Säljare i butik och varuhus

 
 
Servicekänsla och bra bemötande är två viktiga egenskaper för att bli en bra butikssäljare. Används egenskaperna rätt så får kunden oftast en positiv upplevelse av butiken. Det stärker butikens varumärke och konkurrenskraft vilket ökar chanserna att kunden återkommer. Som säljare är man ofta en del av ett arbetslag, där alla tillsammans har ett ansvar för arbetsuppgifterna. En person är ofta ansvarig för en varugrupp och ser till att allt som gäller till exempel grönsaker, mejerivaror, sportartiklar eller damkläder är i ordning.
Säljare arbetar i stora och små butiker, varhus och köpcentrum.

Arbetsuppgifter
Som säljare i butik eller varuhus kan man sälja allt mellan himmel och jord, från nyupptagen potatis till avancerad elektronik.Det är viktigt att vara lyhörd och svara på kundernas frågor om olika varor och ge kunden råd om skötsel. Kunskap om varorna är viktig. Ibland tar butikssäljaren också betalt av kunden. I vissa butiker sköter butikssäljaren enklare expediering men i andra butiker krävs omfattande specialkunskaper. Exempel på sådana är till exempel järn-, dator- och guldsmedsaffärer.

Förutom försäljning ingår ofta kassatjänstgöring och redovisning av dagens kassa. Butikssäljaren deltar också ofta i beställning, uppackning, prismärkning och påfyllning av varor.

I kassan registrerar butikssäljaren kundernas köp och tar betalt. Varorna är märkta med streckkoder som läses av i den datoriserade kassan. En del butiker har postservice. Det handlar om att ta emot och lämna ut brev och paket och sälja frimärken.
Som säljare är man ofta en del av ett arbetslag, där alla tillsammans har ett ansvar för arbetsuppgifterna. En person är ofta ansvarig för en varugrupp och ser till att allt som gäller till exempel grönsaker, mejerivaror, sportartiklar eller damkläder är i ordning.

I mindre butiker där det inte finns anställda dekoratörer sköter säljaren också skyltning och dekorationer i butiken.
Som alla säljjobb är arbetet fyllt av många kundkontakter. Det är viktigt att fokusera på kunden och ge god service. Det är en viktig del av butikens varumärke dvs. hur positivt eller negativt kunden uppfattar butiken. Andra viktiga egenskaper är ansvarskänsla och ordningssinne.

Arbetet kan vara påfrestande för ben och rygg. Kassaarbete kan medföra belastning på armar, axlar och nacke. Därför förekommer arbetsrotation i vissa butiker. Det innebär att man växlar mellan olika arbetsuppgifter.

Butikssäljare bör vara inställda på att jobba helger och kvällar enligt schemalagda arbetstider. Arbetstempot varierar beroende på kundflödet. Trender och årstider ger olika kundflöden. Även vädertyper som regn och sol samt storhelger påverkar kundflödet.

Utbildning

Genomförd gymnasieutbildning är oftast ett krav. Inom gymnasieskolan finns grundutbildning på Handels- och administrationsprogrammet, inriktning Handel och service.
Mer information hittar du på gymnasieinfo.se

Utbildningar som ger produkt- eller branschkunskaper kan vara värdefulla. Det kan till exempel vara kunskaper i sömnad för den som ska arbeta med kläder, eller matlagningsutbildning för den som ska arbeta inom livsmedelshandeln. Större företag och butikskedjor erbjuder ofta sina anställda grund- och vidareutbildning.

Utbildningar inom handelsområdet finns också inom Yrkeshögskolan.

För att arbeta med postservice i butiken krävs en speciell utbildning som du får genom Posten eller någon bank.

Det finns utvecklingsmöjligheter i handeln, exempelvis finns möjlighet att bli avdelningschef, butikschef eller dekoratör/kommunikatör.

Det finns vissa möjligheter att få jobb även om man saknar utbildning. I handeln kan man få säljjobb tack vare sin personlighet och sin sociala kompetens.

Förmågor

Förmågor som en säljer i butik och varuhus behöver ha eller utveckla:

Kundfokus: Säljaren vägleder och hjälper kunden till den produkt som bäst uppfyller kundens behov.

Samarbetsförmåga:
Säljare arbetar ofta i team.

Serviceinriktad:
Det är viktigt att ge bra service till kunderna.

Framtid

I Yrkeskompassen på arbetsförmedlingen.se visas framtidsutsikterna för försäljare inom kassapersonal, dagligvaruhandel, bensinstationspersonal och försäljare inom fackhandeln.

Att tänka på

Man får vara beredd på att jobba på kvällar och helger.

Deltidsarbete är vanligt.

Arbetet kan vara påfrestande för ben och rygg.

Mer info

Vänd dig exempelvis till:

Handelsanställdas Förbund

Svensk Handel

Karriär i handeln

Arbetsförmedlingen

Skolans studie- och yrkesvägledare

Redaktionen för yrkesinformation, 2013-01-18
Vid synpunkter på texten: yrkesinformation@arbetsformedlingen.se