12 mars 2018

Satsning ska ge fler kvinnliga bygglärlingar

Med en lärlingsutbildning för kvinnor och en nystartad Podcast ”Snickarpodden” vill byggföretaget JM dra sitt strå till stacken för att bryta könsuppdelningen och machostämpeln i byggbranschen och locka fler ungdomar.

Byggföretag vill locka fler unga kvinnor, bland annat med lärlingsutbildningar.

För två år sedan satte byggföretaget JM målet att företaget 2030 skulle bestå av 20 procent kvinnliga yrkesarbetare. En väldigt ambitiös målsättning eftersom andelen kvinnliga yrkesarbetare då var blygsamma 0,7 procent.

Platsjournalen ringde upp Birgitta Rönnquist, HR-chef på JM i Stockholm och ansvarig för lärlingsprogrammet, för att höra hur jämställdhetsarbetet går.

Känns 20 procentsmålet nåbart?
– Ja, det känns fullt möjligt. Vi tog in sex kvinnor som traditionella lärlingar, så kallade tradlärlingar, i år och vi planerar att hålla den takten varje år. Vi satsar på att försöka nå kvinnor tidigt i åldrarna med information om lärlingsutbildningar och praktik.

Birgitta Rönnquist.

Hur genomförs lärlingsprogrammet? 
 – De sex kvinnorna jobbar på olika byggen och alla har varsin handledare. En gång i månaden kommer de in till huvudkontoret för att träffas och delta i utbildningar. Tradlärlingar behöver 5 800 arbetstimmar för att få yrkesbevis, vilket brukar ta ungefär tre och ett halvt år att samla ihop. De får också ägna ca 250 timmar åt självstudier på fritiden. När det gäller lärlingar från bygg-gymnasiet fungerar det lite annorlunda eftersom de varvar studier med arbete under skoltiden.

Vad är Snickarpodden för något?
– Det är de sex kvinnliga tradlärlingarna som på eget initiativ startade och gör podden: Linn, Filiz, Susanne, Sofie, Elsa och Jessica. I podden tar de upp hur deras vardag kan vara, hur det är att vara kvinna på ett bygge: ”Hur går snacket i byggboden?”, ”Varför är duscharna precis vid matsalen?”, ”Varför benämns vissa verktyg med könsord” och så vidare. 

Ni har ett mentorprogram för kvinnor, hur fungerar det? 
Mycket bra tycker jag. Kvinnor inom bygg stöttar kvinnor, både genom ett kvinnligt nätverk och genom personligt mentorskap. JM har många kvinnor i produktionen, inte bara som hantverkare utan på andra positioner i företaget. Våra kvinnliga arbetsledare är tillexempel ofta mentorer.

Vilka personliga egenskaper är bra att ha i ett byggyrke? 
– Du ska så klart ha en vilja att jobba på en byggarbetsplats, vara intresserad av att lära dig nya saker och vara en lagspelare.

Om jag är sugen på att bli lärling hos JM, hur gör jag då?
– Söker nu innan sommaren då vi annonserar igen. Planen är att starta ett nytt lärlingsprogram i börja av oktober. Gå in på vår hemsida där hittar du kontaktinformation.

Vilken fördom om byggyrket vill du helst ändra på? 
– Att yrket inte är något för kvinnor för det är det verkligen. Det är en rolig bransch med händelserika dagar och fantastisk gemenskap. En del studie- och yrkesvägledare har till och med sagt till kvinnor som velat bli byggare att ”det är inget för dig, det är så tungt. Du borde bli florist eller jobba i vården i stället”. Genom att säga så löser man inte direkt bristen på byggnadsarbetare.

Läs fler artiklar från Platsjournalen

Lärlingsutbildning på flera sätt

Att gå en lärlingsutbildning innebär att gå bredvid en erfaren yrkesperson som handleder dig på arbetsplatsen. Det finns olika sätt att utbilda sig i lärlingsform, till på gymnasiet, komvux, yrkeshögskola eller på en arbetsplats. Vilken form som passar dig beror på din ålder och vilka förkunskaper du har.

www.jm.se
http://allastudier.se/tips-o-fakta/14-l%C3%A4rlingsutbildning/
https://www.skolverket.se/fran-skola-till-arbetsliv/larlingsutbildning

Tillägsinformation

Platsjournalens nyhetsbrev ger jobbsökare tips och inspiration.

Vill du få jobbtips direkt i mobilen?

Fyll i ditt namn och din e-post och få Platsjournalens nyhetsbrev direkt till din mejl.


Prenumerera på Platsjournalens nyhetsbrev.
Namn
E-postadress