Murare

 
 
Murare arbetar med att bygga upp väggar med lättbetongblock och att klä hus med fasadtegel. Murare utför även putsning av fasader, murverk för spisar och skorstenar, fasadrenoveringar, stuckatur och i vissa fall plattsättning. Byggteknik och material har förändrats, men murarens hantverksskicklighet består.
Bild på en murare.
Murare arbetar ofta i mindre mur- och putsföretag som är specialiserade på puts- och murningsarbeten. Företagen arbetar ofta på uppdrag av privatpersoner, byggföretag, kommuner, landsting och fastighetsbolag.

Arbetsuppgifter
Murare är ett av de äldsta byggyrkena. Byggteknik och material har förändrats men hantverket består. De vanligaste arbetsuppgifterna för murare är att mura upp väggar av lättbetongblock och att klä hus med fasadtegel.

Muraren utför också putsning av fasader med olika sorters tekniker. Puts används för att hålla ihop byggkonstruktionen, skydda bakomliggande vägg och ge en fin yta. Putsen består av ett putsbruk som muraren sprutar på maskinellt eller lägger på för hand.

Muraren kan specialisera sig inom mureri eller putsning. Murare kan också arbeta med inredningsjobb, till exempel innerväggar av tegel eller puts, murverk för öppna spisar och skorstenar eller montering av kaminer och kakelugnar. Murare kan också utföra plattsättning av golv och väggar med kakel och klinkers.

Murare arbetar även med renovering av fasader och skorstenar. Fasadrenovering kan innefatta allt från rengöring och reparationer av tegel- eller putsade fasader, till mer omfattande fasadrenoveringar. Det kan handla om att riva den gamla putsen för att lägga på en ny putsyta eller tilläggsisolera en fasad med olika putssystem.

En del murare arbetar även med stuckatur, utsmyckningar av gips.

Arbetsmiljö
Murare ingår i mindre arbetslag men arbetar ofta självständigt med sina uppgifter. God grundfysik underlättar arbetet, men det finns också hjälpmedel. Mureri är ofta ett utomhusjobb. Ibland sker arbetet från en byggnadsställning och på höga höjder.

Utbildning

Grundutbildning till murare finns inom gymnasieskolan på bygg- och anläggningsprogrammet, inriktning husbyggnad. Efter examen söker man lärlingsanställning (färdigutbildning) i ett företag. Efter cirka 2,5 år som lärling får man sitt yrkesbevis, förutsatt att man har en komplett grundutbildning. Läs mer om gymnasieutbildningar på gymnasieinfo.se.

Alternativa vägar till grundutbildning är via en av BYN godkänd utbildningsgivare (vuxen- eller arbetsmarknadsutbildning) eller via en distansutbildning där BYN anordnar den teoretiska delen av utbildningen och där företaget står för den praktiska utbildningen. BYN (Byggnadsindustrins Yrkesnämnd) har mer information om utbildningsvägar och yrkesbevis. Kontakta din kommun för frågor om vuxenutbildning och din arbetsförmedlare för frågor om arbetsmarknadsutbildning.

Du som har utbildning från ett annat land kan ansöka om att få den validerad. Mer information finns på Universitets- och högskolerådet, som bedömer utländska gymnasieutbildningar, yrkeshögskoleutbildningar och akademiska utbildningar.

Om du har erfarenhet från ett yrke, men saknar intyg kan du få dina yrkeskunskaper bedömda. Mer information finns på valideringsinfo.se eller hos Arbetsförmedlingen.

B-körkort är ofta ett krav vid anställning.

Förmågor

Förmågor som en murare behöver ha eller utveckla:

God fysik: Arbetet kan vara fysiskt krävande, varför god grundfysik underlättar.

Noggrannhet: Mureri är ett noggrant hantverksarbete, muraren måste säkerställa att linjerna är raka.

Självständighet: Muraren arbetar ofta självständigt med sina uppgifter.

Framtid

I Yrkeskompassen på arbetsformedlingen.se visas framtidsutsikterna för murare.

Mer info

Vänd dig exempelvis till:

Byggnadsindustrins Yrkesnämnd

Byggnads (Svenska Byggnadsarbetareförbundet)

Sveriges Byggindustrier

Arbetsförmedlingen

Skolans studie- och yrkesvägledare

Redaktionen för yrkesinformation, 2017-08-16
Vid synpunkter på texten: yrkesinformation@arbetsformedlingen.se

  
  

Tillhör yrkesområde

Bygg och anläggning
Platser i Platsbanken
Murare m.fl.(113)