Lastbils- och maskinmekaniker

 
 
Lastbils- och maskinmekaniker arbetar med tunga fordon och mobila maskiner. Felsökning, reparationer och service är de vanligaste arbetsuppgifterna. Fältservice förekommer, då åker mekanikern ut till kundens fordon för att laga det på plats. Att vara serviceinriktad och kunna kommunicera med kunder är en stor del av arbetet.
Lastbils- och maskinmekaniker arbetar oftast på en verkstad. Fältservice förekommer, då åker mekanikern ut till kundens fordon för att laga det på plats. Framförallt maskinmekaniker arbetar ofta på fältet med anläggningsmaskiner eller skogs- och lantbruksmaskiner.

Arbetsuppgifter
Arbetsuppgifterna för lastbils- och maskinmekaniker handlar om att serva, felsöka och reparera tunga fordon och mobila maskiner. Fordonsbranschen är teknikintensiv, vilket innebär att nya material, metoder och produkter förändrar arbetet för lastbils- och maskinmekaniker. Kunskaper inom mekanik, elektronik och IT är en förutsättning.

De vanligaste uppdragen är service och underhåll. Ibland gör mekanikern en digital felsökning för att leta efter fel. Delar på fordonet plockas isär, rengörs och repareras eller byts ut. Svetsning förekommer i arbetet. När arbetet är utfört kontrollerar mekanikern att felet är åtgärdat genom att testa funktionen.

Både lastbils- och maskinmekaniker har kundkontakter, särskilt fältmekaniker. För att spara tid och hålla nere kostnaderna servas de flesta kundernas maskiner på den arbetsplats där de håller till. Det kan handla om att åka ut till ett vägarbetsområde och serva en grävmaskin eller till ett lantbruk och serva en traktor.

Fordon och maskiner kan också gå sönder och bli stående. Då behöver fältmekanikern vara beredd på att snabbt utföra reparationer på plats, ibland under svåra trafik- och väderförhållanden. Servicebilen packas med de verktyg, reservdelar och instruktionsböcker som kan behövas. Resorna kan vara långa och det gäller att planera och vara väl förberedd.

Lastbilsmekaniker kan också arbeta med så kallat påbyggnadsarbete, vilket innebär att man specialinreder lastbilar.

Arbetsmiljö
Arbetet som lastbils- och maskinmekaniker är rörligt och kan innebära tunga lyft. För att undvika förslitningsskador i exempelvis nacke, rygg och armar är det viktigt att ha god grundfysik och kunskap om hur man använder verktyg för speciallyft och andra hjälpmedel.

Utbildning

Lastbils- och maskinmekaniker utbildas inom gymnasieskolan på fordons- och transportprogrammet, inriktning lastbil och mobila maskiner. Se gymnasieinfo.se för mer information.

Det kan finnas möjlighet till lärlingsutbildning inom fordons- och transportprogrammet, vilket innebär att upp till halva utbildningen genomförs på en eller flera arbetsplatser. Möjligheterna varierar över landet, kontakta utbildningsanordnare för mer information.

Vidareutbildningar kan finnas inom Yrkeshögskolan.

Alternativa vägar till utbildning är via arbetsmarknadsutbildning eller vuxenutbildning. Kontakta din kommun för frågor om vuxenutbildning och Arbetsförmedlingen för frågor om arbetsmarknadsutbildning

Du som har utbildning från ett annat land kan ansöka om att få den validerad. Mer information finns på Universitets- och högskolerådet, som bedömer utländska gymnasieutbildningar, yrkeshögskoleutbildningar och akademiska utbildningar.

Om du har erfarenhet från ett yrke, men saknar intyg kan du få dina yrkeskunskaper bedömda. Mer information finns på valideringsinfo.se eller hos Arbetsförmedlingen.

B-körkort är ett krav för att kunna arbeta som lastbils- och maskinmekaniker. C-körkort och CE-körkort kan vara meriterande.

Förmågor

Förmågor som lastbils- och maskinmekaniker behöver ha eller utveckla:

Förmåga att vara flexibel: En fältmekaniker utför reparationer på många olika platser och ibland under svåra förhållanden, det är viktigt att kunna ställa om snabbt och anpassa sig efter förändringar.

Noggrannhet: Lastbils- och maskinmekaniker bör kontrollera att arbetet är korrekt utfört för att säkerställa att inga misstag begås.

Problemlösningsförmåga: Arbetet handlar mycket om felsökning och att lösa olika problem.

Serviceinriktad: Kundkontakter ingår i arbetet för många mekaniker. Det är viktigt att vara serviceinriktad och kunna kommunicera även i stressiga situationer.

Självständighet: En fältmekaniker arbetar oftast ensam vilket kräver förmåga att arbeta självständigt.

Framtid

I Yrkeskompassen på arbetsformedlingen.se visas framtidsutsikterna för motorfordonsmekaniker och fordonsreparatörer, där lastbils- och maskinmekaniker ingår.

Mer info

Vänd dig exempelvis till:

Motorbranschens Yrkesnämnd

Motorbranschens Arbetsgivareförbund

Motorbranschens Riksförbund

IF Metall

Arbetsförmedlingen

Skolans studie- och yrkesvägledare

Redaktionen för yrkesinformation, 2016-11-21
Vid synpunkter på texten: yrkesinformation@arbetsformedlingen.se

  
  

Tillhör yrkesområde

Installation, drift, underhåll