Skådespelare

 
 
Skådespelare arbetar med att uttrycka och gestalta hur andra människor tänker, känner och handlar. Att samarbeta och skapa tillsammans med andra är en viktig del av arbetet eftersom skådespeleri är en kollektiv process. Arbetsmarknaden för skådespelare kännetecknas av projekt- och frilansanställningar.
Det finns ett antal fasta anställningar exempelvis vid de stora teatrarna, men det är vanligast att skådespelare anlitas som frilansarbetare eller i projektanställningar.

Arbetsuppgifter
Skådespelaryrket handlar om att leva sig in i hur andra människor tänker, känner och handlar under specifika omständigheter och sedan medvetet gestalta det i rollfigurer. Bakom en teaterföreställning eller filmproduktion ligger mycket förberedelsearbete.

En skådespelare använder sin kropp, röst och inlevelseförmåga som instrument. Det innebär att man behöver ha både konstnärlig talang och förmåga att tillgodogöra sig tekniker för att använda kropp och röst som verktyg i skapandet. Arbetet kan vara både intellektuellt och fysiskt krävande.

Skådespeleri är en kollektiv process där många olika yrkesgrupper samarbetar. Förutom skådespelare och regissör ingår ofta även personer som arbetar med ljus, ljud, kläder och rekvisita i arbetet.

Skådespelare kan arbeta inom olika områden, de flesta arbetar med teater, film, TV- och radioproduktioner. De kan även arbeta med att läsa in talböcker eller dubba tecknad film.

En stuntman ersätter filmskådespelare i riskfyllda situationer. I arbetsuppgifterna för en stuntman ingår ofta att instruera andra skådespelare.

En annan variant i yrket är mimskådespelare som arbetar med rörelsebaserat skådespeleri.

Arbetstider
Skådespelare har ofta oregelbundna arbetstider och anställningsvillkor. Vid en teater repeterar skådespelaren ofta på egen hand eller tillsammans med en ensemble under dagtid och har föreställningar på kvällen.

Arbetet som skådespelare kan vara intensivt under vissa perioder, men för de flesta är det nödvändigt att ha kompletterande försörjningsarbete under andra perioder.

Utbildning

Högskoleutbildning för skådespelare finns i Stockholm, Göteborg, Malmö och Luleå. Se studera.nu för mer information om utbildningar och antagningskrav. Förberedande teaterutbildning finns inom gymnasieskolans estetiska program med inriktning teater, samt på olika folkhögskolor och studieförbund. För mer information, se exempelvis gymnasieinfo.se, folkhogskola.nu och konst- och kulturutbildningar

Du som har utbildning från ett annat land kan ansöka om att få den validerad. Mer information finns på Universitets- och högskolerådet, som bedömer utländska gymnasieutbildningar, yrkeshögskoleutbildningar och akademiska utbildningar.

Om du har erfarenhet från ett yrke, men saknar intyg kan du få dina yrkeskunskaper bedömda. Mer information finns på valideringsinfo.se eller hos Arbetsförmedlingen.

Förmågor

Förmågor som skådespelare behöver ha eller utveckla:

Empatisk förmåga: Förmåga att förstå hur andra tänker och fungerar.

Förmåga till självkännedom: Förmåga att känna sina styrkor och begränsningar och kunna ge, ta och tolka kritik konstruktivt.

God fysik: Skådespelare använder sin kropp och sin röst för att gestalta det inre.

Kreativ förmåga: Förmåga att vilja skapa och tänka i nya banor.

Samarbetsförmåga: Inom skådespeleri är det en förutsättning att kunna samarbeta med andra.

Framtid

Information om framtidsutsikterna för skådespelare finns i prognosen från Arbetsförmedlingen Kultur Media. Du hittar prognosen här.

Mer info

Vänd dig exempelvis till:

Svensk Scenkonst

TeaterAlliansen

Teaterförbundet för scen och film

Skolans studie- och yrkesvägledare

Arbetsförmedlingen

Liknande yrken

Dansare
Regissör

Redaktionen för yrkesinformation, 2015-06-29
Vid synpunkter på texten: yrkesinformation@arbetsformedlingen.se

  
  

Tillhör yrkesområde

Kultur, media, design
Platser i Platsbanken
Skådespelare(24)