Utbildningar och studier

Här har vi samlat tips och bra länkar för dig som funderar på att börja studera.

För dig som saknar gymnasieutbildning

En slutförd gymnasieutbildning är ofta ett krav för att få jobb på svensk arbetsmarknad.

Genom studier vid kommunens vuxenutbildning (komvux) eller allmän kurs på folkhögskola har du möjlighet att fullfölja din utbildning. Besök din kommuns webbplats för att hitta aktuella kursstarter på komvux.

Som arbetssökande kan det finnas möjlighet att läsa färdigt din grund- eller gymnasieutbildning och få ersättning genom Arbetsförmedlingens insatser och program, till exempel om du deltar i jobb- och utvecklingsgarantin.  Om du är under 25 år kan du erbjudas ett utbildningskontrakt som en väg att läsa färdigt gymnasiestudierna. Fråga din arbetsförmedlare om vilka möjligheter som finns för dig.

Behöver du hjälp med att förbereda dig inför att läsa in en grundskole- och/eller gymnasieutbildning kan det finnas möjlighet att läsa Studiemotiverande folkhögskolekurs. Efter avslutad kurs kan du ansöka till studier antingen på komvux eller på folkhögskola.

Folkhögskolor

För dig som vill studera till ett yrke

Yrkesutbildningar finns inom en mängd olika yrkesområden och på olika nivåer. Det går att läsa yrkesutbildningar via kommunen, på yrkeshögskola eller genom folkhögskola.

Besök skolornas webbplatser för att hitta ett alternativ som passar dig. Du kan också kontakta Arbetsförmedlingen eller en studie- och yrkesvägledare.

Genom Arbetsförmedlingen kan det också vara möjligt att ta del av arbetsmarknadsutbildning, som är en kort utbildning mot ett yrke där det är brist på arbetskraft.

Yrkeshögskolan.se

Folkhögskolor

Mer om arbetsmarknadsutbildning

För dig som vill studera på högskola eller universitet

Vill du läsa vidare på högskola eller universitet kan du hitta information på Universitets- och högskolerådets webbplats Studera.nu. Där kan du söka bland olika utbildningar på Sveriges alla högskolor och universitet.

Högskola

Utbildning finns på grundnivå, avancerad nivå och forskarnivå. Varje nivå förutsätter och bygger på att man har utbildning på tidigare nivåer. Du måste till exempel ta en kandidatexamen på grundnivå innan du kan börja studera ett program på avancerad nivå.

För att få börja på forskarnivå måste du som lägst ha tagit en magisterexamen på avancerad nivå.

På grundnivå finns två generella examina: högskolesexamen på två år (120 hp) och kandidatexamen på tre år (180 hp).

På avancerad nivå finns två generella examina: magisterexamen på ett år (60 hp) och masterexamen på två år (120 hp). Masterexamen ska omfatta motsvarande två års heltidsstudier och ha en nära koppling till utbildning på forskarnivå.

Antagning och behörigheter till högskolan

Universitets- och högskolerådet sköter antagning till de flesta av högskolans utbildningsprogram. Här finns information om hur du söker till högskolan, tillträdesregler och statistik över antagningspoäng.

Om antagning

Högskoleprovet

Gör högskoleprovet och öka dina chanser att komma in på de flesta utbildningar. Provet skrivs två gånger om året.

Högskoleprovet på Studera.nu

Test i svenska, Tisus

Tisus är ett behörighetsgivande test i svenska språket. Det är avsett för dig med utländsk gymnasieutbildning som planerar att söka till akademiska studier i Sverige och som saknar betyg i svenska.

Gör ett test i svenska spåket

Yrkeshögskolan

Myndigheten för yrkeshögskolan ansvarar för frågor som rör yrkeshögskolan i Sverige. De analyserar arbetsmarknadens behov av arbetskraft och beslutar vilka utbildningar som ska ingå i yrkeshögskolan.

Myndigheten för yrkeshögskolan

Yrkeshögskolan

För dig som är ny i Sverige

Du som är ny i Sverige behöver ofta få möjlighet att bygga på eller komplettera din utbildning för att komma vidare in på arbetsmarknaden.

Vägen till ett jobb ser olika ut för olika personer, och därför kan det vara bra att prata med en studie- och yrkesvägledare eller med din arbetsförmedlare, för att komma framåt med din utbildning.

För dig som tillhör etableringen finns det möjligheter att studera med etableringsersättning.

På Universitets- och högskolerådets webbplats Studera.nu finns information för dig som är ny i Sverige och vill studera på universitet eller högskola.

Studera.nu

Studiefinansiering

Som arbetssökande har du flera olika möjligheter att finansiera din studietid, så du kan klara ekonomin under tiden du studerar.

Studiestartsstöd

Är du över 25 år, inskriven på Arbetsförmedlingen och har varit arbetssökande under minst sex månader kan du söka studiestartsstöd för utbildningar på grundskole- och gymnasienivå inom komvux, samt motsvarande utbildning på folkhögskola.  Det är din hemkommun som i första hand bedömer om du tillhör målgruppen för studiestartsstödet. Om studiestartsstöd är aktuellt för dig kan din kommun hjälpa dig att planera dina studier och att ansöka om studiestartsstödet.

Mer om om studiestartstöd via CSN

Studiemedel genom CSN

När du studerar på högskolan kan du få studiemedel. Du som är över 20 år kan även få studiemedel för grund- och gymnaisestudier på komvux och på folkhögskola. Personer som saknar fullständig gymnasieutbildning kan beviljas ett högre bidragsbelopp från CSN för vissa studier på grundläggande eller gymnasial nivå inom kommunal vuxenutbildning eller motsvarande utbildning på Folkhögskola.

Mer om studiemedel via CSN

Studier med aktivitetsstöd, utvecklingsersättning eller etableringsersättning

I vissa fall är det möjligt att ta del av arbetslöshetsersättning under tiden du studerar. Detta kan vara ett alternativ om du till exempel har en etableringsplan, deltar i etableringsprogrammet, i jobb- och utvecklingsgarantin eller i jobbgarantin för unga. Prata med din arbetsförmedlare om du vill veta mer. 

Studera utomlands

På Universitets- och högskolerådets webbplats hittar du information vilka möjligheter det finns att studera utanför Sverige.

Studera.nu

Lyssna på podcast