Stensättaren utsmyckar gator och torg

Denni Renud lägger sten och betongplattor på gator, torg och vid infarter till hus. Att vara stensättare är ett varierande och skapande arbete där man aldrig blir fullärd, menar han.

Bild på en stensättare som lägger gatsten.

Det gäller att vara noggrann och lägga stenarna i ett mönster som har mätts ut.

Berätta om ditt jobb!

– Jag sätter gatsten och kantsten på gator, torg, vid infarter och i villaträdgårdar. Ett arbete kan handla om att lägga om en gata efter att den har grävts upp i samband med att fjärrvärme har installerats. Att rusta upp stenmurar ingår också i mitt jobb. Granit, betongplattor och natursten är materialen jag använder mig av.

– Jag jobbar i ett mindre företag som ofta fungerar som underentreprenör till de större anläggningsföretagen. Vi är tio stycken men jobbar ofta i mindre arbetslag. Vi lägger ungefär 150-200 kvadratmeter gatsten i veckan. En yta på 1000 kvadratmeter tar ungefär 5-6 veckor att lägga. Det finns nästan alltid ritningar att gå efter, men ibland måste man anpassa stenläggningen efter hur det ser ut i verkligheten.

Bild på en stensättare som jämnar till marken inför stenläggning.

Denni jämnar till underlaget.

Vilka utmaningar möter du?

– Det är en utmaning att lägga gatstenen så att regnvatten faller av åt rätt håll. Innan vi lägger gatstenen mäter vi ut hur de ska läggas. Det är viktigt att hålla höjderna i gatan. En gata ska gå som i en båge, i mitten är gatan alltid lite högre för att regnvatten ska rinna av i kanterna och ner till brunnarna. Man måste se till att det blir jämnt och att inte hålor uppstår där det kan bildas pölar.

Vad är bäst med yrket?

– Det bästa med mitt yrke är att jag aldrig blir fullärd. Det är ofta någon i arbetslaget som kommer med nya idéer, vilket är inspirerande. Det är också trevligt att skapa något som ser snyggt ut. Det finns en variation i arbetet som jag tycker om, olika uppdrag skiljer sig åt.

Vad har du för arbetstider?

– Jag jobbar ofta vardagar från 7-16, men det kan variera beroende på vilket uppdrag det handlar om. Vi utgår ifrån Växjö men har också uppdrag på Öland och i Blekinge, ibland 25 mil hemifrån. Då bor man tillfälligt på den orten i veckorna och jobbar längre dagar för att kunna spara in en ledig dag på fredagen.

Text och foto: Hanna Glössner.

Profilbild på stensättaren Denni Renud.

Denni Renud

Arbetsplats: AR Stenentreprenad AB i Växjö

Yrke: Stensättare.

Utbildning/erfarenhet: Började arbeta som lärling i ett företag vid 16 års ålder. Denni har arbetat i tre olika företag och sedan ett par år tillbaka på AR Stenentreprenad AB som ägs av hans pappa.

Fritidsintressen: Pistolskytte, TV-spel och sina barn.

Tillägsinformation