Lastbilsförare

 
 
Lastbilsförare transporterar olika sorters gods, det kan vara byggmaterial, livsmedel, kemikalier, bränsle eller levande djur. Det behövs både kunskap och ansvarskänsla för att hantera godset på ett säkert sätt i trafiken. Lastbilsförare har ett självständigt yrke, som kräver att man är bra på att planera och organisera sina uppgifter. Det är också ett serviceyrke där lastning och lossning av gods innebär mycket kundkontakter.
Bild på en lastbilsförare, en kvinna och en man.
De flesta lastbilsförare är anställda på åkerier. Många förare är enskilda företagare, enmansföretagare eller fåmansföretagare, som både har anställda förare, men som också kör själva.

Arbetsuppgifter
Lastbilsförare arbetar med att transportera olika sorters gods. Majoriteten av lastbilskörningarna är korta men många svenska åkerier kör också på den internationella marknaden.

Lastning och lossning ingår ofta i arbetet, liksom att beräkna godsets vikt och volym. Vid lastning måste man tänka både på i vilken ordning godset ska lossas och hur fordonet blir bäst lastat med tanke på stabilitet och lastsäkring.

De flesta lastbilsförare arbetar som distributionsförare. De kör ut gods från lagercentraler till olika godsmottagare, till exempel butiker och kontor. Distributionskörning innebär många stopp med på- och avstigningar ur fordonet.

Fjärrbilsförare fraktar gods på långa avstånd, ofta nattetid. Godset i fjärrbilen lämnas och hämtas oftast vid godsterminaler och lagercentraler. Fjärrbilsförare kan också vara fjärrbilslots som kör, lossar och lastar fjärrbilen på destinationsorten dagtid. Även leverans av gods till mottagaren ingår då i arbetet.
En del fjärrbilsförare kör på utlandsrutter och kallas då utlandsförare. Ofta körs en återkommande rutt med ett flertal ställen att lossa och lasta styckegods på.

Distributionsföraren, fjärrbilsföraren och utlandsföraren kan få körningar av en transportledare direkt över disk eller via kommunikationsradio, mobitex eller mobiltelefon. Rutten kan förändras under arbetets gång då ett nytt uppdrag kommit in. Oftast används satellitnavigeringssystem, GPS.

Medvetenhet om regler inom säkerhets- och miljöområdet är viktig, att man kör på ett miljömässigt klokt sätt, det innebär både minskad miljöpåverkan och lägre kostnader för bränsle och slitage.

Arbetsmiljö
Körningen och leveranser ska planeras i linje med de regler som finns för rast och vila. Stillasittande under körningar kan leda till besvär i rygg, axlar och nacke, samtidigt kan arbetet vara fysiskt krävande vid lastning och lossning.

Utbildning

Utbildning till lastbilsförare ges på Fordons- och transportprogrammet inom gymnasieskolan. Se gymnasieinfo.se för mer information.

Alternativa vägar till utbildning är via arbetsmarknadsutbildning eller vuxenutbildning. Kontakta din kommun för frågor om vuxenutbildning och Arbetsförmedlingen för frågor om arbetsmarknadsutbildning

Åldersgränsen för att få köra medeltung lastbil (behörigheterna C1 och C1E) är 18 år. Åldersgränsen för behörigheterna C (tung lastbil) och CE (tung lastbil med släp) är 21 år. Den som genomgår yrkesförarutbildning till lastbilsförare kan få körkort med behörigheter C och CE från 18 års ålder för att få utföra sådana transporter.

All information om kraven för körkort för lastbil finns på Körkortsportalen.

Grundläggande utbildning leder efter godkänt prov till ett yrkeskompetensbevis. Yrkeskompetensbeviset måste förnyas vart femte år hos utbildningsanordnare som har tillstånd av Transportstyrelsen. I dag är alla yrkesförare för C1, C1E, C-, CE-, D1, D1E, D- eller DE-fordon inom EU, EES samt Norge, Island och Liechtenstein skyldiga att ha ett yrkeskompetensbevis.

Läs mer om yrkesförarkompetens på Transportstyrelsen.

Du som har utbildning från ett annat land kan ansöka om att få den validerad. Mer information finns på Universitets- och högskolerådet, som bedömer utländska gymnasieutbildningar, yrkeshögskoleutbildningar och akademiska utbildningar.

Om du har erfarenhet från ett yrke, men saknar intyg kan du få dina yrkeskunskaper bedömda. Mer information finns på valideringsinfo.se eller hos Arbetsförmedlingen.

Förmågor

Förmågor som lastbilsförare behöver ha eller utveckla:

Initiativförmåga: Som lastbilsförare bör man vara självständig och ansvarsfull. Man arbetar oftast ensam och behöver kunna lösa problem som uppstår.

Organisationsförmåga: Man behöver kunna planera sitt eget arbete för att utföra det på ett effektivt sätt.

Regel- och instruktionsfokus: Kunna följa regler och instruktioner, säkerhet är viktigt både för föraren och godset som transporteras. För en del sorters gods finns det särskilda regler för hur det får transporteras, det finns också regler som säkerställer att föraren kör på ett säkert sätt.

Serviceinriktad: Som lastbilsförare möter man många kunder och annan personal som sköter planering, lastning och lossning. Det är viktigt att kunna förstå vad kunder vill ha och agera utifrån det.

Framtid

I Yrkeskompassen på arbetsformedlingen.se visas framtidsutsikterna för lastbilsförare.

Redaktionen för yrkesinformation, 2013-10-17

Foto: Linda Broström

Vid synpunkter på texten: yrkesinformation@arbetsformedlingen.se
  
  

Tillhör yrkesområde

Transport
Platser i Platsbanken
Lastbilsförare m.fl.(973)