7 maj 2018

Studera på deltid under introduktionsjobbet

Visste du att du kan kombinera jobb och studier om du får en anställning där arbetsgivaren får ersättning från Arbetsförmedlingen? Det är en ny möjlighet genom ett nytt stöd som kallas introduktionsjobb.

Introduktionsjobb

Introduktionsjobb är ett nytt stöd för dig som varit utan jobb länge eller är nyanländ. Om det finns behov kan du studera en del av tiden du arbetar för att förbättra dina möjligheter på arbetsmarknaden.

Tidigare fanns flera olika sorters anställningsstöd riktade till dem som har svårt att få jobb. De kunde till exempel heta särskilt anställningsstöd eller traineejobb. Introduktionsjobben ersätter dessa för att göra det enklare både för dig som söker jobb och för arbetsgivare.

Och om du är i behov av kompletterande insatser för att stärka din ställning på arbetsmarknaden på längre sikt, kan du alltså studera på deltid samtidigt som du arbetar. Eftersom syftet med introduktionsjobben är att du ska få en anställning är fokus på arbete, med detta menas att huvuddelen av introduktionsjobbet ska bestå av arbete.

Utbildning i kombination med introduktionsjobb kan vara en yrkesinriktad kurs, gymnasiestudier för att få gymnasieexamen, studier i svenska eller annan lämplig kompletteringsutbildning. Arbetar du till exempel deltid inom vården skulle arbetet kunna varvas med studier till undersköterska.

I stora drag riktar sig introduktionsjobb till dig som har varit utan jobb en längre tid eller är nyanländ och har svårt att få jobb.

Läs mer om introduktionsjobb på arbetsförmedlingen.se eller ring 0771-416 416.

Du kan få introduktosjobb om...

  • du deltar i jobb- och utvecklingsgarantin.
  • du har fyllt 20 år och har deltagit i jobbgarantin för ungdomar i minst 200 dagar.
  • du är nyanländ, har fyllt 20 år samt deltar i etableringsprogrammet eller någon gång de senaste 12 månaderna varit anvisad till etableringsprogrammet. 
  • du är nyanländ, har fyllt 20 år, har en pågående etableringsplan eller har avslutat din etableringsplan.
  • du är nyanländ, fyllt 20 år och inom de senaste 36 månaderna har fått uppehållstillstånd eller uppehållskort i egenskap av familjemedlem till en EU/EES-medborgare.

Mer information om introduktionsjobb

Tillägsinformation

Platsjournalens nyhetsbrev ger jobbsökare tips och inspiration.

Vill du få inspiration och jobbsökartips direkt i mobilen

Starta en prenumeration på Platsjournalens nyhetsbrev
Klicka här