Utbildningar

& studier

Utbildningar för ungdomar

På Skolverkets webbplats, utbildningsinfo.se finns information för dig under 20 år. Här hittar du Sveriges alla gymnasieutbildningar.

Sök utbildningar för ungdomar

Behörighetsvisaren

På Skolverkets sida kan du se vilka högskoleutbildningar du kan bli behörig till. 

Behörighetsvisaren

Gymnasieskolor och gymnasiesärskolan

Skolverket ger information om ämnen, mål och betygskriterier för grundläggande vuxenutbildning. Folkhögskolorna har ett stort kursutbud med en mängd olika inriktningar.

Läroplan och ämnesplaner för gymnasieutbildningar

Fristående skolor

Kännetecknande för fristående skolor är att de har en annan huvudman (ägare) än de som anordnas av kommun eller landsting.

Fristående skolor

Riksgymnasiet för döva och hörselskadade

Riksgymnasiet i Örebro är Sveriges enda riksgymnasium för döva och hörselskadade. Där går även elever med kombinerad syn- och hörselnedsättning och grav/generell språkstörning.

Riksgymnasiet för döva och hörselskadade

Svårt rörelsehindrade ungdomar har, efter avslutad grundskoleutbildning eller motsvarande, rätt till rh-anpassad gymnasieutbildning på ett nationellt program. Gymnasieskolor finns i:

Umeå

Stockholm

Göteborg

Kristianstad

Utbildningar för vuxna

På Skolverkets webbplats, utbildningsinfo.se kan du söka bland drygt 30 000 utbildningar för vuxna. Här hittar du Sveriges alla högskolor, folkhögskolor och yrkeshögskolor.

Sök utbildningar för vuxna

Högskola

Utbildning finns på grundnivå, avancerad nivå och forskarnivå. Varje nivå förutsätter och bygger på att man har utbildning på tidigare nivåer. Du måste till exempel ta en kandidatexamen på grundnivå innan du kan börja studera ett program på avancerad nivå.

För att få börja på forskarnivå måste du som lägst ha tagit en magisterexamen på avancerad nivå.

På grundnivå finns två generella examina: högskolesexamen på två år (120 hp) och kandidatexamen på tre år (180 hp).

På avancerad nivå finns två generella examina: magisterexamen på ett år (60 hp) och masterexamen på två år (120 hp). Masterexamen ska omfatta motsvarande två års heltidsstudier och ha en nära koppling till utbildning på forskarnivå.

Antagning och behörigheter till högskolan

Universitets- och högskolerådet sköter antagning till de flesta av högskolans utbildningsprogram. Här finns information om hur du söker till högskolan, tillträdesregler och statistik över antagningspoäng.

Om antagning

Studera på universitet och högskola

På Universitets- och högskolerådets sida studera.nu finns mycket värdefull information för dig som planerar att studera på universitet eller högskola.

Studera.nu

Högskoleprovet

Gör högskoleprovet och öka dina chanser att komma in på de flesta utbildningar. Provet skrivs två gånger om året.

Högskoleprovet på Studera.nu

Test i svenska, Tisus

Tisus är ett behörighetsgivande test i svenska språket. Det är avsett för dig med utländsk gymnasieutbildning som planerar att söka till akademiska studier i Sverige och som saknar betyg i svenska.

Gör ett test i svenska spåket

Yrkeshögskolan

Myndigheten för yrkeshögskolan ansvarar för frågor som rör yrkeshögskolan i Sverige. De analyserar arbetsmarknadens behov av arbetskraft och beslutar vilka utbildningar som ska ingå i yrkeshögskolan.

Myndigheten för yrkeshögskolan

Yrkeshögskolan

Studera utomlands

På studera.nu finns information för dig som funderar på att studera utomlands. Du hittar  bland annat information om utbytesprogram och 60 länder att studera i.
Här finns också en checklista för utlandsstudier, information om hur du finansierar dina utlandsstudier, uppehållstillstånd och visum samt mycket annat som är bra att känna till.

Studera utomlands 

Studiefinansiering

För att klara ekonomin under tiden du studerar kan du söka studiemedel. Det finns även möjlighet att söka stipendier för studier.

Studiemedel

När du studerar på högskolan kan du få studiemedel. Allt om studiemedel hittar du på CSN, Centrala studiestödsnämnden.

Studiemedel

Studerar du på komvux, folkhögskola eller gymnasie får du studiehjälp till och med vårterminen du fyller 20 år. Därefter kan du söka studiemedel.

Snabbguide om studiemedel

Studiestartsstöd

Är du över 25 och arbetssökande på Arbetsförmedlingen kan du söka studiestartsstöd för utbildningar på grundskole- och gymnasienivå inom komvux, samt kurser på  folkhögskola motsvarande grundskole- och gymnasienivå.

Det är din hemkommun som i första hand bedömer om du tillhör målgruppen för studiestartsstödet. De hjälper dig också att planera dina studier och att ansöka om studiestartsstödet om det är aktuellt för dig. 

Läs mer om studiestartsstödet

Stipendier och bidrag

På Svenska institutets hemsida finns information om stipendier och bidrag

Svenska institutet

Värdering av utländska utbildningar

Fråga oss var och hur du kan få hjälp med att få dina betyg validerade. Eller läs mer om

utländsk gymnasieutbildning

bedömning av utländsk högre utbildning

Veterinärer bedöms av Jordbruksverket. Tilläggsutbildning för veterinärer med examen från länder utanför EES-området (TUVE). Jordbruksverket bedömer om kompletterande utbildning krävs.

Jordbruksverket

Universitets- och högskolerådet

Sjöfartsverket

Socialstyrelsen

Luftfartsverket

Ny i Sverige

På Universitets- och höskolerådets webbplats, studera.nu finns information för dig som är ny i Sverige och vill studera på universitet eller högskola.

Studera.nu