Isoleringsmontör

 
 
Isoleringsmontörer arbetar med att isolera värme-, ventilations- och sanitetsanläggningar. Isolering behövs bland annat för att spara energi, minska bullernivåer och skydda mot brand och olyckor. Yrket kräver hantverk, kreativitet och förmåga att planera sina arbeten. Isoleringsmontören måste oftast hitta nya lösningar för varje isolering och ytbeklädnad.
Isoleringsmontörer är anställda av isoleringsföretag som utför arbeten inom teknisk isolering.

Arbetsuppgifter
Isoleringsmontörer arbetar inom VVS (värme, ventilation och sanitet). Det finns tre huvudinriktningar inom yrket; VS-isolering, ventilationsisolering och isoleringsplåtslageri.

VS-isoleraren isolerar rör för värme och kyla och ventilationsisoleraren isolerar ventilationskanaler vid nybyggnation och ombyggnationer. I arbetet används material som sten- eller glasullsisolering, cellgummi och skyddshöljen av plast. Arbetet utförs i alla typer av fastigheter där människor vistas, exempelvis bostäder, kontorsbyggnader och sjukhus. VS-isoleraren respektive ventilationsisoleraren arbetar ofta på en byggarbetsplats tillsammans med andra yrkesgrupper, bland annat VS-montörer.

Isoleringsplåtslagaren arbetar på industrier med att isolera rör, pannor, cisterner och behållare. Isoleringen är viktig för att minska energiförluster, bullernivåer och brandrisker. I arbetet ingår att klä isoleringen, oftast med plåt som skydd. För att kunna forma plåten måste man ha kunskaper i plåtutberedning och geometri.

Arbetsmiljö
Isoleringsmontörer arbetar oftast självständigt eller i mindre arbetslag. Arbetet utförs ibland i trånga utrymmen och i arbetsställningar som kräver rörlighet.

Utbildning

Grundutbildning till isoleringsmontör finns inom gymnasieskolan på VVS- och fastighetsprogrammet, inriktning VVS. Efter examen söker man lärlingsanställning (färdigutbildning) i ett företag. Efter cirka ett år som lärling gör man ett branschprov för bli certifierad isoleringsmontör. Läs mer om gymnasieutbildningar på gymnasieinfo.se.

Det vanligaste sättet att utbilda sig till isoleringsmontör är dock via företagsförlagd utbildning i ett isoleringsföretag. I detta fall tar utbildningen cirka fyra år. VVSYN (VVS-branschens Yrkesnämnd) och Isoleringsfirmornas förening har mer information om utbildningsvägar och branschcertifikat.

Alternativa vägar till grundutbildning är via arbetsmarknadsutbildning eller vuxenutbildning. Kontakta din kommun för frågor om vuxenutbildning och Arbetsförmedlingen för frågor om arbetsmarknadsutbildning.

Du som har utbildning från ett annat land kan ansöka om att få den validerad. Mer information finns på Universitets- och högskolerådet, som bedömer utländska gymnasieutbildningar, yrkeshögskoleutbildningar och akademiska utbildningar.

Om du har erfarenhet från ett yrke, men saknar intyg kan du få dina yrkeskunskaper bedömda. Mer information finns på valideringsinfo.se eller hos Arbetsförmedlingen.

B-körkort är ofta ett krav eller en merit vid anställning.

Förmågor

Förmågor som isoleringsmontörer behöver ha eller utveckla:

God fysik: Isoleringsmontörer behöver god fysik då arbetet är av fysisk karaktär. Även om isolering inte är särskilt tungt sker flera arbetsmoment med armarna över huvudet.

Kreativ förmåga: Såväl olika arbetsplatser som uppdrag kan kräva kreativitet och förmåga att hitta nya lösningar för att få till ett bra resultat.

Organisationsförmåga: En isoleringsmontör behöver planera och lägga upp sina arbeten med god framförhållning för att ha koll på leveranstider på material eller specifika tillträdeskrav på olika arbetsplatser.

Serviceinriktad: Isoleringsmontörer kommer oftast i direktkontakt med kunder och andra intressenter i sitt arbete.
Då krävs förmåga att kommunicera och ge god service.

Självständighet: Isoleringsmontörer arbetar både ensamma och som del i ett arbetslag, det är därmed viktigt att vara självgående.

Framtid

Arbetsförmedlingen gör ingen prognos för det här yrket. Du kan själv söka efter information om framtidsutsikterna, till exempel genom att använda länkarna under rubriken Mer info, nedan.

Mer info

Vänd dig exempelvis till:

Byggnads (Svenska Byggnadsarbetareförbundet)

VVS-branschens Yrkesnämnd

VVS Företagen

Isoleringsfirmornas förening

Arbetsförmedlingen

Skolans studie- och yrkesvägledare

Redaktionen för yrkesinformation, 2017-05-29
Vid synpunkter på texten: yrkesinformation@arbetsformedlingen.se

  
  

Tillhör yrkesområde

Bygg och anläggning
Platser i Platsbanken
Isoleringsmontörer(8)