2 januari 2018

Viktigt för dig som har aktivitetsstöd, utvecklingsersättning eller etableringsersättning

Från den 1 januari 2018 gäller nya regler för hur du sjukanmäler dig och ansöker om ersättning.

Du ska sjukanmäla dig till Arbetsförmedlingen

Från och med 1 januari 2018 ska du som deltar i ett program sjukanmäla dig till Arbetsförmedlingen och inte till Försäkringskassan.

Anmäl frånvaro

Det är viktigt att du sjukanmäler dig din första sjukdag. Om du inte sjukanmäler dig till Arbetsförmedlingen din första dag som du inte kan delta i ditt program, kan du gå miste om ersättning.

Ansök om ersättning senast den 7:e varje månad

Från och med den 1 januari 2018 blir det en fast utbetalningsdag.

För dig kommer fast utbetalningsdag att innebära

  • Du måste ansöka om ersättning senast den 7:e varje månad. Ansökan gör du enklast genom att använda Försäkringskassans e-tjänst. Tänk på att det tar några dagar extra om du skickar blanketten med posten.
  • Du ansöker om din ersättning för en kalendermånad i taget.
  • Försäkringskassan betalar ut din ersättning den 26:e varje månad.


Kalender som illustrerar nya datumet

För mer information kring den fasta utbetalningsdagen och hur du ändrar ansökningsperiod, gå in på forsakringskassan.se/andraperiod. Du som redan ansöker om ersättning per kalendermånad behöver inte göra något.


Mer information för dig i program

Läs mer om vad som gäller under tiden du deltar i ett program. All information om de nya reglerna finns översatt på sju språk.

Ersättning vid program och resor


Vid frågor kontakta

Arbetsförmedlingen, telefon 0771–416 416 eller Försäkringskassan, www.forsakringskassan.se/amp, telefon 0771–524 524.