26 januari 2018

Fler erbjuds yrkesutbildning på folkhögskola

Sedan 2016 kan arbetslösa inom jobb- och utbildningsgarantin erbjudas möjlighet att gå en yrkesutbildning till bristyrken på folkhögskola. Nu vidgas målgruppen till att även gälla nyanlända inom etableringsprogrammet.

På landets folkhögskolor anordnas i samarbete med Arbetsförmedlingen yrkesinriktade utbildningar till bristyrken, bland annat till elev- och lärarassistenter.

På landets folkhögskolor anordnas i samarbete med Arbetsförmedlingen yrkesinriktade utbildningar till bristyrken, bland annat till elev- och lärarassistenter.

De yrkesinriktade folkhögskoleutbildningarna ska underlätta för långtidsarbetslösa att få jobb och samtidigt motverka brist på arbetskraft. Utbildningarna, som kan pågå upp till två år, genomförs av Sveriges folkhögskolor och tas fram i samarbete mellan Arbetsförmedlingen och folkhögskolan utifrån rekryteringsbehoven på arbetsmarknaden.

350 deltagare 

Sedan starten 2016 har drygt 350 deltagare som är inskrivna i jobb- och utbildningsgarantin påbörjat en yrkesutbildning i denna form.

– Vissa av de som påbörjade en längre yrkesutbildning under 2016 går ut i år och det ska bli intressant att se hur det går för dem, säger Hanna Frydebo, kvalificerad handläggare på Arbetsförmedlingen.

Sedan 2 januari ingår även deltagare i etableringsprogrammet i målgruppen för de yrkesinriktade folkhögskoleutbildningarna.

Hanna Frydebo

– Utbildningarna skulle kunna bli en bra ingång till arbetsmarknaden för nyanlända, inte minst eftersom utbildningarna ofta innehåller mycket praktik som ger kontakter och arbetslivserfarenhet. Dessutom är folkhögskolorna ofta duktiga på att anpassa sin undervisning efter individers olika förutsättningar och behov, säger Hanna Frydebo.

Sociala och pedagogiska yrken 

De allra flesta av de nu aktuella utbildningarna, som ofta tas fram i nära samarbete med arbetsgivarna, är inriktade på sociala eller pedagogiska yrken. Lärarassistenter, elevassistenter, elevstödjare, behandlingsassistenter och boendestödjare är några exempel.

Therese Vessling, sektionschef på Arbetsförmedlingen i Eskilstuna, är mycket nöjd med deras samarbete med folkhögskolan när det gäller yrkesutbildning för deltagare inom Jobb- och utvecklingsgarantin.

– På utbildningssidan är det full fart här, vilket känns väldigt bra. Den yrkesutbildning som ges på folkhögskolan i Eskilstuna är till elev- och lärarassistent, ett bristyrke här i Sörmland. Utbildningen är ettårig och den första kullen på 20 elever går ut nu. Att de får jobb är jag säker på eftersom behovet av assistenter är så stort. Att nu även nyanlända är målgrupp för utbildningen är jättebra, säger Therese Vessling.

Yrkesutbildning på folkhögskola

Arbetsförmedlingen har i uppdrag från regeringen att tillsammans med Folkbildningsrådet och landets folkhögskolor genomföra yrkesinriktade utbildningar inom bristyrken.

Målet är att erbjuda deltagare i jobb- och utvecklingsgarantin och i etableringsuppdraget plats på yrkesutbildningar till bristyrken på folkhögskola under max 24 månader.

Du som tillhör målgruppen och är intresserad av att gå en yrkesinriktad folkhögskoleutbildning ska kontakta din arbetsförmedlare.

Tillägsinformation

Platsjournalens nyhetsbrev ger jobbsökare tips och inspiration.

Vill du få jobbtips direkt i mobilen?

Fyll i ditt namn och din e-post och få Platsjournalens nyhetsbrev direkt till din mejl.


Prenumerera på Platsjournalens nyhetsbrev.
Namn
E-postadress