GIS-ingenjören kartlägger framtiden

Caroline Carlsson arbetar med digitala verktyg för att analysera, beräkna och presentera geografisk information. GIS*-ingenjör är ett yrke med variation och mycket kundkontakt.
– Man kan se det som ett pussel, varje pusselbit är geografisk information som tillsammans skapar en helhet om hur världen faktiskt ser ut, säger hon.

Bild på GIS-ingenjören Caroline Carlsson som sitter vid en dator.

*GIS är en förkortning av geografiska informationssystem.

Hur kommer det sig att du blev GIS-ingenjör?

– Det var lite av en kombination av intresse och sammanträffande. På gymnasiet fick vi utbildningskataloger med högskoleutbildningar och då bockade jag av alla jag var behörig till, bland annat GIS-utbildningen. Senare arbetade jag med att utforma kartor på ett elföretag, vilket var intressant. Därefter började jag studera på högskolan.

Berätta om ditt arbete!

– Jag arbetar med att säkerställa att den geo-data (geografiska informationen) vi har på Länsstyrelsen är aktuell och korrekt. Mina och mina kollegors uppgifter är också att se till att de verktyg vi har för kartstöd fungerar rent tekniskt.

– Jag skulle beskriva min roll som en mellanhand mellan olika parter gällande GIS-informationen. Det kan vara så att Lantmäteriet samlat in ny information genom mätningar och då för jag in det i våra datasystem. Det är mitt jobb att se till att ny information finns tillgänglig för handläggare inom Länsstyrelsen, alltså att mina medarbetare får det kartstöd som de behöver. Några behöver kunna titta på kartor för att se olika förekomster och andra behöver verktyg och underlag för att smidigt kunna inventera ute i fält. Jag ser till att IT-verktyg som behövs finns och fungerar.

Bild på GIS-ingenjören Caroline Carlsson som man ser framifrån.

Kan du berätta om något utmanande i ditt arbete?

– En stor utmaning var när jag var ny på Länsstyrelsen och bara hade arbetat i två månader. En skogsbrand bröt ut i Västmanland och jag fick i uppdrag att hjälpa till. Jag åkte dit med en känsla av skräckblandad förtjusning.

– Uppgiften var att ta fram kartor efter specifika önskemål, till exempel vilka vägar och vattendrag som var avstängda för allmänheten. Kollegorna i fältet gjorde mätningar medan jag och mitt team skapade och publicerade kartor.

Vad är bäst med ditt yrke?

– Att arbeta tillsammans med människor från hela Sverige och stötta deras behov av geo-data. Jag uppskattar också helheten, att från den lokala geografiska informationen bidra till den nationella. Man kan se det som ett pussel - varje pusselbit är geografisk information som tillsammans skapar en helhet om hur världen faktiskt ser ut.

Text och foto: Rikki Bråth.

Caroline Carlsson

Yrke: GIS-ingenjör.

Utbildning: Mät- och kartteknikprogrammet 2 år, samt 1 år tillägg inom Högskoleingenjör i Lantmäteriteknik och geografisk IT vid Karlstads Universitet.

Arbetsplats: Länsstyrelsen Västra Götaland, med placering i Karlstad.

Fritidsintressen: Umgås med vänner och familj, samt att träna.

Tillägsinformation