2 maj 2018

Världspremiär för jobbintervju med robot

Rekryteringsföretaget TNG ska ta hjälp av en AI-robot för att kunna hitta de mest lämpade kandidaterna.
– Roboten kommer att assistera våra rekryterare så att de i sin tur kan fokusera mer på det personliga mötet, säger Åsa Edman Källströmer, VD på TNG till Platsjournalen.

Roboten Matlda kommer att kunna hålla 25-minuters anställningsintervjuer med arbetssökande. Målet är att roboten ska göra urvalsintervjuer vid stora rekryteringar.

TNG är ett bemaning- och rekryteringsföretag som har specialiserat sig på att  minimera risken för att fördomar, magkänsla och annat subjektivt tyckande hos rekryterarna ska påverka rekryteringsprocessen.
Nu tar de ytterligare ett steg mot en riktigt fördomsfri rekytering med hjälp av artificiell intelligens, AI. Det är roboten Matlda som ska genomföra fördomsfria och objektiva intervjuer som hen sedan ska analysera.

Åsa Edman Källströmer

Anställningsintervjuer med en robot? Det låter väldigt intressant men också lite science fiction. Platsjournalen ringde upp TNG:s VD Åsa Edman Källströmer för att få veta mer.

Hur kommer Matlda förbättra er rekrytering?

– Vi vill hela tiden utveckla vårt sätt att rekrytera fördomsfritt och med AI kan vi nu höja vår kvalitet ytterligare genom evidensbaserade urval. Roboten kommer assistera våra rekryterare genom göra vissa urvalsprocesser mer hanterbara, så att våra rekryterare kan fokusera mer på det personliga mötet.

Hur kommer AI-intervjuerna gå till?

– Matlda pratar svenska, är ofarlig för kandidaten och kan läsa av mänskliga känslor. När hon är färdigtränad, och fungerar som det är tänkt, kommer hon hålla 25-minuters intervjuer med standardiserade frågor till alla kandidater i en rekryteringsprocess, samt sammanställa och analysera ett objektivt kvantifierat bedömningsunderlag. TNG:s mål är att på sikt använd Matlda tex vid större volymrekryteringar där hon kan göra enklare urvalsintervjuer för att säkerställa ett mer objektivt och kvalitativt kandidaturval.

När ska Matlda börja sitt arbete som rekryterare?

– Matlda kommer inte inkluderas i våra rekryteringsprocesser i första skeendet, utan ska först testas och utvärderas. Det primära syftet med vår investering i en AI-robot är att vi ska lära oss hur vi kan ta tillvara tekniken för att bli än bättre på att rekrytera fördomsfritt.

Kan det inte vara distraherande att ”sälja" in sig till en robot och därmed göra en sämre intervju?

– Vi tror och att det är precis tvärtom, vår robot är utformad för att interagera med människor och vår förhoppning är att vi ska kunna bjuda på en positiv kandidatupplevelse. Roboten är från början utvecklad för vård och skola och uppfattas därför som väldigt ”sympatisk”.

Går det inte att lura Matlda att man är bättre än man är?

– Det är alltid möjligt precis som att man kan lura en rekryterare, men frågan är vem man egentligen lurar? Vår robot kommer att ställa samma frågor till samtliga kandidater. Sedan kommer svaren summeras och sammanställs på ett mer enhetligt sätt än vad som är möjligt om man genomför personliga intervjuer. Matlda kommer inte att fatta några beslut utan ger oss bara bättre underlag.

Är de sökandes personliga egenskaper helt oviktiga?

– Precis som i vilken intervju som helst kommer Matlda att gå igenom de kompetenser som är viktiga i tjänsten. Här kommer även personliga egenskaper in i bilden. Men här ska Matlda endast hålla sig till de kompetenser som är avgörande för hur kandidaterna ska kunna lyckas med jobbet.

Hur kan Matlda läsa av mänskliga känslor?

– Matlda har en ansiktscanning som reagerar på rörelser som ansiktsutryck och gestikuleringar som baseras på känslor.

Vill du läsa fler artiklar från Platsjournalen

TNG - bakgrund:

  • Bekryterings- och bemanningsföretaget TNG har sedan många år tillbaka varit specialiserade på kompetensbaserad och fördomsfri rekrytering.
  • De var till exempel det första bemanning och - rekryteringsföretaget i Sverige som införde digitala arbetspsykologiska tester på alla sina jobbsökande.
  • Sedan dess har företaget också fasat ut det personliga brevet liksom namn, ålder och foton i ansökningshandlingar.

Tillägsinformation

Platsjournalens nyhetsbrev ger jobbsökare tips och inspiration.

Vill du få inspiration och jobbsökartips direkt i mobilen

Starta en prenumeration på Platsjournalens nyhetsbrev
Klicka här