Kyl- och värmepumpstekniker

 
 
Kyl- och värmepumpstekniker jobbar med installation och service av kylanläggningar och värmepumpanläggningar. De arbetar även med avancerade system där anläggningarna samkörs med exempelvis ventilationssystem. Jobbet kräver att teknikern är händig och serviceinriktad, kombinerat med en hel del teoretisk kunskap.
Kyl- och värmepumpstekniker jobbar ofta i små företag som har färre än tio anställda. Det finns flera yrkesroller i branschen. Den som enbart har kunskaper att göra de enklaste arbetsuppgifterna, som ofta innebär montage av nya anläggningar, kallas kyl- och värmepumpsmontör. Den som har mer kunskap, exempelvis motsvarande utbildning på yrkeshögskolenivå, kallas kyl- och värmepumpstekniker. Här beskrivs arbetsuppgifterna för tekniker.

Arbetsuppgifter
Kyl- och värmepumpstekniker jobbar med installation och service av värmepumpar och kylanläggningar. Det blir allt vanligare att teknikern även arbetar med komplexa system där kyl- och/eller värmepumpanläggningar samkörs med exempelvis ventilationssystem i fastigheter. De olika systemen regleras gemensamt och målet är att spara energi.

Arbetsuppgifterna kan gälla alltifrån att montera och göra mindre serviceåtgärder på små kylaggregat och värmepumpar, till att bygga och serva stora komplexa anläggningar. När en anläggning inte fungerar som den ska arbetar kyl- och värmepumpsteknikern med felsökning.

Värmepumpar finns i villor, stora bostads- och kontorskomplex och industrier. Värmepumpar används för att utvinna värme från omgivningen, till exempel utomhusluften eller berggrunden, och använda den för uppvärmning av inomhusluft. Kylanläggningar finns bland annat i livsmedelsbutiker, frysrum och ishallar. I kylanläggningen tas värme bort från inomhusluften istället.

I jobbet ingår praktiska moment som rördragning och en del elektriska installationer. Dessutom krävs ofta teoretiska kunskaper för att förstå hur olika system fungerar och kännedom om vilka komponenter som ska användas och hur de fungerar.

Arbetstider
Jourberedskap kan förekomma i arbetet.

Utbildning

Grundläggande utbildning till kyl- och värmepumpsmontör finns på gymnasiet inom VVS- och fastighetsprogrammet, inriktning kyl- och värmepumpteknik. Se gymnasieinfo.se för mer information.

Utbildning till kyl- och värmepumpstekniker finns inom Yrkeshögskolan.

De som jobbat flera år efter gymnasiet, på företag där arbetsuppgifterna stegras genom större ansvar och med god handledning, kan på praktisk väg skaffa sig kunskaper för att jobba som kyl- och värmepumpstekniker.

Branschorganisationen Svenska Kyl & Värmepumpföreningen har tagit fram ett system med certifiering och diplomering för olika kunskapsnivåer inom yrket. För mer information kring detta, klicka här.

Du som har utbildning från ett annat land kan ansöka om att få den validerad. Mer information finns på Universitets- och högskolerådet, som bedömer utländska gymnasieutbildningar, yrkeshögskoleutbildningar och akademiska utbildningar.

Om du har erfarenhet från ett yrke, men saknar intyg kan du få dina yrkeskunskaper bedömda. Mer information finns på valideringsinfo.se eller hos Arbetsförmedlingen.

Förmågor

Förmågor som kyl- och värmepumpstekniker behöver ha eller utveckla:

Problemlösningsförmåga: Teknikern ska kunna bygga olika typer av anläggningar och behöver anpassa lösningar från fall till fall.

Serviceinriktad: I arbetet ingår mycket kundkontakter och det är viktigt att ge god service.

Framtid

I Yrkeskompassen på arbetsformedlingen.se visas framtidsutsikterna för kyl- och värmepumpstekniker.

Mer info

Vänd dig exempelvis till:

Svenska Kyl & Värmepumpföreningen

VVS Företagen

Arbetsförmedlingen

Skolan studie- och yrkesvägledare

Redaktionen för yrkesinformation, 2012-05-04
Vid synpunkter på texten: yrkesinformation@arbetsformedlingen.se