IT-säkerhetsexperten Jayen jobbar med breda uppdrag för ett säkrare samhälle

IT-säkerhetsspecialisten Jayen Purohit visste att han ville bidra till att göra samhället säkrare. Yrkesvalet föll på IT-säkerhet och sedan 2009 jobbar han på Combitech i Växjö. Där han har en konsultroll mot kunder som är i behov av säkra system. En del kundresor blir det, både i Sverige och internationellt.
– Jag identifierar hot- och säkerhetsrisker för att hjälpa kunderna att hitta säkra lösningar, säger han.

Bild på IT-säkerhetsexperten Jayen Purohit med kollegor i ett konferensrum.

Samarbeten med kollegor och kundmöten är en del av arbetet.

Hur skulle du beskriva ditt arbete inom IT-säkerhet?

– Målet är att främja säkerheten i system, tjänster och produkter hos företag och myndigheter. Jag är konsult och agerar som IT-säkerhetsspecialist i deras processer, både teoretiskt och praktiskt. Jag håller även i IT-säkerhetsutbildningar.

– Mer konkret gör jag säkerhetsgranskningar av kod (som systemen är uppbyggda av) och tekniska analyser som stödjer utvecklingen hos kunderna. Man kan likställa det med att vara en besiktningsman i vissa lägen. Jag identifierar hot- och säkerhetsrisker och hjälper kunden att få fram en säker lösning. Säkerheten verifieras genom penetrationstester, vilket innebär att man agerar som en attackerare som försöker förstöra eller tillskansa sig något i systemet.

– Den största risken är att man inte har kontroll över vad folk skickar in och plockar ut från systemen. I slutänden kommer det att handla om den som har bäst IT-säkerhet, det är många företag som tappar kunder idag för att de inte har tillräckligt hög säkerhet.

Bild på Jayen Purohit och en kollega som håller ett föredrag.

Varför valde du att bli IT-säkerhetsspecialist?

– Jag har alltid haft ett dataintresse, men hade inga tankar på yrket först. Efter gymnasiet gjorde jag värnplikt och ville bli stridspilot eller polis. Det blev inget av det, men jag visste att jag ville jobba för ett säkrare samhälle på något sätt. Jag tittade i en utbildningskatalog och fick upp ögonen för IT-säkerhet.

Vad är det bästa med ditt yrke?

– Flexibiliteten! Det finns stora möjligheter att få fritid, familjetid och yrkesliv att gå ihop. Jag har flextid och möjlighet att jobba hemifrån. Det är frihet under ansvar. Uppdragen är breda och man har ett mål att jobba mot, men hur jag löser uppgiften är mycket upp till mig själv.

Vilka utmaningar möter du i ditt yrke?

– Variationen, att man får kasta sig in i nya tekniker och miljöer. Ibland hamnar man i obekväma situationer som man måste hantera, exempelvis har jag föreläst för 100 personer. En annan utmaning är att man ibland får göra saker på engelska.

Vilka förmågor är viktiga i din yrkesroll?

– Målmedveten, vetgirig och mångsidig. Det gäller att vara intresserad av teknik och problemlösning. Att vara lyhörd och öppen är också viktigt för att lyssna in och skapa en bra miljö.

Text: Hanna Glössner.
Foto: Lina Siksjö.

Profilbild på IT-säkerhetsexperten Jayen Purohit.

Jayen Purohit

Född: 1985.

Yrkestitel: IT-säkerhetskonsult.

Arbetsplats: Cyber Security divisionen på Combitech i Växjö.

Utbildning: Studerade IT-säkerhetsprogrammet på Blekinge Tekniska Högskola mellan åren
2006-2009.

Fritidsintresse: Familjen, vänner och motorcykel.

Jayens tips till dig som funderar på att jobba med IT-säkerhet:
– Försök att vara så bred som möjligt i början för att ha chans att hitta ett bra arbete, därefter kan man fokusera på något specifikt. I det här yrket har man möjlighet att jobba med alla delar i en process, men man kan också nischa sig och försöka styra arbetet mot ett intresseområde.

– Fundera på vad du vill uppnå med din karriär. En konsultroll kan vara bra om du vill jobba mer affärsmässigt.