23 mars 2018

Så granskas din ansökan när du söker jobb

Varje gång du söker jobb blir du granskad. Mest av allt kollas dina referenser men även tidigare anställningar och utbildningshistorik är ofta under luppen, visar Stockholms handelskammare senaste rapport om rekryterarnas bakgrundskontroller.

Arbetsgivarna gör bakgrundskontroller på jobbsökande

97 procent av rekryterarna kollar dina referenser när du söker jobb. Har du kontakter som pratar gott om dig kan det öppna dörrar för drömjobbet.

Projektledaren Lotta Andersson som har gjort undersökningen, där över 400 rekryterare ger sin syn på bakgrundskontroller, berättar att referenser är något de allra flesta arbetsgivare förväntar sig att få. Och hela 97 procent kollar dina referenser.

– Det är alltid viktigt för arbetsgivaren att prata med de som tidigare arbetat med personen. Ett cv på papper eller digitalt ger inte en bra bild av den sökandes personlighet. En eller ett flertal referenser ger mer kött och blod till personen, säger hon.

Detta kontrollerar rekryterarna mest i din ansökan   

Bäst med chef som referens

Men muntliga utlåtanden om dig är inte bara en obligatorisk del i ansökningsprocessen. De som ska anställa lägger stor vikt vid referensernas omdömen och det vad som sägs kan bli avgörande för om du får jobbet eller inte, visar undersökningen.

Lotta Andersson, projektledare

– Den bästa referensen är en tidigare chef, någon som kandidaten stått i beroendeställning till, en vän eller kollega rankas lite lägre, säger Lotta Andersson.

Men fixeringen vid referenser betyder inte att arbetsgivarna låter bli att titta på andra inslag i dina ansökningshandlingar. 77 procent uppger att de kontrollerar tidigare anställningar och 60 procent undersöker de sökandes utbildningshistorik. Och om man ska tro svaren i undersökningen så är det nödvändigt med noggranna kontroller. Så många som 60 procent av rekryterarna har upplevt att jobbkandidater har förvanskat uppgifter om sig själva i en rekryteringsprocess. Här tror Lotta Andersson att den som söker jobb har mycket att vinna genom att vara försiktig.

– Även om man ska framhäva sig själv och sina kunskaper tror jag att ärlighet är viktigast. Man ska inte försköna sanningen för mycket för det lyser tydligt igenom, särskilt om företaget gör en bakgrundskontroll.

Var ärlig

Att skarva straffar sig också, visar resultaten. Fyra av tio företag har vid ett eller flera tillfällen vid en bakgrundskontroll, råkat ut för att en kandidat uppgett så felaktiga uppgifter eller undanhållit så relevant information i en rekryteringsprocess att de valt att inte gå vidare med den personen.

– Är man ärlig från början så tror jag att företaget kan se bortom eventuella luckor i cv:et om man har en bra förklaring, säger hon. 

Även om 38 procent av rekryterarna uppger att de kontrollerar jobbsökarnas avtryck i sociala medier tycker Lotta Andersson att det är överraskande att denna typ av granskning minskat något i årets undersökning.

– Vi ser att kurvan planat ut och nu försiktigt börjat gå nedåt, men det är likväl en kontroll som fortfarande är vanligare än att exempelvis kontrollera brottsregister, säger Lotta Andersson.

Läs fler artiklar från Platsjournalen

Så säkrar du din ansökan för bakgrundskontroller

  • Arbetsgivarna lägger mest krut på att kontrollera dina referenser. Se till att du har bra personer som vitsordar dig, gärna en chef. Och meddela dina referenser att de kan bli kontaktade.
  • Rekryterarna lägger också tid på att granska dina tidigare anställningar och utbildningshistorik. Se till att det finns täckning för dessa. Underlätta för rekryterare att kolla uppgifterna, med betyg, intyg och eventuella adresser och länkar, eller kontaktuppgifter.  
  • Ärlighet varar längst, heter det. Och så är det i de flesta fall även i jobbsökarsammanhang. Du ska såklart tala om hur bra du är, men överdriv inte så att du inte har täckning för det. Sådant lyser oftast igenom och kan leda till att du blir bortvald.

Tillägsinformation

Platsjournalens nyhetsbrev ger jobbsökare tips och inspiration.

Vill du få jobbtips direkt i mobilen?

Fyll i ditt namn och din e-post och få Platsjournalens nyhetsbrev direkt till din mejl.


Prenumerera på Platsjournalens nyhetsbrev.
Namn
E-postadress