Inspireras av yrken på högskolenivå

På högskole- och universitetsnivå finns många yrken med goda möjligheter till jobb. Vi har träffat yrkesutövare inom flera yrkesområden, bland annat hälso- och sjukvård, data/IT och pedagogiskt arbete.

Läs om barnsjuksköterskan Love som får mycket energi av barnen, biomedicinska analytikern Emma som är intresserad av bakterier, testaren Elin vars yrke kräver nyfikenhet och kuratorn Pia som skapar hälsofrämjande aktiviteter. Se också filmerna om polis och förskollärare.

Tillägsinformation

Mer information