30 november 2017

Viktiga förändringar för dig som har aktivitetsstöd eller utvecklingsersättning

Från den 1 januari 2018 gäller nya regler för hur du sjukanmäler dig och ansöker om ersättning.

Du ska sjukanmäla dig till Arbetsförmedlingen

Från och med 1 januari 2018 ska du som deltar i ett program, sjukanmäla dig till Arbetsförmedlingen och inte till Försäkringskassan.

Om du inte sjukanmäler dig till Arbetsförmedlingen din första dag som du inte kan delta i ditt program, så kan du gå miste om ersättning.

Mer information om hur du sjukanmäler dig kommer finnas på arbetsformedlingen.se från den 1 januari 2018.

Ansök om ersättning senast den 7:e varje månad

Från och med den 1 januari 2018 så blir det en fast utbetalningsdag.

För dig kommer fast utbetalningsdag att innebära:

  • Du måste ansöka om ersättning senast den 7:e varje månad. Ansökan gör du enklast genom att använda Försäkringskassans e-tjänst. Tänk på att det tar några dagar extra om du skickar blanketten med posten.
  • Du ansöker om din ersättning för en kalendermånad i taget. En ansökan för januari, en ansökan för februari och så vidare.
  • Försäkringskassan betalar ut din ersättning den 26:e varje månad.
Kalender som illustrerar nya datumet

Byt till kalendermånad redan nu

Du har tidigare fått ett brev från Försäkringskassan med tips på hur du byter ansökningsperiod.

För mer information kring den fasta utbetalningsdagen och hur du ändrar ansökningsperiod, gå in på forsakringskassan.se/andraperiod. Du som redan ansöker om ersättning per kalendermånad behöver inte göra något.

Andra förändringar för dig i program

För dig som deltar i program från och med 1 januari 2018 läs om fler förändringar på arbetsformedlingen.se/ersattning. All information om de nya reglerna kommer finnas översatt från och med 1 januari.
För fler förändringar för dig som deltar i program, från och med 1 januari 2018

Kontakt

Arbetsförmedlingen, telefon: 0771–416 416

Försäkringskassan, www.forsakringskassan.se, telefon: 0771–524 524