Lokförare

 
 
Lokförare har ett ansvarsfullt arbete. Att sätta säkerheten främst och hantera oväntade situationer är en viktig del av jobbet. Som lokförare kör man tåg med passagerare eller gods. Ibland ingår växlingsarbete med radiostyrda lok i arbetsuppgifterna.
Lokförare arbetar på transportföretag som antingen transporterar passagerare eller gods.

Arbetsuppgifter
Lokförare arbetar med att köra tåg med passagerare eller gods. Före avresa gör lokföraren klart loket. All teknisk utrustning slås på och bromsarna ställs in. Lokföraren informerar sig om eventuella reparationer och hastighetsändringar längs banan. Informationen för lokföraren vidare till övrig tågpersonal innan avfärd.

När det gäller lokförare som kör persontåg ingår kontakt med passagerare, bland annat då man ger information via högtalarna i tågets vagnar. Samtidigt bör man tycka om att arbeta självständigt eftersom man är ensam i loket. På godståg kan arbetet vara särskilt ensamt.

Som lokförare kan man på vissa platser också delta i växlingsarbetet på bangårdar. Det innebär att man förflyttar vagnar med hjälp av radiostyrda lok. De radiostyrda loken styrs med en bärbar fjärrstyrningsutrustning.

Lokföraren ansvarar för att tåget körs mjukt, säkert och i rätt hastighet. Lokföraren har kontakt med tågpersonal och trafikledning via radio. En så kallad linjebok beskriver banan och de vägsignaler som finns längs sträckan.

Arbetet som lokförare kräver att man alltid sätter säkerheten främst. Lokföraren har ansvar för säkerheten ombord på tåget tillsammans med övrig tågpersonal. Under resorna måste man vara uppmärksam på oväntade och plötsliga situationer, till exempel om djur och människor befinner sig på spåret.

Lokförare kan vidareutbilda sig till teknisk rådgivare. Då arbetar man med att ge lokförarna driftstöd när det uppstår tekniska problem på tåget. Man kan också arbeta som lärare för blivande lokförare och som instruktör i trafiksäkerhet. Som lokförare kan man också köra pendeltåg.

Arbetstid
Lokförare har oregelbunden arbetstid eftersom tågen går dygnet runt. Ibland övernattar man på annan ort. Även arbete på helger förekommer.

Utbildning

Utbildning till lokförare ges genom yrkeshögskoleutbildning, så kallad YH-utbildning. Utbildningen anordnas på flera platser i landet och är i de flesta fall 1,5 år lång. Efter examen krävs ytterligare utbildning på det företag där man blir anställd. Utbildningen kan variera från några veckor upp till ett par månader, beroende på vilken trafik företaget har.

Yrkeshögskolan har mer information om vad utbildningen innehåller och var den ges.

Man måste även ansöka om förarbevis hos Transportstyrelsen. Förarbeviset gäller inom hela EU. Man ska ha fyllt 20 år för att ansöka om förarbeviset.

Man får inte ha någon sjukdom, fysiskt handikapp eller funktionshinder som innebär risk för trafiksäkerhet enligt Transportstyrelsens föreskrifter. Man måste ha god syn med eller utan glasögon, god hörsel och normalt färgseende. Man måste även genomgå en yrkespsykologisk undersökning. Läs mer om de aktuella reglerna här

Du som har utbildning från ett annat land kan ansöka om att få den validerad. Mer information finns på Universitets- och högskolerådet, som bedömer utländska gymnasieutbildningar, yrkeshögskoleutbildningar och akademiska utbildningar.

Om du har erfarenhet från ett yrke, men saknar intyg kan du få dina yrkeskunskaper bedömda. Mer information finns på valideringsinfo.se eller hos Arbetsförmedlingen.

Förmågor

Förmågor som lokförare behöver ha eller utveckla:

Koncentrationsförmåga: Kunna koncentrera sig på trafikrytm och händelser utan att låta sig störas av omvärldsfaktorer.

Förmåga att följa regler och instruktioner: Förmåga att följa givna instruktioner.

Simultanförmåga: Förmåga att göra flera olika saker samtidigt.

Säkerhetsfokus: Lokförare måste sätta säkerheten främst.

Stresstålighet: Det är viktigt att kunna behålla lugnet i stressade situationer.

Framtid

I Yrkeskompassen på arbetsformedlingen.se visas framtidsutsikterna för lokförare.

Mer info

Vänd dig exempelvis till:

Svensk Lokförarförening

ST

SEKO, facket för service och kommunikation

Transportstyrelsen

Arbetsförmedlingen

Skolans studie- och yrkesvägledare

Redaktionen för yrkesinformation, 2017-02-22
Vid synpunkter på texten: yrkesinformation@arbetsformedlingen.se

  
  

Tillhör yrkesområde

Transport
Platser i Platsbanken
Lokförare(19)