Vill du veta mer om yrken, studier, att starta eget företag eller hur arbetsmarknaden ser ut?

Kom till oss och få information. I listan nedan ser du aktuella informationsträffar i hela landet.

Tillägsinformation

Vad händer på din arbetsförmedling?

Vi har information om

  • Våra arbetsmarknadsutbildningar
  • Hur arbetsmarknaden ser ut i ditt område
  • Yrkesval
  • Framtidens jobb
  • Reguljära utbildningar
  • Starta företag