern behöver tänka logiskt och lösa problem som uppstår.

Social förmåga: Den sociala förmågan är mycket viktig. Teknikern samarbetar med driftpersonal och har kontakt med kunder.

Framtid

I Yrkeskompassen på arbetsformedlingen.se visas framtidsutsikterna för ingenjörer och tekniker inom elektroteknik, där automationstekniker ingår.

Mer info

Vänd dig exempelvis till:

IF Metall

Svenskt Näringsliv

Teknikföretagen

Almega

Instrumenttekniska föreningen

Skolans studie- och yrkesvägledare

Arbetsförmedlingen

Redaktionen för yrkesinformation, 2012-04-16
Vid synpunkter på texten: yrkesinformation@arbetsformedlingen.se

  
  

Tillhör yrkesområde

Installation, drift, underhåll