Golvläggare

 
 
Golvläggare arbetar med att lägga golv av olika material såsom linoleum, plast, textil och trä. Ett stort arbetsområde är våtrum. Det innebär att klä golv och väggar med en vattentät plastmatta. Golvläggare arbetar inomhus, på många olika arbetsplatser och har mycket kundkontakt. Noggrannhet och problemlösning är viktiga förmågor i arbetet.
Golvläggare arbetar ofta i mindre golvföretag. Arbetsplatsen för golvläggare varierar mellan privata och offentliga miljöer, vilka kan bestå av både nyproduktion och renovering av befintliga fastigheter.

Arbetsuppgifter
En golvläggare installerar ytskikt av olika material som textil, trä, plast, linoleum och kork. Olika material kräver olika arbetsmetoder. De flesta golvmaterial består av rullar, plattor eller brädor och installeras med olika läggningsmetoder. Golven läggs ofta i olika mönster, beroende på material och kundens önskemål.

I golvläggarens arbetsuppgifter ingår inte bara att installera golvets ytskikt. Innan golvet kan läggas måste underlaget vara jämnt. Det innebär att det ingår underarbete som exempelvis slipning och spackling i arbetet. Vidare ingår att slipa och ytbehandla golv.

Ett stort arbetsområde är våtrum. Det innebär att golvläggaren klär golv och väggar med en vattentät plastmatta, till exempel i ett badrum. Här ställs det särskilda krav på hantverksskicklighet eftersom skarvarna svetsas ihop och måste bli helt vattentäta.

Arbetsmiljö
Golvläggare arbetar inomhus. Golvläggare har ofta direktkontakt med kunder som vill ha råd om till exempel material och färgval.

Arbetet är fysiskt och utförs i olika arbetsställningar, bland annat knästående och det kan ingå en del tunga lyft. En god grundfysik underlättar arbetet. Det finns även hjälpmedel som underlättar vid exempelvis tunga lyft och transporter.

Utbildning

Grundutbildning till golvläggare finns inom gymnasieskolan på bygg- och anläggningsprogrammet, inriktning husbyggnad. Efter examen söker man lärlingsanställning (färdigutbildning) i ett företag. Efter cirka 2,5 år som lärling får man sitt yrkesbevis, förutsatt att man har en komplett grundutbildning. Läs mer om gymnasieutbildningar på gymnasieinfo.se.

Alternativa vägar till grundutbildning är via en av BYN godkänd utbildningsgivare (vuxen- eller arbetsmarknadsutbildning) eller via en distansutbildning där BYN anordnar den teoretiska delen av utbildningen och där företaget står för den praktiska utbildningen. BYN (Byggnadsindustrins Yrkesnämnd) har mer information om utbildningsvägar och yrkesbevis. Kontakta din kommun för frågor om vuxenutbildning och din arbetsförmedlare för frågor om arbetsmarknadsutbildning.

Du som har utbildning från ett annat land kan ansöka om att få den validerad. Mer information finns på Universitets- och högskolerådet, som bedömer utländska gymnasieutbildningar, yrkeshögskoleutbildningar och akademiska utbildningar.

Om du har erfarenhet från ett yrke, men saknar intyg kan du få dina yrkeskunskaper bedömda. Mer information finns på valideringsinfo.se eller hos Arbetsförmedlingen.

B-körkort är ofta ett krav vid anställning.

Förmågor

Förmågor som golvläggare behöver ha eller utveckla:

Noggrannhet: En golvläggare behöver ha känsla för detaljer vilket innebär både teknisk skicklighet och sinne för estetik.

Självständighet: Golvläggare arbetar ofta självständigt och måste kunna ta ansvar för sitt arbete.

Serviceinriktad: Golvläggare har ofta direktkontakt med kunder. Det är viktigt att kunna ge god service och skapa goda kundrelationer.

Problemlösningsförmåga: Golvläggare arbetar i olika typer av utrymmen som ställer olika krav. Det innebär att man behöver använda sin yrkesskicklighet och planeringsförmåga för att skapa ett resultat som kunden är nöjd med.

Framtid

I Yrkeskompassen på arbetsformedlingen.se visas framtidsutsikterna för golvläggare.

Mer info

Vänd dig exempelvis till:

Byggnadsindustrins Yrkesnämnd

Byggnads (Svenska Byggnadsarbetareförbundet)

Golvbranschen

Sveriges Byggindustrier

Arbetsförmedlingen

Skolans studie- och yrkesvägledare

Liknande yrken

Plattsättare

Redaktionen för yrkesinformation, 2017-03-06
Vid synpunkter på texten: yrkesinformation@arbetsformedlingen.se

  
  

Tillhör yrkesområde

Bygg och anläggning
Platser i Platsbanken
Golvläggare(56)