Frågor kring yrkesfilmer för nyanlända

Förpackningsarbetare

 • Mayssoun har problem med foten men har fått hjälp av Arbetsförmedlingen för att underlätta och minska smärtan på jobbet. Vilka hjälpmedel kan man få i arbetslivet om man har hälsoproblem eller smärta?
 • På Mayssouns arbetsplats försöker man prata svenska hela tiden. Varför tror du att det är så? Hur gör de på arbetsplatsen när någon som är språksvag börjar?
 • Mayssouns chef beskriver vad som är viktiga egenskaper i arbetet. Han säger att det är viktigt med noggrannhet, att vara snabb och ha social och verbal förmåga. Vad menar han med det?
 • Mayssoun berättar att hon först hade praktik och blev sedan provanställd. Diskutera vad som skiljer praktik från anställning.

Busschaufför

 • Muthab har sitt drömjobb. Vad menar hon? Vilket är ditt drömjobb?
 • Muthabs arbetskamrater är "samma som familj". Vad menar Muthab och varför tycker hon så?
 • Muthab säger "jag vill inte sitta hemma och hämta pengar från socialen". Varför är det viktigt att ha ett jobb? Vad betyder det för dig att ha ett jobb?
 • Redan under tiden som Muthab läste Sfi fick hon frågan av sin handläggare "vad vill du göra i framtiden?" Varför är det viktigt att tidigt fundera på vad man vill göra i framtiden?
 • Muthab berättar att man måste ha tålamod och kunna koncentrera sig för att arbeta som busschaufför. Muthabs chef tycker att Muthab passar bra för jobbet eftersom hon är lugn och trevlig. Finns det andra jobb där de här egenskaperna är viktiga? Finns det egenskaper som är viktiga i alla jobb?
 • Muthabs arbetstider är oregelbundna. Ibland stiger hon upp klockan trepå morgonenför att åka till jobbet och ibland arbetar Muthab till klockan niopå kvällen.Diskutera vad det innebär att ha oregelbundna arbetstider.

Servitör

 • Hur bär man sig åt för att ge service på ett bra sätt, är det något man kan lära sig?
 • Yaya pratar om att han inte får komma försent, för då får gästerna ingen frukost. Han har ett ansvar. Hur kan ansvaret se ut i olika jobb?
 • Finns det fler jobb där det är viktigt att de som jobbar kommer från olika länder och kan olika språk? Vilka jobb tänker ni på?
 • Hur ska en bra kollega vara, hur kan man hjälpas åt för att hitta ett arbete?

Husfru

 • Vad var det som gjorde att Sherije fick sitt drömjobb?
 • Hur är en bra chef?
 • Social kompetens är något som utmärker Sherije, enligt hennes chef. Vad betyder ordet social kompetens för dig?

Kyltekniker

 • "Att förstå, respektera och acceptera" är enligt Bassem det allra viktigaste. Diskutera vad som menas.
 • Bassem säger "jag har många nya kompisar genom arbetsplatsen. Man är inte ensam som man var för fem år sedan". Hur påverkas livet av att ha ett jobb?
 • Bassam har ändrat sin yrkesinriktning i Sverige. Vilka fördelar kan det vara att ändra sin yrkesinriktning? Var kan du få information om möjligheterna till att ändra eller komplettera ditt yrke eller din utbildning? Har du utbildning från hemlandet som kan valideras (bedömas) i Sverige?
 • "Språket är nyckeln in", säger Bassem. Vad menar han med det?
 • Bassems morbror är en etablerad person inom branschen. Vad menas? Hur kan man använda sitt sociala nätverk i jakten på ett jobb? Är ett sådant nätverk lika användbart i Sverige som i hemlandet?
 • Bassems chef beskriver Bassem som "social och praktiskt kunnig". Han berättar också att Bassem är mycket populär bland sina kunder. Vad innebär det att vara populär? Hur blir man omtyckt på sitt jobb?
 • Förutom att Bassem jobbar fasta tider, har han ibland också jour. Vad betyder det att arbeta fasta tider? Vad innebär jour? Vilka andra arbetstider finns?

Stallarbetare

 • Vilken hjälp kan man få på arbetsplatsen om man har en funktionsnedsättning?
 • Ali fick sitt arbete med hjälp av Arbetsförmedlingen. På vilka andra sätt kan man hitta arbete?
 • Alis chef beskriver hans egenskaper: han är snäll, vänlig och artig. Beskriv dina egenskaper.
 • Alis arbete är "fritt under ansvar". Vad betyder det?

Tillägsinformation