19 januari 2018

Så utvecklas rekryteringen av jobbsökare

Hur ska rekryterarna jobba för att hitta rätt personer i framtiden? Enligt en undersökning från Linkedin är svaren ökad mångfald, nya intervjumetoder, mer dataanalys och mer assistans från artificiell intelligens.

Nya metoder när det gäller anställningsintervjuer är en av trenderna inom rekrytering enligt en undersökning av Linkedin.

Yrkesnätverket Linkedin har släppt en rapport där de synar de hetaste trenderna inom rekrytering. Vinnaren är mångfald. Hela 78 procent av rekryterarna anser att detta är mycket viktigt.

Åsa Edman Källströmer, vd på bemanningsföretaget TNG som har profilerat sig inom mångfald och fördomsfri rekrytering, är inte förvånad över rekryterarnas rangordning.

– Vår bransch är ganska konservativ och det har tagit tid. Men nu inser allt fler att företagen måste ha medarbetare med olika bakgrunder och kompetenser för att nå framgång. För oss är utgångspunkten hela tiden objektiva urvalsmetoder, till exempel med hjälp av strukturerade urvalsprocesser där man tar hjälp av arbetspsykologiska tester tidigt i processen. Det gör att fakta och kompetens går före fördomar, ”magkänsla” och cv-historik, säger hon.

Åsa Edman Källströmer

Olika tankar ger bra resultat

Åsa Edman Källströmer vill också bredda begreppet mångfald.

– Det handlar inte bara om kön, ålder och etnicitet utan också om hur man tänker. Olika tankar ger helt enkelt bra resultat och skapar innovation. Tyvärr väljs många talanger bort vid rekryteringar för att arbetsgivare eller rekryterare inte är öppna för olikheter. 

På andra plats i undersökningen rankar rekryterarna nya intervjumetoder, exempelvis för att komma ifrån rekryterarens subjektiva tyckande eller för att fånga upp kandidaternas mjuka kompetenser som exempelvis ”flexibilitet”, ”driven” och ”lagspelare”.

Frågan är hur jag som arbetssökande kan marknadsföra mina mjuka kompetenser i en intervjusituation.

– Tänk igenom vad som är viktigt, vilka egenskaper och kompetenser uppfattar du som viktiga och vilken erfarenhet har du som kan bevisa att du besitter de efterfrågade kompetenserna. Var beredd på att kunna konkretisera med exempel, säger Åsa Edman Källströmer.

Artificiell intelligens

På tredje och fjärdeplats i Linkedins trendundersökning rankar rekryterarna bättre dataanalys och mer hjälp från artificiell intelligens, AI.
– Datainsamling och analys är en stor och viktig del av rekryteringsarbetet. När det gäller TNG:s kandidaterså innebär det att de med hjälp av dataanalys får en kompetensbaserad, objektiv och rationell bedömning av sina ansökningar.

Ett exempel på hur AI används inom rekryteringsbranschen är IBM:s superdator Watson som kan ranka kandidater och bedöma kompetenser och erfarenheter.

– Vi har också kommit igång med att titta på hur AI kan hjälpa oss att med att bli mer effektiva och fatta bättre beslut i urvalsprocessen men det är ännu på researchnivå. Tekniken finns men svenska språket är en utmaning.

Linkedins trendtopp inom rekrytering


1. Mångfald, 78 procent av rekryterarna tycker detta är mycket viktigt.

2. Nya intervjumetoder, 56 procent av rekryterarna tycker detta är mycket viktigt.

3. Dataanalys, 50 procent av rekryterarna tycker detta är mycket viktigt.

4. Artificiell intelligens, 35 procent av rekryterarna tycker detta är mycket viktigt.

Fotnot: Linkedin har dels intervjuat experter om vilka trender som gäller i rekryteringsbranschen, dels har de gjort en undersökning med 9 000 rekryterare över hela världen. Läs mer om rapporten Global Recruiting Trends.

Tillägsinformation

Platsjournalens nyhetsbrev ger jobbsökare tips och inspiration.

Vill du få jobbtips direkt i mobilen?

Fyll i ditt namn och din e-post och få Platsjournalens nyhetsbrev direkt till din mejl.


Prenumerera på Platsjournalens nyhetsbrev.
Namn
E-postadress