Självskatta dina kompetenser

Genom att självskatta dina kompetenser kan du på ett enkelt sätt få en egen bild av dina kompetenser och du får ett underlag för fortsatt diskussion med en arbetsförmedlare eller en studie- och yrkesvägledare.

Förbered dig för ett jobb

Hur mycket kan du inom ditt yrke och vilka arbetsuppgifter har du haft? Självskattningen gör du genom att fylla i formuläret som är kopplat till ett yrke. Med hjälp av dina svar får du en bild av hur du kan använda dina erfarenheter på den svenska arbetsmarknaden.

Självskattningsformulären är utvecklade för personer med erfarenhet utomlands men kan med fördel användas av alla.

Formuläret finns för flera olika branscher på många olika språk.

Other languages

Identifiera dina generella kompetenser

Utmärkande för dessa kompetenser är att de inte är yrkesspecifika, men viktiga i samband med en anställning till exempel initiativförmåga, kommunikation, digital kompetens.

När du identifierat dina kompetenser kan du också fundera över om det är något du behöver komplettera.

Du behöver inte vara inloggad för att göra övningarna. Dina svar sparas inte av Arbetsförmedlingen och ingen annan än du kan se vad du fyller i.

Du kan skriva ut svaren eller spara som pdf på din egen dator eller på ett usb-minne.

Ta god tid på dig när du svarar.