Tester och guider

Ta del av våra tester och guider som stöd i din process att välja yrke, utbildning eller karriär. Svaren är inte absoluta utan kan ses som ett underlag för reflektion, på egen hand eller i samtal med en arbetsförmedlare eller studie- och yrkesvägledare.

Jobb eller utbildning?

Vad är viktigt för dig? Vad trivs du med att göra? Fundera över frågorna och få hjälp att komma fram till svaren.

Att välja yrke

Vilka yrken passar dig?

Svara på frågor om fritidsaktiviteter och arbetsuppgifter. Få en intresseprofil och förslag på yrken.

Starta nu


Framtid och karriär

Längtar du efter förändring i din arbetssituation? Då kan det vara bra att stanna upp och fråga dig vad det kan bero på och vad du vill uppnå.

Få ett underlag för din fortsatta karriärplanering

Vad är din kompetens?

Ta ställning till ett antal påstående och värdera om det stämmer på dig. Självskattningen finns även översatt på flera språk.

Hur väl stämmer påståendet in på dig?Tillägsinformation