Fotograf

 
 
En fotograf arbetar med fotografering av stillbilder eller rörliga bilder. Det kan vara att fotografera porträtt, reportage, konserter eller reklamkampanjer. Kameran är fotografens främsta redskap för att berätta en historia, förmedla en känsla eller dokumentera en händelse.
De flesta fotografer är egenföretagare. Man arbetar med kunder som exempelvis privatpersoner eller organisationer. Man kan arbeta i en fotostudio, under ett bröllop eller ute på företag beroende på vilket uppdrag man fotograferar. Stor del av arbetet innebär att marknadsföra sig själv och bli bokad till olika uppdrag.

Arbetsuppgifter
Grunden i fotografens arbete handlar om bildkommunikation – hur man kommunicerar via bilder och når ut med ett budskap. Fotografen arbetar huvudsakligen med bildkomposition, ljus, teknik och bildbehandling.

Bildkomposition handlar om att se hur olika delar i en bild samspelar med varandra. Kunskap om hur ljus fångas upp och gestaltas är fotografens viktigaste verktyg. Det handlar om att se hur ljus faller på föremålet eller personen och hur skuggorna ligger samt vad det har för betydelse för bildens tolkning.

Det är vanligt att fotografer driver eget företag och riktar in sig på olika områden, som att fotografera familjer, bröllop, evenemang eller organisationer. Fotografen kan också bli expert på ett område, som exempelvis reklamfotograf eller bostadsfotograf. Man kan även fotografera för större organisationer som har behov av löpande foton till exempelvis webbshoppar.

Fotografer kan också arbeta med pressbilder och förmedla nyheter. Inom fotojournalistik blir det vanligare att man som fotograf är delaktig i skrivprocessen av artikeln eller reportaget man fotograferat för.

Med hjälp av bildbehandlingsprogram redigerar fotografen bilderna. I bildbehandlingsprogrammet kan fotografen ändra storlek på bilden, ljus, färg och kontrast beroende på bildens syfte och ändamål.

Filmfotografer arbetar ofta med rörliga bilder i film- och Tv-produktioner. Ett fåtal filmfotografer arbetar med spelfilm. Att filma- och fotografera för sociala medier åt olika företag i marknadsföringssyfte är ett område som blir vanligare att arbeta med som fotograf.

Arbetstider
Fotografer kan ha varierande arbetstider, det är vanligt att jobba under kvällar och helger.

Utbildning

Utbildningar inom fotografi av olika slag finns på universitet och högskolor. För mer information om utbildningar och antagningskrav, se studera.nu

Inom Yrkeshögskolan finns eftergymnasiala utbildningar inom området. En del folkhögskolor, studieförbund och fristående skolor har också utbildningar i foto, film, Tv och video av olika slag. Utbildningslängden varierar mellan 1-3 år beroende på om man läser ett helt program eller enstaka kurser.

Det finns även fotografer som inte studerat någon formell fotoutbildning utan är självlärda. Man har då aktivt utvecklats inom sitt intresse för fotografering och kanske gått någon enstaka kurs för att utveckla sitt fotograferande.

Auktorisationsutbildning i digital bildleverans finns hos Svenska Fotografers Förbund. För att bli auktoriserad måste man vara medlem i förbundet.

Du som har utbildning från ett annat land kan ansöka om att få den validerad. Mer information finns på Universitets- och högskolerådet, som bedömer utländska gymnasieutbildningar, yrkeshögskoleutbildningar och akademiska utbildningar.

Om du har erfarenhet från ett yrke, men saknar intyg kan du få dina yrkeskunskaper bedömda. Mer information finns på valideringsinfo.se eller hos Arbetsförmedlingen.

Förmågor

Förmågor som fotografer behöver ha eller utveckla:

Kreativ förmåga: Fotografen bör ha en förmåga att kunna berätta något med bilden, det är därför bra att vara kreativ och initiativrik.

Serviceinriktad: Det är viktigt att vara lyhörd för beställarens behov och ha förmåga att skapa goda relationer.

Social förmåga: Det är vanligt att fotografera människor i olika sammanhang. Fotografen behöver enkelt kunna få kontakt med människor och få dem att slappna av framför kameran. Det är också viktigt att bygga kontakter och nätverk.

Framtid

I Yrkeskompassen på arbetsformedlingen.se visas framtidsutsikterna för fotografer.

Mer info

Vänd dig exempelvis till:

Svenska Fotografers Förbund

Journalistförbundet (om pressfotografer)

Studera.nu

Skolans studie- och yrkesvägledare

Arbetsförmedlingen

Utbildningsanordnare

Liknande yrken

Journalist
Konstnär

Redaktionen för yrkesinformation, 2018-02-06
Vid synpunkter på texten: yrkesinformation@arbetsformedlingen.se

  
  

Tillhör yrkesområde

Kultur, media, design
Platser i Platsbanken
Fotografer(172)