Grundlärare förskoleklass till årskurs 6

 
 
Grundlärare undervisar barn och ungdomar - från förskoleklass till årskurs 6. Grundläraren ska väcka nyfikenhet hos eleverna och stimulera dem till att själva söka kunskap. Det dagliga arbetet med eleverna är till stor del självständigt och innehåller allt från planering och genomförande av lektioner till föräldrakontakter.
Ämneslärare arbetar på kommunala eller fristående skolor (friskolor). Varje grundskola har möjlighet att profilera sig med till exempel särskilt ämne eller en pedagogisk inriktning. Alla grundskolor måste dock följa samma läroplan och innehållet i skollagen.

Arbetsuppgifter
Grundlärare arbetar i grundskolan eller förskoleklassen med barn och ungdomar som är mellan 6 och 12 år. Det finns två inriktningar för grundlärare. Den ena är förskoleklass till årskurs 3 och den andra är årskurs 4 till 6. En lärares huvudsakliga arbetsuppgift är att planera och genomföra undervisning. Grundlärare undervisar oftast i flera olika ämnen för samma grupp, vilket skiljer dem från ämneslärare. I förskoleklassen brukar undervisningen inte vara uppdelad i ämnen. Läraren undervisar i klassrummet, svarar på frågor och ger eleverna stöd. När eleverna arbetar tillsammans i större eller mindre grupper fungerar läraren som handledare. En viktig arbetsuppgift är att stödja eleverna i deras personliga utveckling och stimulera dem att själva söka kunskap.

Läroplanen anger målen för elevernas kunskaper och deras sociala och personliga utveckling, men det är upp till läraren och arbetslaget att tillsammans med eleverna planera för innehållet i undervisningen. Undervisningen kräver förberedelser och en del arbetstid går till planering och uppföljning av undervisningen, vilket kan göras både enskilt och tillsammans med andra lärare. Arbetsuppgifterna kan även vara att, bedöma elevernas arbetsuppgifter och dokumentera deras kunskapsutveckling.

I lärarens arbete ingår, förutom undervisning, också mycket annat så som föräldramöten och kompetensutveckling. Oftast arbetar lärarna i arbetslag som tillsammans ansvarar för en eller flera klasser. Läraren kan ha speciellt ansvar för en grupp elever som mentor eller klassföreståndare.

Utbildning

För att bli grundlärare utbildar man sig fyra år vid universitet eller högskola på grundlärarprogrammet med inriktning mot arbete i förskoleklass och grundskolans årskurs 1-3 eller inriktning mot arbete i grundskolans årskurs 4-6. Utbildningen till grundlärare finns på flera platser i landet.

Mer information finns på universitetens/högskolornas egna hemsidor, samt studera.nu.

Lärare ett legitimationsyrke. Mer information om vad det innebär finns att läsa på Skolverkets hemsida.

Mer information om studievägar och validering för den som är nyanländ finns på uhr.se och på valideringsinfo.se

Förmågor

Förmågor som grundlärare behöver ha eller utveckla:

Kommunikativ: Att kunna anpassa språket och tydligt föra fram information till elever.

Organisationsförmåga: Att vara strukturerad och duktig på att planera sitt arbete.

Pedagogisk förmåga: Att kunna anpassa undervisningen efter elever och situation.

Social förmåga: Att kunna möta, samspela och förstå andra människor i olika situationer, exempelvis vid föräldramöten, i klassrummet eller vid individuella samtal.

Stresstålig: Att kunna behålla lugnet vid stressade situationer, exempelvis vid konflikter mellan elever eller oordning i klassrummet. Att känna en grundtrygghet i sig själv.

Framtid

I Yrkeskompassen på arbetsformedlingen.se visas framtidsutsikterna för lärare i grundskolan.

Mer info

Vänd dig exempelvis till:

Skolverket

Lärarförbundet

Lärarnas Riksförbund

Sveriges Kommuner och Landsting

Skolans studie- och yrkesvägledare

Arbetsförmedlingen

Redaktionen för yrkesinformation, 2017-01-18
Vid synpunkter på texten: yrkesinformation@arbetsformedlingen.se

  
  

Tillhör yrkesområde

Pedagogiskt arbete
Platser i Platsbanken
Grundskollärare(4574)