Fotograf

 
 
Fotografer arbetar med stillbilder och rörliga bilder. Kameran är fotografens redskap för att berätta en historia, förmedla en känsla eller dokumentera en händelse. Fotografen arbetar med bildkomposition, ljus, teknik och bildbehandling.
De flesta fotografer är egenföretagare. Kunder kan vara reklambyråer, tidningar, företag eller privatpersoner. Generellt handlar arbetet mycket om att knyta kontakter, skaffa uppdrag och sälja bilder. En del fotografer arbetar med rörlig bild på TV- eller produktionsbolag som gör reklamfilmer, informationsfilmer, TV, dokumentärer eller filmer. Det är vanligt att fotografer både arbetar med stillbild och rörlig bild.

Arbetsuppgifter
Grunden i fotografens arbete handlar om bildkommunikation – hur man kommunicerar via bilder och når ut med ett budskap. Fotografen arbetar huvudsakligen med bildkomposition, ljus, teknik och bildbehandling.

Bildkomposition handlar om att se hur olika delar i en bild samspelar med varandra. Kunskap om hur ljus fångas upp och gestaltas är fotografens viktigaste verktyg. Det handlar om att se hur ljus faller på föremålet eller personen, vilken slags ljus det är och hur skuggorna ligger.

Teknisk kunskap behövs för att kunna producera bilder snabbt och effektivt, men också för att kunna styra över bildresultatet. Med hjälp av bildbehandlingsprogram redigerar stillbildsfotografen bilden för olika ändamål, ofta i flera varianter. En annan arbetsuppgift är att hantera ursprungsinformation och rättigheter i bildens datafil för att den ska kunna arkiveras och copyright-skyddas.

Fotografer kan till exempel arbeta med pressbilder och förmedla nyheter. De kan jobba med reklam och fotografera bilder till annonser och broschyrer. En del fotograferar barn till klassfoton. Andra arbetar med porträttbilder och fotograferar exempelvis barn och brudpar i studio eller utomhus. Fotografer kan även arbeta med dokumentärfoto, till exempel att fotografera vilda djur.

Filmfotografer arbetar med rörliga bilder i film- och TV-produktioner. På TV kan fotografer arbeta i studio eller göra reportage. Ett fåtal filmfotografer jobbar med spelfilm. Filmproduktion handlar till stor del om samarbete, framförallt med regissören. Mycket av tiden läggs på att planera olika tagningar.

Arbetstider
Fotografer kan ha varierande arbetstider, det är vanligt att jobba under kvällar och helger.

Utbildning

Utbildningar inom fotografi av olika slag finns på universitet och högskolor. För mer information om utbildningar och antagningskrav, se studera.nu

Inom Yrkeshögskolan finns eftergymnasiala utbildningar inom området. En del folkhögskolor, studieförbund och fristående skolor har också utbildningar i foto, film, TV och video av olika slag.

Auktorisationsutbildning i digital bildleverans finns hos Svenska Fotografers Förbund. För att bli auktoriserad måste man vara medlem i förbundet.

Du som har utbildning från ett annat land kan ansöka om att få den validerad. Mer information finns på Universitets- och högskolerådet, som bedömer utländska gymnasieutbildningar, yrkeshögskoleutbildningar och akademiska utbildningar.

Om du har erfarenhet från ett yrke, men saknar intyg kan du få dina yrkeskunskaper bedömda. Mer information finns på valideringsinfo.se eller hos Arbetsförmedlingen.

Förmågor

Förmågor som fotografer behöver ha eller utveckla:

Kreativ förmåga: Fotografen bör ha en förmåga att kunna berätta något med bilden, det är därför bra att vara kreativ och initiativrik.

Kommunikativ förmåga: Fotografen kommunicerar en berättelse eller ett budskap med bilder.

Serviceinriktad: Det är viktigt att vara lyhörd för beställarens behov och ha förmåga att skapa goda relationer.

Social förmåga: Det är vanligt att fotografera människor i olika sammanhang. Fotografen därför bör ha lätt för att få kontakt med människor och få dem att slappna av framför kameran.

Framtid

I Yrkeskompassen på arbetsformedlingen.se visas framtidsutsikterna för fotografer.

Mer info

Vänd dig exempelvis till:

Svenska Fotografers Förbund

Journalistförbundet (om pressfotografer)

Skolans studie- och yrkesvägledare

Arbetsförmedlingen

Utbildningsanordnare

Liknande yrken

Journalist
Konstnär

Redaktionen för yrkesinformation, 2013-05-29
Vid synpunkter på texten: yrkesinformation@arbetsformedlingen.se

  
  

Tillhör yrkesområde

Kultur, media, design
Platser i Platsbanken
Fotografer(44)