Vilken studieform passar dig?

Högskola, folkhögskola, komvux eller yrkeshögskola? Vilken studieform passar dig bäst? Här delar Maria Lundquist, yrkesvägledare på Arbetsförmedlingen, med sig av sina bästa tips för att du ska kunna göra ett val som passar dig.

Bild på en student i Paris

Högskola och universitet

Passar dig som gillar teoretiska studier och som trivs med att plugga på egen hand. Du som läser på högskola eller universitet får en akademisk examen och kan arbeta inom många olika branscher. Du kan välja fristående kurser eller färdiga utbildningsprogram. Utbildningarnas upplägg och längd varierar beroende på vilken sorts utbildning du väljer. För att bli antagen krävs alltid grundläggande högskolebehörighet och ibland också särskild behörighet. Sista dag för att söka till högskolan vårterminen 2019 är den 15 oktober.

Hitta en utbildning som passar dig

Yrkeshögskola, YH

Passar dig som vill lära dig både genom att plugga och att jobba praktiskt. YH är en eftergymnasial utbildning som genomförs i nära samarbete med arbetslivet. Utbildningarna är till yrken där det är stor brist på arbetskraft och pågår i höst tre år. Jobbchanserna är alltså mycket stora efter examen.  Utbildningarna startar både på vår och höst.

Utbildningar på YH

Folkhögskola

Passar dig som vill ha mer lärarledd undervisning. På folkhögskola kan du läsa in din gymnasiekompetens på allmän kurs. Det finns också flera sorters yrkesinriktade utbildningar där du studerar till ett yrke. Som elev får du mycket stöd och anpassad hjälp om du har behov av det. Utbildningarna startar ofta både vår och höst.

Läs mer om folkhögskola 

Vill du prova på hur det är att studera och få möjlighet att förbereda dig för fortsatta studier? Studiemotiverande folkhögskolekurs är en tre månader lång kurs och finns på folkhögskolor över hela landet.

Läs mer om studiemotiverande folkhögskolekurs

Komvux

På Kommunal vuxenutbildning (komvux) kan du som är vuxen läsa utbildningar som motsvarar grundskola och gymnasiet. Komvux har enskilda kurser och hela utbildningar. Studierna x är flexibla och ska kunna kombineras med andra utbildningsinsatser och arbete samt utformas efter elevens behov och förutsättningar. Utbud av kurser och studietakt skiljer sig åt mellan kommuner. Information om studier på Komvux hittar du på din hemkommuns webbplats.webbplats.

Yrkesvux

Passar dig som kan tänka dig att plugga men som vill få ett jobb snabbt. Yrkesvux är en del av Komvux och erbjuder studier på gymnasial nivå mixat med praktik, och har en tydlig yrkesinriktning. Utbildningarna är ofta kopplade till yrken där det finns brist på personal. Du läser bara in de ämnen som du behöver för att kunna jobba i det yrke som utbildningen gäller. Information om studier på Yrkesvux hittar du på din hemkommuns webbplats.

Lärlingsvux

Passar dig som vill utbilda dig genom praktiskt lärande. Lärlingsvux ger dig chansen att gå som lärling på en arbetsplats ungefär 70 procent av studietiden. Utbildningarna är kopplade mot yrken där det finns brist på arbetskraft. Lärlingsvux är en del av Komvux och finns i vissa kommuner. Information om studier på Lärlingsvux hittar du på din hemkommuns webbplats.