Planeringsarkitekten drivs av utmaningar

Variationen och utmaningarna är det som gör att Kristina Grape stormtrivs i yrket. Som planeringsarkitekt arbetar hon med att utforma planer för hur kunderna kan använda mark- och vattenytor.
– Det är väldigt kul att lära känna nya kommuner och hitta lösningar som passar just där, säger hon.

Bild på planeringsarkitekten Kristian Grape som sitter med en ritning framför en dator.

Vad har du för arbetsuppgifter?

– Som konsult jobbar jag oftast med kommuner som kunder. Det handlar ofta om att upprätta detaljplaner, men kan också vara översiktsplaner eller utvecklingsplaner för mindre områden. Som planeringsarkitekt har man alltid flera projekt och planer pågående samtidigt.

– I översiktsplaner tittar man på hur all kommunens mark och vatten ska användas. Det är stora och väldigt roliga projekt. Det är mycket att ta hänsyn till, så som Plan- och bygglagen, Miljöbalken och Kulturmiljölagen. Man samarbetar med kommunens olika funktioner, som vatten- och avloppsavdelningen, och har mycket kontakt med beställare och intressenter.

Varför valde du att bli planeringsarkitekt?

– Jag lockades av utmaningen. Det handlar om att arbeta både i väldigt övergripande projekt och ibland i små, detaljerade projekt. Att kunna ha den variationen i arbetet är väldigt kul och utmanande.

– Jag har alltid varit intresserad av miljöer och särskilt hur den offentliga miljön är gestaltad. Varför upplevs en plats som trevlig och en annan inte alls? Det intresset banade väg för yrket.

Porträttbild på planeringsarkitekten Kristina Grape.

Vad är det bästa?

– Det är väldigt kul att lära känna nya kommuner och hitta lösningar som passar just där. Ingen översikts- eller detaljplan är den andra lik och variationen är fantastisk.

Vilka utmaningar möter du?

– Faktorer som buller och markföroreningar kan vara väldigt utmanande när man planerar. Något annat som kan inträffa är att en plats, som det först var tänkt att byggas på, visar sig vara olämplig för den användningen som kunden tänkt sig.

Vilka egenskaper behövs?

– Man måste vara flexibel! Som konsult har man flera projekt parallellt. Det kan hända något oförutsett som gör att man måste ta tag i det direkt och släppa det man håller i handen.

– Det är också viktigt att samarbeta väl. Dessutom måste man ställa kundens önskemål mot lagar, regler och förutsättningar. Det kräver noggrannhet och kunskap.

Text och foto: Rikki Bråth.

Kristina Grape

Yrke: Planeringsarkitekt.

Född: 1986.

Arbetsplats: KLARA arkitekter.

Utbildning: Blekinge Tekniska högskola. Har en teknologie kandidatexamen (180hp) och masterexamen (120hp) i fysisk planering. Har arbetet på KLARA arkitekter i fyra år och dessförinnan på Länsstyrelsen i två år.

Fritidsintressen: Umgås med vänner, motionera och läsa böcker, speciellt romaner och deckare.

Tips till dig som är intresserad av yrket:

  • Kontakta en verksam planeringsarkitekt.
  • Passa på att sommarjobba och ha praktik under studietiden!


Visste du att…
…utbildningen för planeringsarkitekter startades i Karlskrona, där Boverket finns.

Tillägsinformation