Förberedande Brunns- och prospekteringsborrare

Utbildningens ID: 100520

Förberedande utbildning inför utbildning till brunns- och prospekteringsborrare.

*Vad är målet med utbildningen
Syftet med utbildningen är att testa ditt intresse och bedöma din möjlighet för ett framtida yrke som borrtekniker.

*Hur går utbildingen till?
Utbildningen genomförs som en kombination av lärarledd undervisning, självstudier och praktiska uppgifter.

*Hur lång är utbildningen?
Utbildningen är 3 veckor lång. Du är på utbildningen 8 timmar om dagen alla dagar utom helgdagar.

*När startar utbildningen?
Om det inte finns några aktuella starter så kan du fråga någon på din arbetsförmedling.

*Att tänka på för yrket.
Arbetet sker alltid i utomhusmiljö och på många olika platser. Arbetet kan vara mindre lämpligt för personer som är känsliga för damm och/eller har astmatiska besvär. Borrare utsätts för buller och det är viktigt att använda hörselskydd.

För antagning till kursen
• ser vi gärna att den sökande har erfarenhet från maskiner eller bygg-, anläggnings, gruv-, skogs- eller lantbruksarbete samt arbete till sjöss.
• av arbetsmarknadsskäl kan bedömas som lämplig för yrket och i sådana fall kommer från “närbesläktade” yrkesområden.
• har fysiska och språkliga förutsättningar att arbeta inom yrket
• innehar svenskt körkort (lägst klass B), samt
• är införstådd med och accepterar rörligheten i branschen.

 • Modul 1: Förberedande utbildning
  ID: 4342
  Utbildningsform: Lärarledd
  Utbildningssätt: Blandat
  Distans: Nej
  Omfattning: 100%
  Riktlängd: 15

  Mål

  Bedömning av lämplighet för yrket. För deltagare som bedöms lämpliga upprättas en individuell utbildningsplan.

  Innehåll

  Under den förberedande utbildningen ansvarar leverantören för att en kunskapsanalys/yrkesbedömning genomförs, vilken dokumenteras och meddelas Arbetsförmedlingen. Bedömningen ligger till grund för fortsatt planering av yrkesinriktad utbildning, alternativt vägledning mot annan insats. I bedömningen ingår även tester som påvisar om deltagaren har eventuellt behov av extra stöd på grund av läs- och skrivsvårigheter, bristande språkkunskaper, funktionshinder eller annat.

  Övrig information

Övriga utbildningstillfällen

Utbildningstillfällen saknas.

Leverantörer som eventuellt kan ge utbildningen


Leveransområde Leverantör
Åkarp Svenska Borrentreprenörers Branschorganisation E

Beskrivning

Förberedande utbildning inför utbildning till brunns- och prospekteringsborrare. *Vad är målet med utbildningen Syftet med utbildningen är att testa ditt intresse och bedöma din möjlighet för ett framtida yrke som borrtekniker. *Hur går utbildingen till? Utbildningen genomförs som en kombination av lärarledd undervisning, självstudier och praktiska uppgifter. *Hur lång är utbildningen? Utbildningen är 3 veckor lång. Du är på utbildningen 8 timmar om dagen alla dagar utom helgdagar. *När startar utbildningen? Om det inte finns några aktuella starter så kan du fråga någon på din arbetsförmedling. *Att tänka på för yrket. Arbetet sker alltid i utomhusmiljö och på många olika platser. Arbetet kan vara mindre lämpligt för personer som är känsliga för damm och/eller har astmatiska besvär. Borrare utsätts för buller och det är viktigt att använda hörselskydd.


Förkunskaper

För antagning till kursen • ser vi gärna att den sökande har erfarenhet från maskiner eller bygg-, anläggnings, gruv-, skogs- eller lantbruksarbete samt arbete till sjöss. • av arbetsmarknadsskäl kan bedömas som lämplig för yrket och i sådana fall kommer från “närbesläktade” yrkesområden. • har fysiska och språkliga förutsättningar att arbeta inom yrket • innehar svenskt körkort (lägst klass B), samt • är införstådd med och accepterar rörligheten i branschen.


Moduler

  Modul 1: Förberedande utbildning

  ID: 4342
  Utbildningsform: Lärarledd
  Utbildningssätt: Blandat
  Distans: Nej
  Omfattning: 100%
  Riktlängd: 15

  Mål

  Bedömning av lämplighet för yrket. För deltagare som bedöms lämpliga upprättas en individuell utbildningsplan.


  Innehåll

  Under den förberedande utbildningen ansvarar leverantören för att en kunskapsanalys/yrkesbedömning genomförs, vilken dokumenteras och meddelas Arbetsförmedlingen. Bedömningen ligger till grund för fortsatt planering av yrkesinriktad utbildning, alternativt vägledning mot annan insats. I bedömningen ingår även tester som påvisar om deltagaren har eventuellt behov av extra stöd på grund av läs- och skrivsvårigheter, bristande språkkunskaper, funktionshinder eller annat.


  Övrig information


Tillfällen

Övriga utbildningstillfällen

Utbildningstillfällen saknas.

Leverantörer som eventuellt kan ge utbildningen

  LeveransomradeMedLeverantorer{leveransomrade='Åkarp', leverantorer=[Svenska Borrentreprenörers Branschorganisation E]}