Arbetsförmedlingen
  • Kontakt
  • Other languages
  • Teckenspråk

Biomedicinsk analytiker

 
 
De flesta biomedicinska analytiker arbetar på sjukhuslaboratorier eller på avdelningar för klinisk fysiologi. Den ena inriktningen är främst laborativ, den andra innebär mycket patientkontakter. Arbetet innebär att analysera prover eller göra funktionstester, samt bedöma och redovisa resultaten. Underlagen använder läkare för att ställa diagnoser, besluta om behandlingar och följa sjukdomar.
De flesta biomedicinska analytiker arbetar inom hälso- och sjukvården på sjukhuslaboratorier eller på avdelningar för klinisk fysiologi. Biomedicinska analytiker arbetar även inom privata analysföretag, läkemedels- och bioteknikföretag, statliga myndigheter, forskningslaboratorier, kriminaltekniska laboratorier och på djursjukhus.

Arbetsuppgifter
Inom hälso- och sjukvården arbetar biomedicinska analytiker med att analysera kroppsliga funktioner för att till exempel hitta orsaken till sjukdomar. Biomedicinska analytikern tolkar och utvärderar de resultat som proverna eller undersökningen visar. Resultatet av analyserna är en viktig del av underlaget till de bedömningar som läkare gör för att ställa diagnoser, besluta om behandlingar och följa sjukdomar hos patienter. Noggrann dokumentation ingår i arbetet.

Biomedicinska analytiker kan inrikta sig mot laboratoriemedicin eller klinisk fysiologi. Klinisk fysiologi innebär mycket patientkontakter och laboratoriemedicin är i stort sett helt laborativt.

Inom den största inriktningen laboratoriemedicin arbetar biomedicinska analytiker med att analysera biologiska prover, till exempel blodprover. Oftast levereras proverna direkt till laboratoriet där den biomedicinska analytikern gör analysen och skickar tillbaka ett provsvar. Ibland kan det vara den biomedicinska analytikern som själv tar prover på patienten.

Inom inriktningen klinisk fysiologi arbetar biomedicinska analytiker med patientnära undersökningar. Det innebär att man gör mätningar direkt på patienten för att undersöka funktionen hos olika organ. Det kan till exempel handla om att undersöka hjärta och kärl med ultraljud, testa lungkapacitet eller göra undersökningar av nerv- och muskelfunktioner. I arbetet används tekniskt avancerad utrustning.

Biomedicinska analytiker kan även arbeta med medicinsk forskning, metodutveckling, tillverkning av läkemedel eller att analysera prover av exempelvis livsmedel och miljöföroreningar.

Utbildning

Utbildning till biomedicinska analytiker finns inom högskolor och universitet på biomedicinska analytikerprogrammet som omfattar tre års heltidsstudier. Det finns två inriktningar, mot laboratoriemedicin och klinisk fysiologi. Utbildningen leder till biomedicinsk analytikerexamen, som både är en kandidat- och yrkesexamen. För mer information om utbildningar och behörighetskrav, kontakta utbildningsanordnare. Sök utbildningar på studera.nu

Efter avslutad utbildning ansöker man om legitimation som utfärdas av Socialstyrelsen. Legitimation krävs för arbete inom hälso- och sjukvårdsområdet.

Efter grundutbildning finns möjlighet att specialisera sig på magisternivå inom en rad inriktningar. Det finns även möjligheter att läsa vidare på master- och forskarnivå.

Förmågor

Förmågor som en biomedicinsk analytiker behöver ha eller utveckla:

Analytisk förmåga: Förmåga att utföra och värdera biomedicinska analyser. Det handlar till exempel om att identifiera och hitta orsaken till olika sjukdomar.

Förmåga att ta ansvar: Förmåga att ta ansvar för sitt arbete eftersom människors hälsa står i fokus.

Förmåga att följa regler och instruktioner: Förmåga att arbeta kvalitetssäkert, vilket innebär att följa rutiner och instruktioner till punkt och pricka.

Noggrannhet: Arbetet kräver stor noggrannhet. Analyserna ligger till grund för de bedömningar som läkare gör.

Framtid

I Yrkeskompassen på arbetsformedlingen.se visas framtidsutsikterna för biomedicinska analytiker.

Att tänka på

Patientkontakt ingår i arbetet inom inriktningen klinisk fysiologi.

Vissa typer av jobb kan innebära mycket våtarbete, med diskning, desinficering och annat som ökar risk att få eksem. Läs mer om hur du kan skydda dig mot det här.

Biomedicinska analytiker bör ha god syn och normalt färgseende.

Yrket kräver en hel del teknisk kunskap och intresse. Analyserna är automatiserade, men det gäller att kunna förstå hur den tekniska utrustningen fungerar och förstå hur man ska agera om något går fel.

Mer info

Vänd dig exempelvis till:

Naturvetarna

Biomedicinsk analytikerföreningen

Institutet för Biomedicinsk Laboratorievetenskap

Vårdförbundet

Arbetsförmedlingen

Skolans studie- och yrkesvägledare

Redaktionen för yrkesinformation, 2016-11-10
Vid synpunkter på texten: yrkesinformation@arbetsformedlingen.se

  
  

Tillhör yrkesområde

Hälso- och sjukvård
Platser i Platsbanken
Biomedicinska analytiker m.fl.(299)